DZIŚ

podyskutuj | FAQ NOWE! | o serwisie | infolinia 801 646 719 znajdź w serwisie

Wzory: bilans, rachunek wyników (lub rachunek zysków i strat), informacja dodatkowa

Przykładowe wzory:

  • wzór bilansu - kliknij tutaj
  • wzór rachunku wyników (dla organizacji nieprowadzącej działalności gospodarczej) - kliknij tutaj
  • wzór rachunku zysków i strat (dla organizacji prowadzącej działalność gospodarczą) - kliknij tutaj
  • wzór informacji dodatkowej - informacje o tym, co powinna zawierać: poradnik.ngo.pl/x/492984