DZIŚ

podyskutuj | FAQ NOWE! | o serwisie | infolinia 801 646 719 znajdź w serwisie

Co reguluje ustawa o ochronie danych osobowych i w jakim stopniu dotyczy ona organizacji pozarządowych?

Ustawa o ochronie danych osobowych ma na celu przede wszystkim chronić osoby fizyczne, których dane osobowe (http://www.ngo.pl/x/468727) są lub mogą być przetwarzane (http://www.ngo.pl/x/468733) przez różne podmioty, instytucje, organizacje.

Organizacje pozarządowe, tak samo jak inne podmioty, w różnych sytuacjach mogą posiadać dane osobowe, czy to swoich członków, podopiecznych, darczyńców, czy współpracowników, pracowników itp. (http://www.ngo.pl/x/468730).
 
Ustawa szczegółowo określa zasady postępowania z tymi danymi, które posiada organizacja. Wskazuje warunki przetwarzania danych, czyli co musi zrobić organizacja, aby można było powiedzieć, że legalnie, zgodnie z prawem, przetwarza te dane, a także określa prawa osób, których dane posiada.
Ustawa ma zapobiegać sytuacjom nadużywania danych osób fizycznych, szczególnie wbrew ich woli i zmuszać tych, którzy te dane posiadają, do dbania o bezpieczeństwo tych danych. Ponadto w ustawie zostały określone kompetencje organu do spraw ochrony danych osobowych, czyli Generalnego Inspektora Ochrony Danych (tzw. GIODO).
 
Bardzo ważne jest, aby mieć świadomość, że posiadanie danych osobowych nakłada na organizacje (tak jak i na inne podmioty) szereg różnych obowiązków. Są to min.: (więcej na ten temat czytaj tutaj: http://www.ngo.pl/x/468732)
  • obowiązek ochrony tych danych (zabezpieczenia ich przed dostępem do nich osób trzecich),
  • obowiązek informacyjny wobec osób, których dane posiadamy (informowania, że mamy te dane i do jakich celów je wykorzystujemy),
  • obowiązek rejestracyjny (czyli zgłoszenia informacji o danych do rejestru prowadzonego przez GIODO).
Pamiętajmy, że posiadając dane osobowe różnych osób musimy je przede wszystkim chronić (dbać o ich bezpieczeństwo, aby nie dostały się w posiadanie innych osób i podmiotów, aby były aktualne itp.), a także spełnić szereg innych obowiązków, które nakłada ustawa. Obowiązek rejestracyjny nie zawsze będzie dotyczył organizacji, bo być może nie posiadamy danych, które wymagają zgłoszenia do GIODO (więcej o rejestracji czytaj tutaj: http://www.ngo.pl/x/468738). Ale z całą pewnością posiadamy „jakieś” dane (czy to członków, pracowników), których nie musimy zgłaszać do GIODO, ale musimy im zapewnić ochronę. 

Warto też zastanowić się nad tym, czy wszystkie dane, które posiadamy, zbieramy będą nam rzeczywiście potrzebne. Część z nich z pewnością tak, potrzebujemy ich do prowadzenia bieżącej działalności lub różne przepisy prawa obligują nas do ich gromadzenia. Są jednak i takie dane, które zebraliśmy niepotrzebnie lub które w chwili obecnej (i w przyszłości) nie będą nam potrzebne. Te dane lepiej jest usunąć lub poddać anonimizacji (http://www.ngo.pl/x/468729).

 

Podstawa prawna

Ustawa z dnia 29 sierpnia 1997 r. o ochronie danych osobowych (Dz. U. Nr 133, poz. 883 z późn. zm.)

Wyraź opinię: przydatne 97 mało pomocne 23