DZIŚ

podyskutuj | FAQ NOWE! | o serwisie | infolinia 801 646 719 znajdź w serwisie

Co to są koszty statutowe i jak je można podzielić?

Koszty w ramach celów statutowych

Statut określa podstawowe zasady funkcjonowania organizacji, w tym cele działania i sposoby ich realizacji. To właśnie ten dokument mówi „na co” organizacja może wydawać pieniądze.
 
W paragrafie określającym cele i sposoby działania statut powinien:
  • wymieniać wszystkie grupy docelowe, dla których organizacja chce pracować;
  • obejmować wszystkie rodzaje działań organizacji, w ramach których będzie ona ponosić koszty.
 
PRZYKŁAD
Nasza Fundacja „Pomoc dla wszystkich” ma w statucie zapis o udzielaniu pomocy finansowej i merytorycznej innym organizacjom (osobom prawnym), ale nie ma wymienionych osób fizycznych. Zgłosiła się do nas uboga rodzina z prośbą o pomoc w zakupie wyprawki szkolnej dla ich pięciorga dzieci – czy możemy przekazać im pieniądze, zeszyty?
 
Fundacja musi działać zgodnie ze swoim statutem. Ponieważ nie ma w nim zapisu o udzielaniu pomocy osobom fizycznym, ewentualny koszt takiej pomocy nie będzie jej kosztem statutowym i w konsekwencji powinien być opodatkowany (więcej na ten temat tutaj: www.poradnik.ngo.pl/x/448448).
 
Rodzaje kosztów statutowych
Koszty statutowe to koszty ponoszone zgodnie z celami statutowymi organizacji, w tym mieszczą się koszty działań nieodpłatnych lub odpłatnych pożytku publicznego.
W ramach działań nieodpłatnych organizacje najczęściej realizują projekty na podstawie zatwierdzonych budżetów obejmujących pozycje budżetowe istotne w realizacji danego działania. I tak mogą to być np. koszty zorganizowania wypoczynku letniego dzieci, czyli wynajem autokaru do ich przewozu, wynajem ośrodka, w którym będzie się odbywał obóz, wyżywienie dzieci, wynagrodzenia wychowawców, zakup apteczki, materiałów plastycznych czy sprzętu sportowego. Mogą to być stypendia wypłacane uzdolnionym dzieciom za wyniki w nauce. Mogą to być koszty autora publikacji nt. rynku pracy, jej druku i dystrybucji.
W ramach działań odpłatnych, np. sprzedaży wyrobów ceramicznych wytworzonych przez niepełnosprawnych uczestników warsztatów, organizacja ponosi koszty zakupu gliny, farb, narzędzi, wynagrodzenia opiekuna oraz koszty administracyjne stanowiące koszt tej działalności.
 
W praktyce mogą to być wszystkie rodzaje kosztów, o ile są związane z danym działaniem. Mogą to być zarówno koszty wynikające bezpośrednio z danego działania, jak i koszty związane pośrednio z funkcjonowaniem organizacji.
Wyraź opinię: przydatne 53 mało pomocne 17