DZIŚ

podyskutuj | FAQ NOWE! | o serwisie | infolinia 801 646 719 znajdź w serwisie

Kiedy organizacja może wystawiać faktury, rachunki (przy działalności odpłatnej lub gospodarczej)?

 

W przypadku dokumentów zewnętrznych organizacja, oprócz przyjmowania dokumentów potwierdzających przepływ i wydatkowanie środków wystawionych przez inne podmioty, sama też tworzy dokumenty potwierdzające, np. operacje kasowe lub przychody organizacji.
Przychody organizacji, które w większości są darowiznami, potwierdzane są zwykle przez deklarację samych darczyńców na wpłacie bankowej lub przekazywane są na podstawie odpowiednich umów między darczyńcą a organizacją.
 
W niektórych jednak sytuacjach organizacja zobligowana jest do wystawienia dokumentów potwierdzających konkretne zdarzenia, np. potwierdzenie przyjęcia opłaty za działania związane z odpłatną działalnością pożytku publicznego.
Wystawia faktury albo rachunki
, zarówno potwierdzając sprzedaż w ramach działalności gospodarczej stowarzyszenie (fundacja) jaki i w przypadku działalności odpłatnej.
To czy sprzedaż dokumantowana jest rachunkami czy fakturami zależy od ustaleń z kupującym.
Ważne by, jeśli organizacja jest zwolniona podmiotowo z VAT, na dokumencie takim zawarta była podstawa zwolnienia,
np. Podmiot zwolniony podmiotowo z VAT - sprzedaż nie przekracza 150 000,00 zł w roku. Art 113 ust 1 ustawy o podatku od towarów i usług.
 
Inaczej rzecz ma się w przypadku stowarzyszenia zwykłego, które nie przyjmuje darowizn ani subwencji oraz utrzymuje się głównie ze składek. Można zatem przyjąć, że rachunkowość będzie prowadziło w oparciu o raport kasowy. W takim przypadku przychody z działalności dokumentować będzie asygnatami przychodowymi KP, zatem będzie wystawiać dowód KP (kasa przyjęła).

 

Wyraź opinię: przydatne 36 mało pomocne 7