DZIŚ

podyskutuj | FAQ NOWE! | o serwisie | infolinia 801 646 719 znajdź w serwisie

Źródła finansowania. Składki członkowskie

Podstawowe obowiązki prawne (obowiązkowe standardy)

  1. Stowarzyszenie zbiera składki członkowskie. Czytaj także: czy składki są obowiązkowe?
  2. Informacja o tym, który organ stowarzyszenia odpowiada za zasady dotyczące zbierania składek i jakie są te zasady, jest zapisana w statucie.
  3. Wysokość składki członkowskiej ustalana jest uchwałą zarządu lub walnego zgromadzenia – zgodnie ze statutem. Czytaj także: kto ustala wysokość składek?

Rekomendowane standardy

  1. Stowarzyszenie informuje członków, że składki nie mogą traktowane jako darowizna i w rozliczeniu rocznym nie mogą być odliczane od dochodu osoby, która wpłaciła składkę.
  2. Składki nie powinny być przeszkodą uniemożliwiająca członkostwo w stowarzyszeniu. Dlatego dobrze jest, jeśli stowarzyszenia – zwłaszcza niewielkie – ustalają składki o stosunkowo małej wartości. Członkowie mający większe możliwości finansowe mogą wspierać stowarzyszenie, ofiarowując darowizny.

 

Czytaj więcej o składkach członkowskich
 

Wyraź opinię: przydatne 6 mało pomocne 0