DZIŚ

podyskutuj | FAQ NOWE! | o serwisie | infolinia 801 646 719 znajdź w serwisie

Czy i jakie obowiązki sprawozdawcze mają stowarzyszenia, fundacje wobec GUS?

Główny Urząd Statystyczny co dwa lata przeprowadza badania fundacji, stowarzyszeń i innych organizacji społecznych realizując obowiązek sprawozdawczy:

  • SOF-1 sprawozdanie o działalności fundacji, stowarzyszeń i innych organizacji społecznych
  • SOF-4 sprawozdanie z działalności samorządu gospodarczego i zawodowego oraz organizacji pracodawców.
Obowiązek sporządzania sprawozdań przez organizacje pozarządowe wynika z przepisów ustawy o statystyce publicznej (art. 30 pkt.3). Z treści ustawy wynikają obowiązki na rzecz statystyki, przy czym ich konkretyzacja następuje corocznie w programie badań statystycznych statystyki publicznej (PBSSP) wprowadzanym rozporządzeniem Rady Ministrów.
 
Badanie obejmujące dane za 2008 rok przeprowadzone było w 2009 r. a kolejne za 2010 r. w 2011 r. Następny termin badania to rok 2013.
 
Badaniem objęte były i będą wszystkie zarejestrowane w Polsce fundacje, stowarzyszenia i organizacje społeczne mające osobowość prawną, w tym również kluby sportowe, ochotnicze straże pożarne, koła łowieckie oraz organizacje wyznaniowe prowadzące działalność społeczną, a także organizacje samorządu gospodarczego i zawodowego oraz organizacje pracodawców.
 
W jaki sposób trzeba się sprawozdać?
 
Sprawozdania należy składać przez Portal Sprawozdawczy http://form.stat.gov.pl/formularze/przewodnik/psinfo.htm lub w formie papierowej do Urzędu Statystycznego w Krakowie. Terminy kolejnych badań będą ustalone w PBSSP na następne lata.
 
Powiadomienia o badaniu będą wysyłane do organizacji dwutorowo. Organizacje, które mają aktywne konta na Portalu Sprawozdawczym GUS, dostaną powiadomienie za pomocą wiadomości e-mail.
Do pozostałych organizacji, które stanowią większość, powiadomienia będą wysłane pocztą z Urzędu Statystycznego w Krakowie.
 
Formularze SOF-1 i SOF-4, a także instrukcja ich wypełniania będą umieszczone w roku sporządzania sprawozdań na stronie GUS w Portalu Sprawozdawczym. Tam też znajduje się terminarz i lista osób do kontaktów w sprawach sprawozdań. Nawet, jeśli organizacja nie otrzyma wezwania do złożenia sprawozdania może i powinna wziąć udział w badaniu. W razie jakichkolwiek wątpliwości można zwrócić się o pomoc do pracowników Urzędu Statystycznego w Krakowie,
 
Urząd Statystyczny w Krakowie, ul. Kazimierza Wyki 3, 31-223 Kraków, Ośrodek Statystyki Organizacji Non-Profit, e-mail:

 

 

Podstawa prawna

Ustawa z dnia 29 czerwca 1995 r. o statystyce publicznej (Dz. U. Nr 88, poz. 439, z późn. zm.), art. 30 pkt. 3
Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 8 grudnia 2009r. w sprawie PBSSP na 2010 rok (Dz. U. Nr 3, poz. 14)

Wyraź opinię: przydatne 16 mało pomocne 3