Przeglądarka Internet Explorer, której używasz, uniemożliwia skorzystanie z większości funkcji portalu ngo.pl. Aby mieć dostęp do wszystkich funkcji portalu ngo.pl, zmień przeglądarkę na inną (np. Chrome, Firefox, Safari, Opera, Edge).

Adresy do doręczeń. Nowe obowiązki organizacji pozarządowych wobec KRS w 2018 r.

Reklama

Organizacje pozarządowe rejestrujące się w Krajowym Rejestrze Sądowym przekazują do rejestru szereg informacji. Większość z nich zbierają formularze KRS. 15 marca 2018 r. pojawił się nowy rodzaj informacji, którą - prędzej czy później – będzie musiała dostarczyć sądowi rejestrowemu każda organizacja pozarządowa.

1

Adresy do doręczeń osób reprezentujących podmiot

Nowy rodzaj informacji, które każda organizacja pozarządowa musi złożyć w KRS to adresy do doręczeń osób reprezentujących podmiot. Wskazanie nowego obowiązku - nowych danych, które od 15 marca 2018 r. zbierają sądy, pojawia się w artykule 19a ustawy o Krajowy Rejestr Sądowy.

artykuł 19a ust. 5 ustawy o Krajowym Rejestrze Sądowym – w brzmieniu od 15 marca 2018 r.
Do wniosku o wpis osób reprezentujących podmiot wpisany do Rejestru, likwidatorów i prokurentów należy dołączyć oświadczenia tych osób obejmujące zgodę na ich powołanie oraz ich adresy do doręczeń. Wymogu dołączenia oświadczenia obejmującego zgodę nie stosuje się, jeżeli wniosek o wpis jest podpisany przez osobę, która podlega wpisowi albo która udzieliła pełnomocnictwa do złożenia wniosku o wpis, albo której zgoda jest wyrażona w protokole z posiedzenia organu powołującego daną osobę lub w umowie spółki.

Reklama
2

Jakie informacje o osobach reprezentujących (członkach zarządu) KRS zbiera od 15 marca?

Od 15 marca 2018 r. zbierane są te same dane co wcześniej (czyli imiona, nazwiska, pesele osób reprezentujących oraz zgody na powołanie - jeśli jest taka potrzeba tzn. kiedy inne osoby niż powołane podpisują wniosek). Dodatkowo wymaga się od osób reprezentujących organizację pozarządową podania w oświadczeniach ich adresów do doręczeń.

W uzasadnieniu do ustawy, która wprowadza opisaną tu zmianę przeczytamy, że adresy do doręczeń mają ułatwić sądowi kontakt z podmiotami zarejestrowanymi w KRS. Adresy te nie będą widoczne w danych rejestrowych, ale będą się znajdowały w dokumentach, które zbiera sąd.

3

Organizacje pozarządowe, które składają wnioski do KRS po 15 marca 2018 r. załączają do nich oświadczenia o adresach do doręczeń

Od 15 marca oświadczenia z adresami do doręczeń są standardowy element procedury i składając dokumenty do KRS powinniśmy o nich pamiętać. Oświadczenia załączamy w przypadku pierwszego kontaktu - pierwszego wniosku do KRS, który składamy po 15 marca 2018 r. Przy kolejnym wniosku nie ma już takiej potrzeby.

Każda organizacja pozarządowa jest jednak zobowiązana do złożenia nowego oświadczenia, w sytuacji kiedy adres do doręczeń osoby reprezentującej podmiot zmienia się, albo kiedy zmienia się sama osoba (np. wybieramy nowego członka zarządu).

4

Wszystkie organizacje muszą uzupełnić informację o adresach do doręczeń w ciągu 18 miesięcy

Co mają zrobić organizacje pozarządowe, które nie zgłaszały i w najbliższym czasie nie planują / nie mają obowiązku kontaktu z KRS? Organizacje pozarządowe, które po 15 marca 2018 r. nie będą kontaktować się z KRS, RÓWNIEŻ mają obowiązek dostarczyć do sądu rejestrowego oświadczenia z adresami do doręczeń osób reprezentujących. Muszą do zrobić w ciągu 18 miesięcy od daty wejścia w życie nowych przepisów. Mają więc czas do połowy września 2019 r.

Artykuł 34 ustawy z dnia 26 stycznia 2018 r. o zmianie ustawy o Krajowym Rejestrze Sądowym oraz niektórych innych ustaw
Podmioty wpisane do Krajowego Rejestru Sądowego mają obowiązek złożyć do akt rejestrowych aktualne oświadczenia, o których mowa w art. 19a ust. 5 ustawy zmienianej w art. 1, w brzmieniu nadanym niniejszą ustawą, w zakresie obejmującym adresy do doręczeń, przy pierwszym wniosku składanym do sądu rejestrowego, nie później jednak niż w terminie 18 miesięcy od dnia wejścia w życie niniejszej ustawy, chyba że informacja o adresie do doręczeń znajduje się w aktach rejestrowych. |

Zobacz też

Adresy do​ doręczeń. Zgłoś dodatkowe dane do KRS [infografika] KRS chce oświadczeń o adresach członków zarządu. Dlaczego?

Potrzebujesz pomocy w innej formie? Masz konkretne pytanie?
Poniedziałek-piątek 9:00-13:00
Do wypełnienia na stronie
Informatorium_ngo
Komentarze
Redakcja www.ngo.pl nie ponosi odpowiedzialności za treść komentarzy. Przedruk, kopiowanie, skracanie, wykorzystanie tekstów (lub ich fragmentów) publikowanych w portalu www.ngo.pl w innych mediach lub w innych serwisach internetowych wymaga zgody Redakcji portalu.