Warto odejść od antagonistycznej wizji wzajemnych relacji państwa i społeczeństwa obywatelskiego. Problemem nie jest w Polsce to, że którekolwiek z nich jest zbyt silne, ale raczej to, że jedne i drugie są obecnie dość słabe.
Manifest Ekonomii Społecznej

KATEGORIA

Zestaw informacji na temat przedsiębiorczości społecznej z terenu województwa kujawsko-pomorskiego.
Zobacz więcej na temat infrastruktury wsparcia ekonomii społecznej w województwie kujawsko-pomorskim

ARTYKUŁY Z KATEGORII

Podsumowanie „Toruńskiego Programu Współpracy” coraz bliżej. Już 8 grudnia 2014 r. CISTOR Stowarzyszenie Partnerstwo Społeczne zaprasza wszystkich zainteresowanych do udziału w konferencji pn. „Możliwość rozwoju ekonomii społecznej i współpracy organizacji pozarządowych z administracją lokalną w nowej perspektywie finansowej”. Czytaj więcej>

Kujawsko-Pałuckie Centrum Ekonomii Społecznej zaprasza do udziału w bezpłatnym szkoleniu „Pozyskiwanie środków na działalność w obszarze ES", które odbędzie się w dniach 28-29 listopada br. w Zajeździe „U Piasta Kołodzieja” w Kruszwicy. Zajęcia szkoleniowe poprowadzi specjalista Damian Staniszewski. Czytaj więcej>

Kujawsko-Pałuckie Centrum Ekonomii Społecznej zaprasza do udziału w bezpłatnym szkoleniu „Zarządzanie w PES", które odbędzie się w dniach 28 -29 listopada br. w Hotelu Pałac Lubostroń w Lubostroniu. Zajęcia szkoleniowe poprowadzi specjalistka Marzena Bogdanowicz. Czytaj więcej>

Kujawsko-Pałuckie Centrum Ekonomii Społecznej zaprasza do udziału w bezpłatnym szkoleniu „Biznesplan", które odbędzie się w dniach 28-29 listopada br. w Hotelu Pałac Lubostroń w Lubostroniu. Zajęcia szkoleniowe poprowadzi specjalistka Wiesława Drążyk. Czytaj więcej>

Kujawsko-Pałuckie Centrum Ekonomii Społecznej zaprasza do udziału w bezpłatnym szkoleniu "Pozyskiwanie środków finansowych na działalność PES", które odbędzie się w dniach 22 - 23 listopada br. w Hotelu Pałac Lubostroń w Lubostroniu. Czytaj więcej>

W CISTORze jeszcze przez miesiąc działa punkt konsultacyjno-doradczy dotyczący pożyczek dla III sektora. Czytaj więcej>

Chcąc realizować zadanie promocji ekonomii społecznej jako narzędzia aktywizacji zawodowej i społecznej osób poszukujących pracy oraz zaprezentować możliwości i ofertę działania powstałych spółdzielni, 10 września 2014 r. w Karczmie Czarci Młyn w Grudziądzu zorganizowano I Grudziądzki Piknik z Ekonomią Społeczną. Czytaj więcej>

Celem projektu jest dostarczenie preferencyjnych pożyczek na przedsięwzięcia, które mają wzmocnić działalność gospodarczą PES, a w efekcie doprowadzić do wzrostu przychodów lub zatrudnienia. Czytaj więcej>

Już po raz drugi Prezydent Miasta Torunia wręczył nagrodę w kategorii Przedsiębiorczość i Ekonomia Społeczna. Czytaj więcej>

Organizacje pozarządowe też mogą wziąć pożyczkę! Szczegółowe informacje oraz pomoc przy wypełnianiu dokumentów mozna uzyskać w Punkcie Konsultacyjno-Doradczym w Toruniu. Czytaj więcej>

[<<] [<] [1] [2] [3] [4] [5] ... [>] [>>]