DZIŚ

podyskutuj | FAQ NOWE! | o serwisie | infolinia 801 646 719 znajdź w serwisie

Jak wyliczyć wynagrodzenie od umowy o dzieło?

Posłużymy się prostym przykładem – załóżmy, że mamy na dane „dzieło” 1000,00 zł. Ile przy różnych wariantach wypłacimy wykonawcy (czyli temu, kto wykonuje umowę o dzieło) 

Umowa o dzieło z przeniesieniem praw autorskich

Z taką umową mamy do czynienia w sytuacji, gdy wykonawca coś dla nas „tworzy” z czego potem będziemy korzystać i chcemy (lub powinniśmy) mieć do tego prawa autorskie. Na przykład trenerka opracowuje nam program szkoleniowy dla bezrobotnych z zakresu pisania aplikacji o pracę. Ten program będziemy wielokrotnie wykorzystywać, więc podpisujemy umowę o dzieło z przeniesieniem praw autorskich. Takiej umowie towarzyszą 50% koszty uzyskania przychodu.
Od kwoty brutto 1000,00 zł odliczamy 50% kosztów uzyskania przychodu (1000,00 zł x 50% = 500,00 zł), odejmujemy to od kwoty brutto (1000,00 zł – 500,00 zł = 500,00 zł), otrzymując w ten sposób dochód. Od kwoty dochodu obliczamy należy podatek: 500,00 zł x 18% = 90,00 zł, który odprowadzamy do US. Kwotę podatku odejmujemy od kwoty brutto 1000,00 zł – 90,00 zł = 910,00 zł, otrzymując kwotę do wypłaty dla wykonawcy dzieła.
 
Od początku 2013 roku zastosowanie 50% kosztów uzyskania przychodów zostało ograniczone. Można je stosować do przychodu rocznego wykonawcy, z tytułu umów o dzieło z przeniesieniem praw autorskich, do wysokosci brutto 85 528 zł.
 

Umowa o dzieło bez przeniesienia praw autorskich

Z taką umową mamy do czynienia w sytuacji, gdy wykonawca coś dla nas „tworzy” i nie przenosi na nas praw autorskich. Na przykład trenerka przeprowadza szkolenie dla naszych podopiecznych i nie przekazuje praw do niego (czyli nie możemy tego szkolenia np. sami przeprowadzić lub wykorzystać jego fragmentów). Podpisujemy umowę o dzieło bez przeniesienia praw autorskich. Takiej umowie towarzyszą 20% koszty uzyskania przychodu.

Od kwoty brutto 1000,00 zł odliczamy 20% kosztów uzyskania przychodu (1000,00 zł x 20% = 200,00 zł), odejmujemy to od kwoty brutto (1000,00 zł – 200,00 zł = 800,00 zł), otrzymując w ten sposób dochód. Od kwoty dochodu obliczamy należy podatek: 800,00 zł x 18% = 144,00 zł, który odprowadzamy do US. Kwotę podatku odejmujemy od kwoty brutto 1000,00 zł – 144,00 zł = 856,00 zł, otrzymując kwotę do wypłaty dla wykonawcy dzieła.

O wynagrodzeniach od umowy o dzieło do wysokości 200 zł czytaj tutaj: poradnik.ngo.pl/x/489661.

Informacje o tym czego dotyczy umowa o dzieło wraz z przykładowym wzorem znajdziesz tutaj: poradnik.ngo.pl/x/504007.

Wzory rachunków znajdziesz tutaj: poradnik.ngo.pl/x/504029.