Przejdź do treści głównej

Jak założyć stowarzyszenie zwykłe w Warszawie?

archiwalne
http://www.sxc.hu/photo/1063773
Stowarzyszenie zwykłe to najprostsza forma organizacji społecznej. Nie ma ono osobowości prawnej. Realizuje cel społeczny, w oparciu o uchwalony regulamin. Stowarzyszenia zwykłe nie rejestrują się w Krajowym Rejestrze Sądowym, tylko u starosty, w przypadku Warszawy w Biurze Administracji i Spraw Obywatelskich Urzędu m.st. Warszawy.

Do zarejestrowania stowarzyszenia zwykłego potrzebne są:

 1. Zawiadomienie o utworzeniu stowarzyszenia zwykłego, określające nazwę i adres siedziby stowarzyszenia (oryginał).
 2. Lista co najmniej trzech założycieli zawierającą imiona i nazwiska, daty i miejsca urodzenia oraz własnoręczne podpisy, bądź oświadczenia założycieli o: posiadaniu pełnej zdolności do czynności prawnych oraz niepozbawieniu praw publicznych (oryginał).
 3. Protokół z zebrania założycielskiego zawierający uchwały: o wyborze przedstawiciela reprezentującego stowarzyszenie i o uchwaleniu regulaminu stowarzyszenia (oryginał).
 4. Regulamin stowarzyszenia określający jego nazwę, cel, teren i środki działania, siedzibę oraz przedstawiciela reprezentującego stowarzyszenie (oryginał).

Dokumenty te, z wyjątkiem listy założycieli, muszą być podpisane przez przedstawiciela reprezentującego stowarzyszenie.

Rejestracja jest bezpłatna. Dokumenty należy złożyć w Biurze Administracji i Spraw Obywatelskich, pl. Starynkiewicza 7/9, Warszawa.

Urząd nie wydaje potwierdzenia założenia stowarzyszenia zwykłego, ma natomiast 30 dni na ewentualny zakaz jego założenia (od decyzji tej można się odwołać). Jeśli w ciągu 30 dni osoby zakładające stowarzyszenie nie dostaną zakazu jego utworzenia, stowarzyszenie może rozpocząć działalność.

Stowarzyszenia zwykłe:

 • mają prostszą strukturę organizacyjną;
 • nie mają osobowości prawnej;
 • wiążą się z mniej zawiłymi formalnościami przy zakładaniu;
 • mają ograniczone źródła finansowania – mogą to być tylko składki członkowskie;
 • mogą występować przed sądem jako strona, w sprawach związanych z celami zapisanymi w swoim regulaminie

Stowarzyszenia zwykłe nie mogą:

 • powoływać swoich oddziałów terenowych,
 • łączyć się w związki stowarzyszeń,
 • zrzeszać osób prawnych (np. innych stowarzyszeń, firm itp.),
 • prowadzić działalności gospodarczej,
 • przyjmować darowizn, spadków, zapisów, otrzymywać dotacji, korzystać z ofiarności publicznej.

Nadzór zewnętrzny

Organem nadzoru dla stowarzyszenia zwykłego, tak jak dla stowarzyszenia zarejestrowanego w KRS, jest starosta lub prezydent miasta, jeśli stowarzyszenie ma siedzibę w mieście na prawach powiatu. W przypadku Warszawy stowarzyszenia zwykłe nadzorowane są przez Biuro Administracji i Spraw Obywatelskich Urzędu m.st. Warszawy.

 Więcej o tych formalnościach czytaj tutaj: poradnik.ngo.pl/x/443003

 

Podstawa prawna:

Ustawa z dnia 7 kwietnia 1989r. Prawo o stowarzyszeniach (tekst jednolity Dz. U. z 2001r. Nr 79, poz. 855 z późn. zm.).

Załączniki do pobrania

 1. Zawiadomienie o utworzeniu Stowarzyszenia Zwykłego

 

Informacja własna portalu ngo.pl

Źródło: www.um.warszawa.pl
Uwaga! Przedruk, kopiowanie, skracanie, wykorzystanie tekstów (lub ich fragmentów) publikowanych w portalu www.ngo.pl w innych mediach lub w innych serwisach internetowych wymaga zgody Redakcji portalu!
Wyraź opinię 3 1

Skomentuj

KOMENTARZE

Nie ma żadnych komentarzy

Redakcja www.ngo.pl nie ponosi odpowiedzialności za treść komentarzy

 • prawo