DZIŚ

podyskutuj | FAQ NOWE! | o serwisie | infolinia 801 646 719 znajdź w serwisie

Czy i jakie obowiązki sprawozdawcze mają stowarzyszenia, fundacje wobec GUS?

Główny Urząd Statystyczny co dwa lata przeprowadza badania fundacji, stowarzyszeń i innych organizacji społecznych realizując obowiązek sprawozdawczy:

  • SOF-1 sprawozdanie o działalności fundacji, stowarzyszeń i innych organizacji społecznych
  • SOF-4 sprawozdanie z działalności samorządu gospodarczego i zawodowego oraz organizacji pracodawców.

Obowiązek sporządzania sprawozdań przez organizacje pozarządowe wynika z przepisów ustawy o statystyce publicznej (art. 30 pkt.3). Z treści ustawy wynikają obowiązki na rzecz statystyki, przy czym ich konkretyzacja następuje corocznie w programie badań statystycznych statystyki publicznej (PBSSP) wprowadzanym rozporządzeniem Rady Ministrów.

 

Badanie obejmujące dane za 2010 rok przeprowadzone było w 2011 r. a kolejne za 2012 r. w 2013 r. Obecne badanie realizowane będzie od 30 marca do 4 maja 2015r.

 

Badaniem objęte były i będą wszystkie zarejestrowane w Polsce fundacje, stowarzyszenia i organizacje społeczne mające osobowość prawną, w tym również kluby sportowe, ochotnicze straże pożarne, koła łowieckie oraz organizacje wyznaniowe prowadzące działalność społeczną, a także organizacje samorządu gospodarczego i zawodowego oraz organizacje pracodawców.

 

W jaki sposób trzeba się sprawozdać?

 

Sprawozdania należy składać przez Portal Sprawozdawczy http://form.stat.gov.pl/formularze/przewodnik/psinfo.htm lub w formie papierowej do Urzędu Statystycznego w Krakowie. Terminy kolejnych badań będą ustalone w PBSSP na następne lata.

 

Powiadomienia o badaniu będą wysyłane do organizacji dwutorowo. Organizacje, które mają aktywne konta na Portalu Sprawozdawczym GUS, dostaną powiadomienie za pomocą wiadomości e-mail.

Do pozostałych organizacji, które stanowią większość, powiadomienia będą wysłane pocztą z Urzędu Statystycznego w Krakowie.

 

Formularze SOF-1 i SOF-4, a także instrukcja ich wypełniania umieszczone są na stronie GUS na Portalu Sprawozdawczym. Ponadto podawane są praktyczne wskazówki związane dostępem do konta sprawozdawczego, logowaniem się czy największym „obciążeniem” portalu. Tam też znajduje się terminarz i lista osób do kontaktów w sprawach sprawozdań http://form.stat.gov.pl/formularze/kontakt.htm  W razie wątpliwości warto skorzystać z tej pomocy.

 

W razie jakichkolwiek wątpliwości można także zwrócić się o pomoc do pracowników Ośrodka Badania Gospodarki Społecznej Głównego Urzędu Statystycznego w Krakowie ul. Kazimierza Wyki 3, 31-223 Kraków, e-mail:

 

 

Podstawa prawna

Ustawa z dnia 29 czerwca 1995 r. o statystyce publicznej (Dz. U. Nr 88, poz. 439, z późn. zm.), art. 30 pkt. 3
Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 8 grudnia 2009r. w sprawie PBSSP na 2010 rok (Dz. U. Nr 3, poz. 14)

Wyraź opinię: przydatne 16 mało pomocne 3