DZIŚ

podyskutuj | FAQ NOWE! | o serwisie | infolinia 801 646 719 znajdź w serwisie

Czy w nazwie musi być użyte słowo "stowarzyszenie"? Czy możemy używać nazwy skróconej?

W statucie wpisujemy nazwę naszego stowarzyszenia. Nie trzeba co prawda używać słowa „stowarzyszenie”, „towarzystwo”, „bractwo”, „zrzeszenie” czy „związek”, ale często określenia te są używane dla podkreślenia charakteru organizacji. Pamiętajmy, że pewne nazwy są zastrzeżone dla innych podmiotów np. bank, spółka. Nazwa powinna odróżniać nas od innych stowarzyszeń, organizacji. Warto pomyśleć i posprawdzać czy nie ma już organizacji o podobnej nazwie, np. Stowarzyszenie Pomocy Dzieciom Niepełnosprawnym Ruchowo – do takiej nazwy warto dodać jakąś nazwę własną, np. „Słoneczniki” albo „Wesołe krasnale”.

Czasem, jeśli mamy bardzo długą nazwę chcemy używać tzw. nazwy skróconej. Taką informację warto również zapisać w statucie.
PRZYKŁAD: Nazwa stowarzyszenia to Stowarzyszenie Pomocy Dzieciom Niepełnosprawnym Ruchowo „Wesołe krasnale”. Stowarzyszenie może używać nazwy skróconej: Stowarzyszenie „Wesołe krasnale”.
 
Uwaga: W przypadku stowarzyszenia, które będzie prowadzić działalność gospodarczą, w nazwie powinna zostać wskazana forma prawna organizacji, czyli musi być użyte słowo „stowarzyszenie” (art. 43 k.c.)
 
PRZYKŁADOWY ZAPIS W STATUCIE:
1. Stowarzyszenie Przyjaciół Szkoły „Ekierka”, zwane dalej Stowarzyszeniem działa na podstawie Ustawy z dnia 7 kwietnia 1989 r. Prawo o stowarzyszeniach oraz postanowień niniejszego statutu.
2. Stowarzyszenie może używać nazwy skróconej Stowarzyszenie „Ekierka”.

 

Podstawa prawna

Ustawa z dnia 7 kwietnia 1989 r. Prawo o stowarzyszeniach (Dz. U. z 2001 r., Nr 79, poz. 855 z późn. zm.), art. 10 ust. 1 pkt 1 i 2
Ustawa z dnia 23 kwietnia 1964 r. Kodeks cywilny (Dz. U. z 1964 r., Nr 16, poz. 93 z późn. zm.), art. 43

Wyraź opinię: przydatne 45 mało pomocne 3