Przeglądarka Internet Explorer, której używasz, uniemożliwia skorzystanie z większości funkcji portalu ngo.pl. Aby mieć dostęp do wszystkich funkcji portalu ngo.pl, zmień przeglądarkę na inną (np. Chrome, Firefox, Safari, Opera, Edge).
Reklama

W Warszawie działa 30 Branżowych Komisji Dialogu Społecznego (BKDS) i 18 Dzielnicowych Komisji Dialogu Społecznego (DKDS). Jest też Forum Komisji Dialogu Społecznego (FKDS). Sporo, prawda? Zobaczcie, jak te wszystkie ciała współpracują i czym się zajmują.

1

Branżowe Komisje Dialogu Społecznego (BKDS)

Branżowe Komisje Dialogu Społecznego (BKDS) pracują przy biurach Urzędu m.st Warszawy. W skład BKDS wchodzą przedstawiciele NGO oraz przynajmniej jeden urzędnik biura, przy którym działa komisja. W pracach BKDS, z głosem doradczym, mogą brać udział przedstawiciele różnych jednostek organizacyjnych, np. teatrów miejskich, urzędu pracy lub Zarządu Transportu Miejskiego. BKDS zajmuje się współtworzeniem i konsultowaniem polityki Miasta w dziedzinie, w której działa, np. w dziedzinie kultury. Głównie jest to praca nad dokumentami i aktami prawnymi Urzędu.

Obecnie w Warszawie przy 14 biurach działa 30 Branżowych Komisji Dialogu Społecznego.

Czytaj więcej o Branżowych Komisjach Dialogu Społecznego (BKDS)

Reklama
2

Dzielnicowe Komisje Dialogu Społecznego (DKDS)

Na bardziej lokalnym poziomie, w dzielnicach Warszawy, działają Dzielnicowe Komisje Dialogu Społecznego (DKDS). DKDS składają się z przedstawicieli NGO oraz z przynajmniej jednego przedstawiciela Miasta, delegowanego przez urząd danej dzielnicy. Z głosem doradczym, w skład DKDS mogą wchodzić przedstawiciele jednostek organizacyjnych, działających w zakresie zadań publicznych i należących do Dzielnicy, przy której działa komisja, np. dzielnicowy dom kultury, ośrodek pomocy społecznej, szkoła. Głównym zadaniem komisji dzielnicowych jest współtworzenie i konsultowanie polityki Dzielnicy w dziedzinach związanych z działalnością organizacji pozarządowych.

Czytaj więcej o Dzielnicowych Komisjach Dialogu Społecznego (BKDS)

3

Pełnomocnik Prezydenta m.st. Warszawy ds. współpracy z organizacjami pozarządowymi

Nad efektywnym współdziałaniem NGO i miasta czuwa Pełnomocnik Prezydenta m.st. Warszawy ds. współpracy z organizacjami pozarządowymi. Jego celem jest realizacja polityki Miasta opisanej w różnych dokumentach strategicznych i programach w zakresie współpracy z sektorem pozarządowym.

4

Forum Komisji Dialogu Społecznego (FKDS)

Wszystkie ciała dialogu łączy Forum Komisji Dialogu Społecznego (FKDS). Głównym celem Forum jest wymiana informacji i doświadczeń między wszystkimi komisjami, Warszawską Radą Działalności Pożytku Publicznego i Pełnomocnikiem.

Czytaj więcej o Forum Komisji Dialogu Społecznego (FKDS)

Aktualny wykaz komisji znajduje się na stronie UM Warszawa: http://ngo.um.warszawa.pl/komisje-dialogu-spolecznego/wykaz-komisji.

5

Zobacz film o warszawskich ciałach dialogu

Potrzebujesz pomocy w innej formie? Masz konkretne pytanie?
Poniedziałek-piątek 9:00-13:00
Do wypełnienia na stronie
Informatorium_ngo
Komentarze
Redakcja www.ngo.pl nie ponosi odpowiedzialności za treść komentarzy. Przedruk, kopiowanie, skracanie, wykorzystanie tekstów (lub ich fragmentów) publikowanych w portalu www.ngo.pl w innych mediach lub w innych serwisach internetowych wymaga zgody Redakcji portalu.