Poradnik - ngo.pl

Przeglądarka Internet Explorer, której używasz, uniemożliwia skorzystanie z większości funkcji portalu ngo.pl. Aby mieć dostęp do wszystkich funkcji portalu ngo.pl, zmień przeglądarkę na inną (np. Chrome, Firefox, Safari, Opera, Edge).

Nie znalazłeś/-łaś w poradnik.ngo.pl odpowiedzi na swoje pytanie? Napisz info@ngo.pl, zadzwoń 22 828 91 21, pon.-pt. g. 9-13

Tysiąc na działalność gospodarczą fundacji

Reklama

Menu Na skróty

Pomogliśmy?

Pomóż nam pomagać dalej Wspieraj NGO.PL

Dzięki Twojej darowiźnie powstaną nowe artykuły, porady i specjalistyczne opracowania, dostępne bezpłatnie dla wszystkich organizacji.

Organizacje pozarządowe coraz śmielej myślą o wprowadzeniu działalności gospodarczej jako dodatkowego źródła pieniędzy na realizację swoich celów. Fundacje, decydując się na aktywność ekonomiczną, muszą przeznaczyć na jej uruchomienie minimum 1000 złotych. Co, jeśli fundusz założycielski był niższy? I czy w ogóle ma to znaczenie? - wyjaśnia doradczyni serwisu poradnik.ngo.pl.

1

Pytanie

PYTANIE ORGANIZACJI POZARZĄDOWEJ: Nasza fundacja działa od czterech lat. Stwierdziliśmy, że dobrym rozwiązaniem dla realizowania naszych pomysłów będzie działalność gospodarcza i chcemy ją zarejestrować. Mamy jednak problem z funduszem założycielskim. Dowiedzieliśmy się, że powinniśmy przeznaczyć 1000 zł na aktywność ekonomiczną. W akcie założycielskim i w statucie mamy zapis o przeznaczeniu kwoty 500 zł na działalność statutową. Czy potrzebujemy zmiany aktu notarialnego i statutu?

Reklama
2

Odpowiedź

ODPOWIEDŹ DORADCZYNI SERWISU PORADNIK.NGO.PL

Zarówno fundacje, jak i stowarzyszenia mogą zdecydować się na aktywność ekonomiczną w dowolnym momencie funkcjonowania. Rejestracja działalności gospodarczej wiąże się ze spełnieniem określonych warunków przez organizacje oraz złożeniem wniosku do Krajowego Rejestru Sądowego (pisaliśmy o tym m.in. tutaj: http://poradnik.ngo.pl/rejestracja-dzialalnosci-gospodarczej).

Warunki prowadzenia działalności gospodarczej przez fundacje

Kwestię działalności gospodarczej prowadzonej przez fundacje jest uregulowana. Po pierwsze działalność gospodarcza musi być prowadzona tylko w zakresie i na zasadach określonych w statucie, po drugie w rozmiarach służących realizacji jej celów, a po trzecie wartość środków przeznaczona na jej uruchomienie nie może być mniejsza niż 1000 zł. Dlatego podejmując decyzję o aktywności ekonomicznej, fundacja najpierw powinna sprawdzić zapisy w statucie i jeśli to konieczne, dokonać w nim zmian.

Kłopotliwe tysiąc złotych "na początek"

Kwota minimum 1000 zł, zapisana w ustawie, nieraz nastręcza problemów organizacjom. Może wynikać to z tego, że myli się ją z funduszem założycielskim fundacji. Kiedy fundator powołuje fundację, obowiązkowo musi przekazać jakąś kwotę na fundusz założycielski. Jeśli od razu rejestruje fundację z możliwością prowadzenia działalności gospodarczej to część środków z tego funduszu, minimum 1000 zł, musi przeznaczyć na jej uruchomienie. Środki te powinny być oddzielone od tych, przeznaczonych na działalność statutową fundacji. Po zarejestrowaniu fundacji ingerencja w zapisy aktu założycielskiego jest niemożliwa. A co za tym idzie, nie można też zmienić składników i wysokości majątku założycielskiego w akcie i w statucie.

Jeśli działalność gospodarcza jest rejestrowana w trakcie funkcjonowania fundacji, to pozyskanie odpowiedniego kapitału jest zadaniem zarządu fundacji. Może być to np. darowizna. Uwaga! W związku z tym, że nie są to środki na działalność statutową, to przekazanych w darowiźnie pieniędzy nie dotyczy zwolnienie podatkowe z podatku dochodowego od osób prawnych. Także darczyńca nie może odliczyć darowizny od podstawy opodatkowania.

Odpowiadając na pytanie

Istniejąca fundacja, rejestrując działalność gospodarczą, nie wprowadza zmian do aktu fundacyjnego (założycielskiego), nie zmienia się też kwoty funduszu założycielskiego wpisanej w statut. Wskazana w ustawie kwota 1000 zł nie jest jej funduszem założycielskim. Muszą być to osobne środki – przeznaczone na rozpoczęcie działalności gospodarczej. Należy pamiętać o zweryfikowaniu zapisów statutu pod kątem możliwości jej prowadzenia.

3

Podstawa prawna

Ustawa z dnia 6 kwietnia 1984 r. o fundacjach

Art. 3.

1. Oświadczenie woli o ustanowieniu fundacji powinno być złożone w formie aktu notarialnego. Zachowania tej formy nie wymaga się, jeżeli ustanowienie fundacji następuje w testamencie.

2. W oświadczeniu woli o ustanowieniu fundacji fundator powinien wskazać cel fundacji oraz składniki majątkowe przeznaczone na jego realizację.

3. Składnikami majątkowymi, o których mowa w ust. 2, mogą być pieniądze, papiery wartościowe, a także oddane fundacji na własność rzeczy ruchome i nieruchomości.

Art. 5.

1. Fundator ustala statut fundacji, określający jej nazwę, siedzibę i majątek, cele zasady, formy i zakres działalności fundacji, skład i organizację zarządu, sposób powoływania oraz obowiązki i uprawnienia tego organu i jego członków. Statut może zawierać również inne postanowienia, w szczególności dotyczące prowadzenia przez fundację działalności gospodarczej, dopuszczalności i warunków jej połączenia z inną fundacją, zmiany celu lub statutu, a także przewidywać tworzenie obok zarządu innych organów fundacji.

5. Fundacja może prowadzić działalność gospodarczą w rozmiarach służących realizacji jej celów. Jeżeli fundacja ma prowadzić działalność gospodarczą, wartość środków majątkowych fundacji przeznaczonych na działalność gospodarczą nie może być mniejsza niż tysiąc złotych.

Art. 11.

1. Podjęcie przez fundację działalności gospodarczej nie przewidzianej w statucie wymaga uprzedniej zmiany statutu.

2. Zmiana statutu fundacji wymaga wpisania do Krajowego Rejestru Sądowego. Przepisy art. 9 stosuje się odpowiednio.

Potrzebujesz pomocy w innej formie? Masz konkretne pytanie?

Komentarze

Redakcja www.ngo.pl nie ponosi odpowiedzialności za treść komentarzy. Przedruk, kopiowanie, skracanie, wykorzystanie tekstów (lub ich fragmentów) publikowanych w portalu www.ngo.pl w innych mediach lub w innych serwisach internetowych wymaga zgody Redakcji portalu.