DZIŚ

podyskutuj | FAQ NOWE! | o serwisie | infolinia 801 646 719 znajdź w serwisie

Jak rozliczyć delegację krajową?

Dokument rozliczający podróż służbową powinien zawierać wszystkie dane określające cel i koszty dotyczące danej podróży, a po jej zakończeniu powinien być zaakceptowany przez osobę upoważnioną.

Należy pamiętać, że podróż w nocy (z założeniem niemożności wyspania się w nocy): do 8 godzin po zakończeniu podróży przysługuje wolny dzień na odespanie.

Jeśli zwrot kosztów podróży dotyczy przejazdów samochodem osobowym rozliczenie takie powinno zawierać.

Ewidencję przebiegu pojazdu, w której muszą znaleźć się co najmniej następujące dane: 

 • nazwisko, imię i adres zamieszkania osoby używającej pojazdu,
 • numer rejestracyjny pojazdu i pojemność silnika,
 • kolejny numer wpisu, datę i cel wyjazdu,
 • opis trasy (skąd - dokąd), liczbę faktycznie przejechanych kilometrów,
 • stawkę za jeden kilometr przebiegu,
 • kwotę wynikającą z przemnożenia liczby faktycznie przejechanych kilometrów i stawki za jeden kilometr przebiegu
 • podpis podatnika (pracodawcy) i jego dane.
W przeciwnym razie nie będzie uznany za koszty uzyskania przychodu w myśl art. 16 ust. 5 ustawy o podatku dochodowym osób prawnych.
 
Wzór polecenia wyjazdu służbowego i rachunek kosztów podróży - kliknij tutaj, aby przejść do wzoru.
 
Diety krajowe (wysokości obowiązujące od 1.03.2013):
 • 8-12 godzin: 15,00 ;
 • powyżej 12 godzin: 30,00 zł;
 • powyżej 24 godzin: za każdą rozpoczętą dobę do 8 godzin 15,00 zł. powyżej 8 godzin: 30,00 zł;
 • ryczałt za nocleg wynosi: 45,00  (150% diety dobowej);
 • zwrot kosztów podróży środkami komunikacji miejskiej na podstawie biletów, bądź w wysokosci 20% diety dobowej: 6,00 zł.
 
Maksymalne stawki za użytkowanie do celów podróży służbowej (od 14.11.2007):
 • samochód o poj. do 900 cm3: 0,5214 zł/km;
 • samochód o poj. pow. 900 cm3: 0,8358 zł/km;
 • motocykl: 0,2302 zł/km;
 • motorower: 0,1382 zł/km.

Diety krajowe (wysokości obowiązujące od 1.01.2007 do 28.02.2013):
 • 8-12 godzin: 11,50 zł;
 • powyżej 12 godzin: 23,00 zł;
 • powyżej 24 godzin: za każdą rozpoczętą dobę do 8 godzin 11,50 zł. powyżej 8 godzin: 23,00 zł;
 • ryczałt za nocleg wynosi: 34,50 zł. (150% diety dobowej);
 • zwrot kosztów podróży środkami komunikacji miejskiej na podstawie biletów, bądź w wysokosci 20% diety dobowej - 4,60 zł.
 

Podstawa prawna

Ustawa z dnia 15 lutego 1992 r. o podatku dochodowym od osób prawnych (Dz. U. z 2000 r. Nr 54, poz. 654 z późn. zm.), art. 16 ust. 5
Rozporządzenie MPiPS z dnia 29 stycznia 2013 r. w sprawie należności przysługujących pracownikowi zatrudnionemu w państwowej lub samorządowej jednostce sfery budżetowej z tytułu podróży służbowej (Dz. U. 2013, poz. 167)