DZIŚ

podyskutuj | FAQ NOWE! | o serwisie | infolinia 801 646 719 znajdź w serwisie

Kiedy organizacja może wystawiać faktury, rachunki (przy działalności odpłatnej lub gospodarczej)?

 

W przypadku dokumentów zewnętrznych organizacja, oprócz przyjmowania dokumentów potwierdzających przepływ i wydatkowanie środków wystawionych przez inne podmioty, sama też tworzy dokumenty potwierdzające, np. operacje kasowe lub przychody organizacji.
Przychody organizacji, które w większości są darowiznami, potwierdzane są zwykle przez deklarację samych darczyńców na wpłacie bankowej lub przekazywane są na podstawie odpowiednich umów między darczyńcą a organizacją.
 
W niektórych jednak sytuacjach organizacja zobligowana jest do wystawienia dokumentów potwierdzających konkretne zdarzenia, np. potwierdzenie przyjęcia opłaty za działania związane z odpłatną działalnością pożytku publicznego.
Wystawia wtedy faktury VAT – jeśli jest płatnikiem podatku VAT, albo rachunki w przypadku gdy korzysta ze zwolnienia od tego podatku.
 
W ramach działalności gospodarczej stowarzyszenie (fundacja) wystawia rachunki, o ile nie jest płatnikiem VAT, zobowiązanym do wystawiania faktur VAT. Podobnie jest w przypadku działalności odpłatnej.
Inaczej rzecz ma się w przypadku stowarzyszenia zwykłego, które nie przyjmuje darowizn ani subwencji oraz utrzymuje się głównie ze składek. Można zatem przyjąć, że rachunkowość będzie prowadziło w oparciu o raport kasowy. W takim przypadku przychody z działalności dokumentować będzie asygnatami przychodowymi KP, zatem będzie wystawiać dowód KP (kasa przyjęła).
Wyraź opinię: przydatne 36 mało pomocne 6