DZIŚ

Jaki dzień chcemy dziś obchodzić? Uzupełnij nasz kalendarz!Wielkanoc

podyskutuj | FAQ NOWE! | o serwisie | infolinia 801 646 719 znajdź w serwisie

Za co się płaci przy zgłaszaniu zmian do KRS w przypadku już zarejestrowanej organizacji?

Poniższe informacje zostały przygotowane w oparciu o materiały pochodzące ze strony internetowej Ministerstwa Sprawiedliwości: www.ms.gov.pl.

 

Opłata za wpis stały do wniosku* (Dz. U. z 2005 r., Nr 167, poz. 1398):
Podmiot podlegający wpisowi do:
Rejestr przedsiębiorców
Rejestr stowarzyszeń, innych organizacji społecznych i zawodowych, fundacji oraz publicznych zakładów opieki zdrowotnej
Rejestr przedsiębiorców oraz rejestr stowarzyszeń, innych organizacji społecznych i zawodowych, fundacji oraz publicznych zakładów opieki zdrowotnej
o zmianę wpisu w rejestrze
250 zł
0 lub 150 zł*
250 zł
o wykreślenie tylko z rejestru przedsiębiorców
 
 
150 zł
o wykreślenie z KRS
300 zł
300 zł
300 zł
o przyjęcie dokumentów 40 zł 40 zł 40 zł
o uwierzytelnienie odpisu statutu w postępowaniu rejestrowym 40 zł 40 zł 40 zł
 
* – koszt dokonania zmiany przez fundację wynosi 150 zł zaś w przypadku stowarzyszenia stosowana jest różna praktyka, część sądów nie pobiera opłaty (uznając, że zgodnie z art. 17 ust. 4 ustawy Prawo o stowarzyszeniach, są one zwolnione z opłat za wpis do rejestru), a część pobiera opłatę w wysokości 150 zł
 
Wniesienie opłaty za ogłoszenie w Monitorze Sądowym i Gospodarczym w przypadku zgłoszenia (Dz. U. z 1999 r., Nr 87, poz. 977):
wpisu podmiotu do KRS
wpisu zmiany danych
wykreślenia z KRS
100 zł
250 zł
250 zł
 
 
Czy i jak można się ubiegać o zwolnienie z opłat sądowych? – czytaj tutaj: poradnik.ngo.pl/x/370197
Czy jakieś organizacje są zwolnione z opłat sądowych? – czytaj tutaj: poradnik.ngo.pl/x/370198
 
O opłatach za rejestrację organizacji w KRS - czytaj tutaj: poradnik.ngo.pl/x/370195
O opłatach związanych ze zgłoszeniem statusu OPP - czytaj tutaj: poradnik.ngo.pl/x/423555

Podstawa prawna

Ustawa z dnia 20 sierpnia 1997 r. o Krajowym Rejestrze Sądowym (Dz. U. z 2001 r., Nr 17, poz. 209 z późn. zm.), art. 19 ust. 2, art. 49 ust. 2 i art. 50
Ustawa z dnia 28 lipca 2005 r. o kosztach sądowych w sprawach cywilnych (Dz. U. Nr 167, poz. 1398 z późn. zm.), art. 52-64
Ustawa z dnia 7 kwietnia 1989 r. Prawo o stowarzyszeniach (Dz. U. z 2001 r., Nr 79, poz. 855 z późn. zm.), art. 17 ust. 4
Ustawa z dnia 6 kwietnia 1984 r. o fundacjach ( Dz. U. z 1991 r., Nr 46, poz. 203 z późn. zm.)