DZIŚ

podyskutuj | FAQ NOWE! | o serwisie | infolinia 801 646 719 znajdź w serwisie

Jak wyliczyć wartość umowy zlecenia?

Posłużymy się prostym przykładem – załóżmy, że mamy na dane „zlecenie” 1000,00 zł. Ile przy różnych wariantach wypłacimy zleceniobiorcy (czyli temu kto wykonuje umowę zlecenie)?

Sposób wyliczenia różni się w zależności od tego, z kim podpisujemy umowę. Jeśli ze studentem/studentką, poniżej 26 roku życia – w ich przypadku nie ma obowiązku płacenia składki na ubezpieczenia społeczne i zdrowotne. Inaczej będzie wyglądała sytuacja, gdy zawrzemy umowę zlecenie z osobą, która już podlega ubezpieczeniom społecznym np. jest pracownikiem u innego pracodawcy. W przypadku takiej osoby odprowadzamy składkę na ubezpieczenie zdrowotne i zaliczkę na podatek dochodowy od osób fizycznych
 
Od kwoty brutto 1000,00 zł odliczamy 20% kosztów uzyskania przychodu (1000,00 zł x 20% = 200,00 zł), odejmujemy to od kwoty brutto (1000,00 zł – 200,00 zł = 800,00 zł), otrzymując w ten sposób dochód do opodatkowania.
Od kwoty brutto obliczamy:
- składkę na ubezpieczenie zdrowotne podlegające wpłacie do ZUS w wysokości - 9% (1000,00 zł x 9% = 90,00 zł).
- oraz część składki na ubezpieczenie zdrowotne pomniejszającą zaliczkę na podatek dochodowy w wysokości 7,75% (1000,00 zł x 7,75% = 77,50 zł).
Od kwoty dochodu obliczamy należy podatek (18%): 800,00 zł x 18% = 144,00 zł, od którego odejmujemy część składki na ubezpieczenie zdrowotne w wysokości 77,50 zł (144,00 zł – 77,50 zł = 66,50 zł).

Zaokrąglona do pełnych złotówek kwota 67,00 zł to podatek, który odprowadzamy do US. Kwotę podatku oraz składki na ubezpieczenie zdrowotne odejmujemy od kwoty brutto 1000,00 zł – 90,00 zł – 67,00 zł = 843,00 zł, otrzymując kwotę do wypłaty dla zleceniobiorcy.

O wynagrodzeniach od umowy zlecenia do wysokości 200 zł czytaj tutaj: poradnik.ngo.pl/x/489662.

Informacje o tym w co to jest zawierać umowa zlecenie wraz z przykładowym wzorem umowy znajdziesz tutaj: poradnik.ngo.pl/x/504000.

Wzory rachunków znajdziesz tutaj: /x/504029