DZIŚ

podyskutuj | FAQ NOWE! | o serwisie | infolinia 801 646 719 znajdź w serwisie

Za co się płaci przy zgłaszaniu zmian do KRS w przypadku już zarejestrowanej organizacji?

Poniższe informacje zostały przygotowane w oparciu o materiały pochodzące ze strony internetowej Ministerstwa Sprawiedliwości: www.ms.gov.pl.

 

Opłata za wpis stały do wniosku o*
 
Podmiot podlegający wpisowi do:
 
Rejestr przedsiębiorców
Rejestr stowarzyszeń, innych organizacji społecznych i zawodowych, fundacji oraz publicznych zakładów opieki zdrowotnej
Rejestr przedsiębiorców oraz rejestr stowarzyszeń, innych organizacji społecznych i zawodowych, fundacji oraz publicznych zakładów opieki zdrowotnej
zmianę wpisu w rejestrze
250 zł
0 lub 150 zł*
250 zł
wykreślenie tylko z rejestru przedsiębiorców
 
 
150 zł
wykreślenie z KRS
300 zł
300 zł
300 zł
przyjęcie dokumentów 40 zł 40 zł 40 zł
o uwierzytelnienie odpisu statutu w postępowaniu rejestrowym 40 zł 40 zł 40 zł
 
* Koszt dokonania zmiany przez fundację wynosi 150 zł zaś w przypadku stowarzyszenia stosowana jest różna praktyka, część sądów nie pobiera opłaty (uznając, że zgodnie z art. 17 ust. 4 ustawy Prawo o stowarzyszeniach, są one zwolnione z opłat za wpis do rejestru), a część pobiera opłatę w wysokości 150 zł.
 
Wniesienie opłaty za ogłoszenie w Monitorze Sądowym i Gospodarczym (MSiG) w przypadku:
 
wpis podmiotu do KRS
 
 
wpis zmiany danych**
 
 
wykreślenie z KRS
 
100 zł
100 zł
100 zł
 
** Opłata ta dotyczy także ogłoszenia w MSiG sprawozdania finansowego organizacji prowadzących działalność gospodarczą. Należy jednak pamiętać, że organizacje spełniające przynajmniej 2 z 3 warunków wymienionych w art. 64 ustawy o rachunkowości, czyli w praktyce nieliczne, duże organizacje, zapłacą za ogłoszenie w MSiG sprawozdania finansowego 500 a nie 100 zł (§ 6 ust. 2 Rozporządzenie Ministra Sprawiedliwości z dnia 13 maja 2014 r. w sprawie wydawania i rozpowszechniania Monitora Sądowego i Gospodarczego).
 
Czy i jak można się ubiegać o zwolnienie z opłat sądowych? – czytaj tutaj: poradnik.ngo.pl/x/370197
Czy jakieś organizacje są zwolnione z opłat sądowych? – czytaj tutaj: poradnik.ngo.pl/x/370198
 
O opłatach za rejestrację organizacji w KRS - czytaj tutaj: poradnik.ngo.pl/x/370195
O opłatach związanych ze zgłoszeniem statusu OPP - czytaj tutaj: poradnik.ngo.pl/x/423555

Podstawa prawna

Ustawa z dnia 20 sierpnia 1997 r. o Krajowym Rejestrze Sądowym (Dz. U. z 2001 r., Nr 17, poz. 209 z późn. zm.), art. 19 ust. 2, art. 49 ust. 2 i art. 50
Ustawa z dnia 28 lipca 2005 r. o kosztach sądowych w sprawach cywilnych (Dz. U. Nr 167, poz. 1398 z późn. zm.), art. 52-64
Ustawa z dnia 7 kwietnia 1989 r. Prawo o stowarzyszeniach (Dz. U. z 2001 r., Nr 79, poz. 855 z późn. zm.), art. 17 ust. 4
Ustawa z dnia 6 kwietnia 1984 r. o fundacjach ( Dz. U. z 1991 r., Nr 46, poz. 203 z późn. zm.)
ozporządzenie Ministra Sprawiedliwości z dnia 13 maja 2014 r. w sprawie wydawania i rozpowszechniania Monitora Sądowego i Gospodarczego (Dz. U. z 2104 r., poz. 649)