Partnerstwo stanowi fundament nowoczesnej filozofii dobrego rządzenia.
Manifest Ekonomii Społecznej

KATEGORIA

Zestaw informacji na temat przedsiębiorczości społecznej z terenu województwa kujawsko-pomorskiego.
Zobacz więcej na temat infrastruktury wsparcia ekonomii społecznej w województwie kujawsko-pomorskim

ARTYKUŁY Z KATEGORII

Program szkolenia będzie obejmował tematykę: Powoływania spółdzielni socjalnych Tworzenia biznes planu dla spółdzielni socjalnych Prowadzenia podmiotów ekonomii społecznej Wykorzystywania klauzul społecznych w zamówieniach publicznych Stymulowania zatrudnienia osób w trudnej sytuacji na rynku pracy Uzyskiwania społecznej wartości dodanej w ramach budżetów administracji publicznej – czyli zwiększanie efektywności wydatkowania środków publicznych Czytaj więcej>

Organizatorzy zapraszają do udziału w dwudniowej (21-22 sierpnia 2015) wizycie studyjnej, zorganizowanej w ramach projektu Koalicja Kulturotwórców, dofinansowanego ze środków Programu Fundusz Inicjatyw Obywatelskich MPiPS. Czytaj więcej>

Organizatorzy zapraszają do udziału w trzydniowej (18-20 sierpnia 2015) wizycie studyjnej, zorganizowanej w projekcie Koalicja Kulturotwórców, dofinansowanego ze środków Programu Fundusz Inicjatyw Obywatelskich MPiPS. Wizyta studyjna obejmie 3 miejscowości: Kraków, Łysą Górę, Tarnów i okolice. To bezpośrednie spotkanie z twórcami oddolnych inicjatyw edukacyjno-artystycznych. Udział w wizycie jest bezpłatny. Czytaj więcej>

Kujawsko - Pałuckie Centrum Ekonomii Społecznej zaprasza do udziału w debacie, która odbędzie się 22 lipca 2015 roku o godzinie 10:00 w Pałuckim Oddziale PTTK w Żninie (ul. Szkolna 16). Moderatorem dyskusji będzie specjalistka z wieloletnim doświadczeniem - Magdalena Waloch. Czytaj więcej>

Kujawsko – Pałuckie Centrum Ekonomii Społecznej zaprasza do udziału w debacie „Co hamuje a co przyspiesza aktywizującą i integrująca ekonomię społeczną? Źródła sukcesów i niepowodzeń instytucji wsparcia”. Debata odbędzie się 2 czerwca 2015 roku o godzinie 10:00 w siedzibie Fundacji Ekspert – Kujawy przy ulicy Dubienka 2 w Inowrocławiu. Czytaj więcej>

OZRSS i TISE przypominają o spotkaniu dotyczącym finansowania funkcjonowania spółdzielni socjalnych w woj. mazowieckim, łódzkim i kujawsko-pomorskim. Spotkanie odbędzie się 27 maja, w godzinach 10-16, w Warszawie. Na ostatnie wolne miejsca można się jeszcze zapisywać do 20 maja! Czytaj więcej>

W ostatnich dniach kwietnia Bank Gospodarstwa Krajowego podpisał z Towarzystwem Inwestycji Społeczno–Ekonomicznych TISE SA kolejne umowy powierzenia dodatkowych środków na preferencyjne pożyczki dla przedsiębiorstw społecznych. Czytaj więcej>

Ogólnopolski Związek Rewizyjny Spółdzielni Socjalnych zaprasza spółdzielnie socjalne na kolejne spotkanie branżowe – spotykamy się w dniach 13-14 kwietnia 2015 r. w Bydgoszczy. Będziemy rozmawiać o usługach opiekuńczych. Czytaj więcej>

Targi Ekonomii Społecznej w Bydgoszczy odbędą się 12 czerwca 2015 r. na Starym Rynku w Bydgoszczy. Udział w targach jest bezpłatny! W Targach mogą uczestniczyć podmioty ekonomii społecznej: stowarzyszenia, fundacje, spółdzielnie socjalne, centra integracji społecznej, kluby integracji społecznej, warsztaty terapii zajęciowej i zakłady aktywności zawodowej, z terenu Bydgoszczy i powiatów: bydgoskiego, nakielskiego i sępoleńskiego. Czytaj więcej>

Kujawsko-Pałuckie Centrum Ekonomii Społecznej zaprasza do udziału w doradztwie indywidualnym z biznesplanu, które odbędzie się 26 marca br. w Wyższej Szkole Gospodarki w Inowrocławiu (ul. Poznańska 43). Konsultacje poprowadzi specjalista z wieloletnim doświadczeniem – Paweł Biały. Czytaj więcej>

[<<] [<] [1] [2] [3] [4] [5] ... [>] [>>]