DZIŚ

podyskutuj | FAQ NOWE! | o serwisie | infolinia 801 646 719 znajdź w serwisie

Formularze KRS - zakładanie stowarzyszenia

  

PUSTE FORMULARZE POTRZEBNE NOWO REJESTRUJĄCEMU SIĘ STOWARZYSZENIU PRZYKŁADY WYPEŁNIONYCH FORMULARZY

Uwaga! od 1 grudnia 2014 r. obowiązuje nowy formularz dostępny tutaj:

KRS-W20  - formularz podstawowy, służący do zgłoszenia stowarzyszenia – nazwy, siedziby, celu działania, itd.

KRS-W20 - rejestracja stowarzyszenia bez działalności gospodarczej

KRS-W20 - rejestracja stowarzyszenia z działalnością gospodarczą

KRS-WK– służy do zgłoszenia osób wchodzących w skład zarządu. Za pomocą tego formularza zgłszamy również informację o sposobie reprezentacji stowarzyszenia - cytujemy za statutem sposób reprezentacji, czyli informację, kto podpisuje np. umowy, reprezentuje stowarzyszenie. Oprócz tego zgłaszamy konkretne osoby wchodzące w skład zarządu z podaniem ich funkcji. Na jednym formularzu KRS-WK możemy zgłosić dwie osoby, jeśli jest ich więcej (np. 3) to wypełniamy kolejny formularz KRS-WK, wypełnia się go trochę inaczej.

KRS-WK (zarząd)

KRS-WK (kolejne osoby w zarządzie)

Poniżej tabeli znajduje się także film z instrukcją wypełnienia tego formularza.

KRS-WK – służy do zgłoszenia osób wchodzących w skład organu nadzoru - komisji rewizyjnej. Podajemy informację o osobach wchodzących w skład tego organu bez podawania ich funkcji. Na jednym formularzu KRS-WK możemy zgłosić dwie osoby, jeśli jest ich więcej (np. 3) to wypełniamy kolejny formularz KRS-WK.

KRS-WK (komisja rewizyjna)

Poniżej tabeli znajduje się także film z instrukcją wypełnienia tego formularza.

KRS-WF – służy do zgłoszenia osób wchodzących w skład komitetu założycielskiego (wypełnia się go tylko wtedy, gdy na zebraniu założycielskim nie został wybrany zarząd). KRS-WF (komitet założycielski)

Uwaga! od 1 grudnia 2014 r. obowiązuje nowy formularz dostępny tutaj:

KRS-WM - służy do zgłoszenia zakresu działalności gospodarczej i wpisania, tym samym, stowarzyszenia  również do rejestru przedsiębiorców. Na formularzu zgłasza się przeważający przedmiot działalności gospodarczej oraz pozostałe przedmioty działalności gospodarczej.

KRS-WM

 

Uwaga! Od 15 stycznia 2015 r. nastąpiła zmiana przepisów. Przeczytaj jakie dokumenty do wniosku składa nowo rejestujące się stowarzyszenie poradnik.ngo.pl/x/370212

Zobacz jak wypełnić formularz KRS-W20 dla stowarzyszenie bez działalności gospodarczej.

 

Zobacz jak wypełnić formularze KRS-W20 i KRS-WM dla nowo powstającego stowarzyszenia rejestrującego też działalność gospodarczą.

 

Zobacz jak wypełnić formularz KRS-WK dla zarządu i komisji rewizyjnej stowarzyszenia.