DZIŚ

podyskutuj | FAQ NOWE! | o serwisie | infolinia 801 646 719 znajdź w serwisie

Co to jest i jakie zapisy powinna zawierać umowa o dzieło? Wzór umowy.

Umowa o dzieło jest umową o wykonanie „dzieła” (art. 627 – 646 kc). Dzieło musi być wyraźnie określone i mieć charakter przynajmniej częściowo materialny (coś co można określić w czasie, miejscu). Umowa o dzieło jest umową odpłatną, czyli osoba wykonująca dzieło musi otrzymać finansowe wynagrodzenie. Wykonawca dzieła odpowiada za efekt swojej pracy. Może przekazać również dzieło innej umowie (chyba, że w umowie zostanie wyraźnie zastrzeżone, że ma je wykonać osobiście).

Umowę o dzieło organizacja może wykorzystać, gdy dotyczy wykonania i otrzymania określonego dzieła, np. napisaniu opracowania prawnego o uprawnieniach osób niepełnosprawnych, wykonaniu projektu graficznego strony internetowej organizacji, przeprowadzeniu szkolenia nt. motywacji itp.
 
O tym jak wyliczyć wynagrodzenie osoby zatrudnionej na umowę o dzieło czytaj tutaj: http://www.ngo.pl/x/489656.

 

Podstawa prawna

Ustawa z dnia 23 kwietnia 1964 r. Kodeks cywilny (Dz. U. Nr 16, poz. 93 z późn. zm.), art. 627 - 646

Wyraź opinię: przydatne 68 mało pomocne 16