Przejdź do treści głównej

Krok 5. Zebranie w sprawie przekształcenia stowarzyszenia zwykłego

Sam zamiar dotyczący przekształcenia stowarzyszenia zwykłego w rejestrowe nie wystarczy. Potrzebna jest formalna decyzja podjęta na zebraniu stowarzyszenia.

Jak powinno wyglądać zebranie w sprawie przekształcenia

Przedstawiciel (albo prezes zarządu stowarzyszenia zwykłego) otwiera zebranie w sprawie przekształcenia stowarzyszenia zwykłego w zarejestrowane w KRS.

By zebranie przebiegało sprawnie na początku wybiera się przewodniczącego zebrania (osobę która je prowadzi) i protokolanta (osobę, która notuje przebieg spotkania). Przewodniczący i protokolant podpisują się pod dokumentami z zebrania. Do przewodniczącego należy też dopilnowanie, by wszyscy uczestnicy spotkania (członkowie stowarzyszenia) podpisali się pod listą obecności. Lista ta jest załącznikiem o przekształcenie stowarzyszenia zwykłego w rejestrowane w KRS. Przewodniczący prowadząc zebranie udziela głosu i dba o „savoir vivre” dyskusji.

Niezbędne dokumenty po zebraniu

Po zebraniu, jeśli członkowie zdecydują o przekształceniu stowarzyszenia zwykłego w rejestrowe, powinny powstać następujące dokumenty:

 • Lista obecności – imię i nazwisko oraz podpis członka stowarzyszenia
   
 • Protokół z zebrania - zawiera m. in. Informację o tym kiedy zostało dostarczone zawiadomienie o zebraniu, informację o liczbie osób uczestniczących w spotkaniu i podjętych przez nich decyzjach – podpisany przez przewodniczącego i protokolanta
   
 • Uchwała o przekształceniu stowarzyszenia zwykłego w rejestrowe, w której są informacje o:
  • uchwaleniu nazwy i siedziby
  • uchwaleniu statutu
  • powołaniu władz czyli zarządu i komisji rewizyjnej
  • przyjęciu sprawozdania finansowego (Uwaga! Samo sprawozdanie finansowe podpisywanie jest przez osobę je sporządzającą oraz przez przedstawiciela albo zarząd stowarzyszenia zwykłego).

Uchwała jest podpisywania przed przewodniczącego i protokolanta. Warto wiedzieć, że może być to jeden dokument, a mogą być to odrębne uchwały. Ważne, by znalazły się tam wszystkie informacje niezbędne do przekształcenia stowarzyszenia zwykłego w rejestrowane w KRS.

 • Statut podpisany przez cały zarząd

Wszystkie dokumenty powinny zostać sporządzone w 3 egzemplarzach. 2 z nich są przesyłane do sądu jako załączniki do wniosku o przekształcenie, a 1 zostaje w dokumentach stowarzyszenia.
 

przejdź do kolejnego kroku:
Krok 6. Uzyskaj zaświadczenie z ewidencji starosty

 

Wyraź opinię 0 0