DZIŚ

podyskutuj | FAQ NOWE! | o serwisie | infolinia 801 646 719 znajdź w serwisie

Jak zgłosić zmianę władz fundacji do KRS?

Informacje o zmianie członków władz fundacji (np. zarządu) zgłasza się do KRS wypełniając:

  • formularz KRS-Z20 - informacje ogólne identyfikujące fundację, a także informacje o składanych załącznikach,
  • formularz KRS-ZK - zmiana informacji o osobach wchodzących w skład organów.

Dołącza się także dokumenty potwierdzające zmianę przygotowane zgodnie z procedurą określoną w statucie np. uchwała rady fundacji o wyborze członków zarządu.

Formularze podpisują członkowie zarządu upoważnieni do reprezentacji (mogą to być podpisy również nowych członków zarządu). Do wniosku trzeba dołączyć dowód uiszczenia opłaty. Więcej o opłatach czytaj tutaj: poradnik.ngo.pl/x/432622
 
Uwaga! Jeśli fundacja jest zarejestrowana w rejestrze przedsiębiorców to składa się również poświadczone notarialne albo przed pracownikiem sądu wzory podpisów członków zarządu - dotyczy to nowych osób, które weszły w skład zarządu.
 
Przykłady wypełnionych formularzy znajdziesz tutaj: poradnik.ngo.pl/x/504018

Podstawa prawna

Ustawa z dnia 20 sierpnia 1997 r. o Krajowym Rejestrze Sądowym (Dz. U. z 2001 r., Nr 17, poz. 209 z późn. zm.)

Wyraź opinię: przydatne 34 mało pomocne 2