Przeglądarka Internet Explorer, której używasz, uniemożliwia skorzystanie z większości funkcji portalu ngo.pl. Aby mieć dostęp do wszystkich funkcji portalu ngo.pl, zmień przeglądarkę na inną (np. Chrome, Firefox, Safari, Opera, Edge).
Od 20 lat portal ngo.pl bezpłatnie pomaga organizacjom pozarządowym. Pomóż nam pomagać dalej. Wspieraj NGO w PL

Odpis z KRS do ściągnięcia z internetu

Reklama

Czy stowarzyszenie, fundacja musi iść do sądu, aby dostać odpis z KRS? Odpis można pobrać bezpłatnie ze strony Ministerstwa Sprawiedliwości – wyjaśnia doradczyni serwisu poradnik.ngo.pl.

1

Pytanie

PYTANIE ORGANIZACJI POZARZĄDOWEJ: Miesiąc temu otrzymaliśmy od KRS postanowienie o wpisie naszego stowarzyszenia do rejestru KRS. Aktualnie potrzebujemy odpisu z KRS danych o naszej organizacji dla potencjalnego sponsora. Zastanawiamy się, czy postanowienie o wpisie jest wystarczające ? Czy rzeczywiście musimy zgłaszać się do KRS i płacić za poświadczenie naszych danych?

Reklama
2

Odpowiedź

Odpis aktualny z KRS

„Odpis aktualny” organizacji z Krajowego Rejestru Sądowego (KRS) zawiera informacje o organizacji wpisanej do Rejestru (zgodnie ze stanem ostatniej aktualizacji). Są w nim zawarte wszystkie dane o organizacji, które zostały wpisane do Rejestru od momentu pierwszego zgłoszenia – to jakby historia informacji i zmian zarejestrowanych w KRS. Czego można dowiedzieć się z odpisu? Jest w nim nazwa organizacji, jej adres, data rejestracji i dane rejestru. Ponadto odpis zawiera numer KRS, numer REGON organizacji, numer NIP (jeśli został zgłoszony), informację o tym, kto zasiada we władzach organizacji, jakie są cele organizacji i jaki jest jej sposób reprezentacji.  Z odpisu wynika też, czy organizacja ma status OPP i kiedy ostatnio dokonywała zmian w swoim statucie.

Dostępny w internecie

Od 2012 r. Ministerstwo Sprawiedliwości udostępnia na swojej stronie wyszukiwarkę podmiotów (w tym stowarzyszeń i fundacji) w KRS. Znajduje się ona pod adresem: https://ems.ms.gov.pl/. Po podaniu przez organizację np. nazwy lub numeru KRS można sprawdzić dane organizacji oraz, co więcej, pobrać odpis i wydrukować go na własny użytek.

Odpis zawiera: adres strony internetowej MS, z której został wydrukowany; formę graficzną zgodną z rozporządzeniem oraz identyfikator wydruku. Dzięki temu ma charakter urzędowego dokumentu, choć nie ma na nim pieczątki z KRS-u. Można więc wydrukować go i posługiwać się w kontaktach z urzędami, kiedy wymagany jest aktualny odpis organizacji. Nie trzeba potwierdzać za zgodność z oryginałem.

Odpis pobrany ze strony Ministerstwa ma identyfikator z numerem wydruku (znajdujący się na górze), zatem każdy kto ma wątpliwość, czy dany odpis przedstawiony przez organizację jest wierzytelny, może za pośrednictwem portalu ministerstwa zweryfikować odpis poprzez użycie dostępnej na stronie opcji: Weryfikuj wydruk.

Dostępny w KRS

Odpisy organizacji nadal można pobierać również w Krajowym Rejestrze Sądowym. Zajmuje się tym Centralna Informacja Krajowego Rejestru Sądowego. Przy sądach (oddziałach KRS) funkcjonują oddziały Centralnej Informacji, do których można wybrać się osobiście. Wniosek z prośbą o odpis można też wysłać pocztą. Jednak w takiej sytuacji, aby uzyskać informacje, otrzymać odpis, wyciąg, czy zaświadczenia z rejestru w KRS trzeba jednak zapłacić i wypełnić odpowiedni wniosek w zależności od tego, jaki dokument chcemy otrzymać.

Odpowiadając na pytanie

Postanowienie o wpisie, które otrzymała organizacja nie jest równoznaczne z odpisem aktualnym organizacji z KRS . Dokument, który przesłał sąd, to pisemna informacja, zaświadczenie o wpisaniu organizacji do Rejestru. Aby uzyskać odpis z Rejestru, stowarzyszenie nie musi wybierać się do KRS i płacić za odpis. W każdej chwili odpis można pobrać bezpłatnie ze strony Ministerstwa Sprawiedliwości.

3

Podstawa prawna

  • Ustawa z dnia 20 sierpnia 1997 r. o Krajowym Rejestrze Sądowym (Dz. U. z 2001 r., Nr 17, poz. 209 z późn. zm.), art. 4 - 6
  • Rozporządzenie Ministra Sprawiedliwości z 20 grudnia 2006 r. w sprawie warunków organizacyjno-technicznych dotyczących form wniosków i dokumentów oraz ich składania do sądów rejestrowych i Centralnej Informacji Krajowego Rejestru Sądowego drogą elektroniczną, a także orzeczeń, odpisów, wyciągów, zaświadczeń, informacji i kopii dokumentów doręczanych wnioskodawcom drogą elektroniczną przez sądy rejestrowe i Centralną Informację
  • Rozporządzenie Ministra Sprawiedliwości z dnia 19 grudnia 2006 r. w sprawie ustroju i organizacji Centralnej Informacji Krajowego Rejestru Sądowego oraz szczegółowych zasad udzielania informacji z Rejestru i udostępniania kopii dokumentów z katalogu
  • Rozporządzenie Ministra Sprawiedliwości z dnia 19 grudnia 2006 r. w sprawie określenia wysokości opłat za udzielanie informacji oraz wydawanie odpisów, wyciągów i zaświadczeń z Krajowego Rejestru Sądowego oraz za udostępnianie kopii dokumentów z elektronicznego katalogu dokumentów spółek
  • Rozporządzenie Ministra Sprawiedliwości z dnia 27 grudnia 2011 r. w sprawie ustroju i organizacji Centralnej Informacji Krajowego Rejestru Sądowego oraz trybu i sposobu udzielania informacji z Krajowego Rejestru Sądowego i wydawania kopii dokumentów z katalogu, a także struktury udostępnianych informacji o podmiotach wpisanych do Rejestru oraz cech wydruków umożliwiających ich weryfikację z danymi w Rejestrze.
Potrzebujesz pomocy w innej formie? Masz konkretne pytanie?
Poniedziałek-piątek 9:00-13:00
Do wypełnienia na stronie
Informatorium_ngo
Komentarze
Redakcja www.ngo.pl nie ponosi odpowiedzialności za treść komentarzy. Przedruk, kopiowanie, skracanie, wykorzystanie tekstów (lub ich fragmentów) publikowanych w portalu www.ngo.pl w innych mediach lub w innych serwisach internetowych wymaga zgody Redakcji portalu.