DZIŚ

podyskutuj | FAQ NOWE! | o serwisie | infolinia 801 646 719 znajdź w serwisie

Coroczna deklaracja podatkowa CIT

Podstawowe obowiązki prawne (obowiązkowe standardy)

  1. Organizacja pozarządowa, do ostatniego dnia trzeciego miesiąca roku następującego po roku obrotowym (tj. zazwyczaj do 31 marca) sporządza i wysyła do urzędu skarbowego rozliczenie podatkowe na formularzu CIT8 wraz z załącznikami (jeśli jej dotyczą) CIT8/O oraz CIT D. Obowiązek ten dotyczy także tych organizacji, które w danym roku nie osiągnęły żadnych przychodów – składają one wtedy tzw. deklarację zerową.
  2. Deklaracja podatkowa jest podpisana przez osoby uprawnione do reprezentowania organizacji (zgodnie ze statutem – zazwyczaj są to członkowie zarządu) oraz przez osobę odpowiedzialną za obliczenie podatku.
    Czytaj także: jakich błędów nie popełniać wobec US

 

Rekomendowane standardy

  1. Organizacja pozarządowa powinna mieć i przechowywać (przez 5 lat) kopię deklaracji podatkowej CIT8 (i załączników) oraz poświadczenie złożenia deklaracji w terminie.
  2. Deklaracja powinna być złożona do urzędu skarbowego osobiście lub przesyłką poleconą.
  3. Organizacja pozarządowa wysyła terminowo roczną deklarację podatkową, nawet jeśli w danym roku nie miała żadnych wpływów.
  4. Jeśli organizacja popełni błąd w deklaracji podatkowej lub nie złoży jej w terminie, może go skorygować, składając do urzędu skarbowego korektę i tzw. czynny żal.

 

Zobacz także:

CIT 8 – obowiązek wobec US każdej organizacji
Czynny żal: skrucha wobec fiskusa

Czytaj także o kontroli podatkowej: Kontrola podatkowa w organizacjach pozarządowych
 

Wyraź opinię: przydatne 24 mało pomocne 0