DZIŚ

podyskutuj | FAQ NOWE! | o serwisie | infolinia 801 646 719 znajdź w serwisie

Ile się płaci za złożenie sprawozdania finansowego w KRS?

Opłata dla stowarzyszenia/fundacji prowadzących działalność gospodarczą, które zgłaszają tylko sprawozdanie finansowe:

  • 40 zł - opłata sądowa za złożenie dokumentów
  • 100 zł - opłata za ogłoszenie w Monitorze Sądowym i Gospodarczym (opłata 100 zł obowiązuje od 30 maja 2014 r., wcześniej było to 250 zł)

Opłata dla stowarzyszenia/fundacji prowadzących działalność gospodarczą, które zgłaszają sprawozdanie finansowe i inne zmiany do KRS, np. zmianę statutu, zmianę władz:

  • 250 zł - opłata sądowa za zmianę danych w rejestrze
  • 100 zł - opłata za ogłoszenie w Monitorze Sądowym i Gospodarczym (opłata 100 zł obowiązuje od 30 maja 2014 r., wcześniej było to 250 zł)

Opłatę można zapłacić w kasie albo na numer konta, który można znaleźć tutaj: poradnik.ngo.pl/x/784967 Uwaga! Jeśli organizacja wnosi opłatę na konto i dokumenty do KRS-u przesyła pocztą, kurierem musi pamiętać o dołączeniu potwierdzenia dokonania opłaty (potwierdzenie przelewu).

O tym za co się płaci przy zgłaszaniu zmian do KRS czytaj tutaj: http://www.ngo.pl/x/432622.

 

Podstawa prawna

Ustawa z dnia 20 sierpnia 1997 r. o Krajowym Rejestrze Sądowym (Dz. U. z 2001 r., Nr 17, poz. 209 z późn. zm.), art. 19 ust. 2, art. 49 ust. 2 i art. 50
Ustawa z dnia 28 lipca 2005 r. o kosztach sądowych w sprawach cywilnych (Dz. U. Nr 167, poz. 1398 z późn. zm.), art. 63, art. 104 ust. 1