Przeglądarka Internet Explorer, której używasz, uniemożliwia skorzystanie z większości funkcji portalu ngo.pl. Aby mieć dostęp do wszystkich funkcji portalu ngo.pl, zmień przeglądarkę na inną (np. Chrome, Firefox, Safari, Opera, Edge).

Co daje fakt zarejestrowania stowarzyszenia lub fundacji (organizacji pozarządowej)?

Reklama

Jakie prawa ma fundacja lub stowarzyszenie w związku z faktem uzyskania osobowości prawnej?

1

Rozwinięcie

Zarejestrowane stowarzyszenia i fundacje zyskują osobowość prawną, co daje im między innymi prawo do uczestnictwa w kształtowaniu polityki lokalnej (np. przez udział w konsultacjach) oraz prawo do starania się o pieniądze publiczne i prywatne na realizację swoich i działań, a także możliwość korzystania z pomocy wolontariuszy.

Zarejestrowanie organizacji pozarządowej przede wszystkim sprawia, że uzyskujemy osobowość prawną, co daje nam prawo m.in. do:

 • „realizacji zadań publicznych”, czyli realizowania projektów, które służą dobru społecznemu, i które są w całości lub częściowo finansowane z pieniędzy publicznych samorządowych i rządowych

 • starania się dofinansowanie swoich działań (projektów) w innych konkursach dotacyjnych lub grantowych (np. ze środków europejskich, od fundacji prywatnych)

 • otrzymywania darowizn od osób prywatnych i firm, które mogą odliczyć to sobie od podstawy opodatkowania

 • zwolnienia z płacenia podatku dochodowego – w określonych zakresach

 • prawo do tworzenia reprezentacji danej grupy czy społeczności, np. bycia członkiem federacji, co wzmacnia głos, opinię, stanowisko w wielu sprawach

 • prawo do uczestniczenia w kształtowaniu polityki lokalnej poprzez konsultowania aktów prawnych, w tym aktów prawa lokalnego w określonych zakresach, np. miejscowych planów rozwoju, programów współpracy z organizacjami pozarządowymi i innych dokumentów dotyczących spraw społecznych

 • korzystania z pomocy wolontariuszy

 • prowadzenia tzw. odpłatnej działalności pożytku publicznego, co – bez zarejestrowania się jako przedsiębiorca, tj. bez zarejestrowania działalności gospodarczej – umożliwia, na określonych warunkach, sprzedaż usług i towarów

 • prowadzenia działalności gospodarczej (po uzyskaniu wpisu do rejestru przedsiębiorców)

 • zatrudniania pracowników

 • starania się o status OPP, który daje prawo do ubiegania się o 1% podatku dochodowego, płaconego osoby prywatne

 • w wielu samorządach: korzystania z różnych przywilejów: np. bezpłatnych szkoleń, doradztwa, preferencyjnych stawek za wynajem lokali, wsparcia technicznego.

Reklama
Potrzebujesz pomocy w innej formie? Masz konkretne pytanie?
Poniedziałek-piątek 9:00-13:00
Do wypełnienia na stronie
Informatorium_ngo
Komentarze
Redakcja www.ngo.pl nie ponosi odpowiedzialności za treść komentarzy. Przedruk, kopiowanie, skracanie, wykorzystanie tekstów (lub ich fragmentów) publikowanych w portalu www.ngo.pl w innych mediach lub w innych serwisach internetowych wymaga zgody Redakcji portalu.