DZIŚ

podyskutuj | FAQ NOWE! | o serwisie | infolinia 801 646 719 znajdź w serwisie

Formularze KRS - zmiana statutu stowarzyszenia, w tym celu i sposobu reprezentacji

 

PUSTE FORMULARZE SŁUŻĄCE DO REJESTRACJI W KRS ZMIANY STATUTU, W TYM ZMIANY CELU i SPOSOBU REPREZENTACJI PRZYKŁADY WYPEŁNIONYCH FORMULARZY

Uwaga! od 1 stycznia 2012 r. obowiązuje nowy formularz dostępny tutaj:

KRS-Z20– formularz podstawowy, służący do identyfikacji organizacji (podaje się np. nazwę, numer KRS, numer REGON, adres) oraz o dokonanych zmianach adresu czy statutu, dodatkowo od 2012 r. zostały dodane pola zmiana adresu strony internetowej oraz zmiana adresu poczty elektronicznej. Poprzez ten formularz zgłasza się także informacje o załącznikach czyli o zmianach zgłaszanych za pomocą innych formularzy oraz o dokumentach potwierdzających zmianę.

KRS-Z20 - zmiana statutu stowarzyszenia bez działalności gospodarczej

KRS-Z20 - zmiana statutu stowarzyszenia z działalnością gospodarczą

Uwaga! od 1 stycznia 2012 r. obowiązuje nowy formularz dostępny tutaj:

KRS-Z20– formularz podstawowy, służący do identyfikacji organizacji (podaje się np. nazwę, numer KRS, numer REGON, adres) oraz o dokonanych zmianach adresu czy statutu, dodatkowo od 2012 r. zostały dodane pola zmiana adresu strony internetowej oraz zmiana adresu poczty elektronicznej. Poprzez ten formularz zgłasza się także informacje o załącznikach czyli o zmianach zgłaszanych za pomocą innych formularzy oraz o dokumentach potwierdzających zmianę.

KRS-Z20 - zmiana statutu w tym celu stowarzyszenia bez działalności gospodarczej
KRS-Z20 - zmiana statutu w tym celu stowarzyszenia z działalnością gospodarczą

Uwaga! od 1 stycznia 2012 r. obowiązuje nowy formularz dostępny tutaj:

KRS-Z20– formularz podstawowy, służący do identyfikacji organizacji (podaje się np. nazwę, numer KRS, numer REGON, adres) oraz o dokonanych zmianach adresu czy statutu, dodatkowo od 2012 r. zostały dodane pola zmiana adresu strony internetowej oraz zmiana adresu poczty elektronicznej. Poprzez ten formularz zgłasza się także informacje o załącznikach czyli o zmianach zgłaszanych za pomocą innych formularzy oraz o dokumentach potwierdzających zmianę.

 

KRS-ZK - formularz służący do zgłoszenia zmian w organach władzy (zarządzie, organie nadzoru) oraz zmian dotyczących sposobu reprezentacji organizacji (załącznik do KRS-Z20)

KRS-Z20 - zmiana statutu w tym sposobu reprezentacji stowarzyszenia bez działalności gospodarczej

 

KRS-ZK - zmiana sposobu reprezentacji stowarzyszenia bez działalności gospodarczej

KRS-Z20 - zmiana statutu w tym sposobu reprezentacji stowarzyszenia z działalnością gospodarczą

 

KRS-ZK - zmiana sposobu reprezentacji stowarzyszenia z działalnością gospodarczą

 

Formularze dodatkowe składane do KRS w związku z zasadą "jednego okienka" przez organizacje prowadzące działalność gospodarczą:

  • formularz RG-OP - służący do zmiany danych numeru REGON
  • formularz NIP-2 - służący do zmiany danych numeru NIP - zobaczy film instruktażowy jak wypełnić formularz poradnik.ngo.pl/x/904070