Poradnik - ngo.pl

Przeglądarka Internet Explorer, której używasz, uniemożliwia skorzystanie z większości funkcji portalu ngo.pl. Aby mieć dostęp do wszystkich funkcji portalu ngo.pl, zmień przeglądarkę na inną (np. Chrome, Firefox, Safari, Opera, Edge).
Prośba o wpłatę darowizny na Twój portal ngo.pl prowadzony przez Stowarzyszenie Klon/Jawor.
Prośba o wpłatę darowizny na Twój portal ngo.pl prowadzony przez Stowarzyszenie Klon/Jawor.

Co po rejestracji - dla fundacji i stowarzyszeń zarejestrowanych w KRS

Reklama

Każda organizacja zarejestrowana w KRS (fundacja, stowarzyszenia) wraz z rejestracją otrzymuje numer REGON i NIP. W takim razie co trzeba zrobić później? Zarząd musi złożyć NIP-8 z danymi uzupełniającymi oraz zgłosić informacje do Centralnego Rejestru Beneficjentów Rzeczywistych. Warto także założyć konto bankowe.

1

Zobacz film - co po rejestracji

Reklama
2

NIP-8 zgłoszenie danych uzupełniających - co trzeba zgłaszać, w jakim terminie?

Każda nowo zarejestrowana w KRS organizacja otrzymuje numer NIP.

Po stronie organizacji pozostaje jeden obowiązek, dokonania zgłoszenia tzw. danych uzupełniających, organizacja musi je sama zgłosić do urzędu skarbowego. Te dodatkowe informacje to między innymi:

 • miejsce przechowywania dokumentacji rachunkowej,
 • informacje o rachunku bankowym/rachunkach bankowych,
 • data powstania obowiązku płacenia składek,
 • data wyrejestrowania z ubezpieczenia ostatniej osoby, za którą płatnik ma obowiązek składania dokumentów ubezpieczeniowych,
 • przeważający rodzaj działalności statutowej (według PKD)

Organizacja robi to poprzez złożenie formularza NIP-8. Ma na to 21 dni od dnia rejestracji w KRS.  

Jeżeli nastąpiły zmiany w zakresie informacji dodatkowych, organizacja zgłasza je w ciągu 7 dni do urzędu skarbowego.

3

Centralny Rejestr Beneficjentów Rzeczywistych (CRBR) - co to jest? Kto musi się zgłosić i w jakim terminie?

Centralny Rejestr Beneficjentów Rzeczywistych (CRBR) to – w dużym skrócie – rejestr zawierający informacje o osobach fizycznych kontrolujących poprzez posiadane udziały lub prawo głosu wymienione w ustawie o przeciwdziałaniu praniu pieniędzy podmioty. Informacje o NGO-sach do rejestru trafiały do tej pory za pośrednictwem innych instytucji (np. banków).

Informacje do CRBR muszą zgłaszać wszystkie fundacje oraz stowarzyszenia wpisane do Krajowego Rejestru Sądowego. Nie ma znaczenia wielkość, wysokość przychodów, faktyczna działalność.

Nowo zarejestrowana fundacja/stowarzyszenie ma 14 dni  od rejestracji w KRS na zgłoszenie do CRBR.

Kary przewidziane za niezgłoszenie w 14-dniowym terminie beneficjentów do Rejestru, a także za podanie nieprawidłowych danych mogą być dla NGO gigantyczne. Ustawa przewiduje nawet 1 milion złotych kary dla organizacji, i nawet do 50 tys. zł kary dla beneficjenta rzeczywistego, który nie dostarczył organizacji wymaganych informacji lub podał nieprawdziwe.

Kim jest beneficjent rzeczywisty w organizacji pozarządowej?

"Nie należy go kojarzyć z powszechnym pojęciem „beneficjenta” funkcjonującym w III sektorze i dotyczącym odbiorców naszych działań (np. w projekcie). W rozumieniu ustawy o przeciwdziałaniu praniu pieniędzy i finansowaniu terroryzmu beneficjent rzeczywisty to „każda osoba fizyczna sprawująca bezpośrednio lub pośrednio kontrolę nad klientem [w tej definicji klientem jest sama organizacja] poprzez posiadane uprawnienia, które wynikają z okoliczności prawnych lub faktycznych, umożliwiające wywieranie decydującego wpływu na czynności lub działania podejmowane przez klienta, lub każdą osobę fizyczną, w imieniu której są nawiązywane stosunki gospodarcze lub jest przeprowadzana transakcja okazjonalna”.

O tym jak ustalić beneficjenta rzeczywistego dla fundacji i dla stowarzyszenia zarejestrowanego w KRS w artykułach:  

Rejestr działa w internecie i tylko przez internet możemy zgłosić beneficjentów rzeczywistych naszej organizacji. Jak to zrobić? Podpowiedzi szukajcie na przygotowanej dla poradnik.ngo.pl instrukcji.

4

Rachunek bankowy/konto bankowe

Zakładanie konta bankowego przez organizację – na co zwrócić uwagę

Założenie konta jest obecnie bardzo proste. Problemów może nastręczyć jedynie wybór banku, tak wiele ich działa obecnie na polskim rynku. Jeśli będziemy chcieli telefonicznie poznać ofertę, przygotujmy się na konieczność podania danych osobowych (imię i nazwisko, numer telefonu), wyrażenia zgody na ich przetwarzanie i oczekiwania ok. 24 godzin na telefon od doradcy, który umówi się z nami na spotkanie.

Możemy założyć rachunek w banku, który ma swoje placówki, lub w banku elektronicznym, który nie posiada placówek. W każdym przypadku musimy podpisać umowę o prowadzenie rachunku. Mogą to zrobić osoby reprezentujące prawnie organizację – sposób reprezentacji jest opisany w statucie i w zgłoszeniu do KRS.

Na rynku bankowym znajduje się wiele ofert, z których mogą skorzystać organizacje. Na co warto zwrócić uwagę?

 • Jakie są opłaty: za otwarcie rachunku (najczęściej 0 zł), prowadzenie rachunku, za otwarcie subkonta, za otwarcie kolejnego rachunku, za przelewy krajowe i zagraniczne, przelewy do ZUS i US, za wypłatę gotówki w banku, za korzystanie z kart bankomatowych – w tym za wypłatę gotówki z bankomatów (w jakiej sieci bankomatów), za uzyskanie historii rachunku (dokument wymagany przez niektóre instytucje finansowe). Szczególnie należy zwrócić uwagę na opłaty za wielokrotnie powtarzalne operacje, np. przelewy krajowe, które zwykle stanowią największy element kosztów bankowych ponoszonych przez organizacje. Trzeba też pamiętać, że można z bankiem próbować negocjować warunki finansowe prowadzenia rachunku.
 • Dostęp do bankowości elektronicznej: to już usługa standardowa, niezwykle wygodna dla użytkownika, zapewniająca ciągły dostęp do informacji o stanie kont bankowych, dokonanych operacjach, pozwalająca zaplanować przelewy na konkretny dzień w przyszłości.
 • Sposób zatwierdzania przelewów internetowych: za pomocą tokena, karty z kodami, kodów sms (najbezpieczniejszy).
 • Dostępność finansowania zwrotnego (kredytów): tzw. kredyt w koncie i jego koszt, kredyt bankowy płynnościowy i jego koszt.
 • Sposób komunikacji banku z klientem: czy zostanie wyznaczony „opiekun” organizacji, czy istnieje możliwość komunikacji telefonicznej, np. za pośrednictwem dodatkowego hasła telefonicznego?

Jakie dokumenty są potrzebne do założenia konta bankowego?

Najczęściej do założenia rachunku w banku potrzebne są:

 • statut,
 • wypis z KRS
 • dokumenty tożsamości osób zawierających umowę w imieniu organizacji

Uruchomienie konta bankowego zwykle nie zajmuje więcej niż jeden dzień roboczy. W niektórych bankach rachunek zostanie uaktywniony już w dniu złożenia dyspozycji.

Każdy nowy numer rachunku bankowego trzeba zgłosić do urzędu skarbowego. Zgłoszenie robi się na formularzu NIP-8 .

5

REGON co to jest? Czy organizacja musi mieć numer REGON?

REGON to krajowy rejestr urzędowy podmiotów gospodarki narodowej. Numer REGON jest informacją o organizacji, służącą przede wszystkim do:

 • identyfikacji różnych podmiotów wpisywanych do różnych rejestrów i systemów informacyjnych administracji publicznej;
 • ujednoliceniu sposobu opisywania podmiotów;
 • dostarczeniu ogólnej charakterystyki działających podmiotów;
 • tworzenia baz adresowych działających podmiotów;
 • tworzenia baz potrzebnych do badań statystycznych.

Numer REGON będzie potrzebny organizacji w kontaktach z różnymi urzędami i instytucjami (np. przy ubieganiu się numer NIP, przy wypełnianiu wniosku o dotację, przy podpisywaniu umów z różnymi kontrahentami  np. na dostarczenie Internetu).

Każda nowo zarejestrowana w KRS organizacja otrzymuje  numer REGON.

Zasada ta obowiązuje od 1 grudnia 2014 r. Organizacje, które otrzymały wpis do KRS przed tą datą (chodzi o datę wpisuj do rejestru wcześniejszą niż 1.12.2014) stosują się do zasad opisanych dla organizacji rejestrujących się w innych niż KRS rejestrach.

6

NIP co to jest? Czy każda organizacja musi mieć numer NIP?

Każde stowarzyszenie i fundacja musi mieć Numer Identyfikacji Podatkowej (NIP). Nie ma tu znaczenia czy organizacja prowadzi działalność gospodarczą czy też to, że nie zatrudnia pracowników.

NIP służy do identyfikacji podmiotów prowadzących działalność i musimy go mieć nawet, jeżeli dochody organizacji pochodzą tylko ze składek członkowskich lub przez jakiś czas nie mamy żadnych dochodów.

Identyfikator podatkowy NIP jest potrzebny organizacji w kontaktach z różnymi urzędami i instytucjami (np. przy zakładaniu konta bankowego, przy wypełnianiu wniosku o dotację, przy podpisywaniu umów z różnymi kontrahentami).

Każda nowo zarejestrowana w KRS organizacja otrzymuje numer NIP.

Zasada ta obowiązuje od 1 grudnia 2014 r. Organizacje, które otrzymały wpis do KRS przed tą datą (chodzi o datę wpisuj do rejestru wcześniejszą niż 1.12.2014) stosują się do zasad opisanych dla organizacji rejestrujących się w innych niż KRS rejestrach.

Organizacje wpisane do Krajowego Rejestru Sądowego (KRS) uzyskują NIP automatycznie, bezpośrednio po zamieszczeniu w Centralnym Rejestrze Podmiotów – Krajowej Ewidencji Podatników (CRP KEP), danych przekazanych z KRS. Organizacja wraz z decyzją o wpisie do KRS uzyskuje identyfikator NIP ( a także numer REGON). Potwierdzeniem nadania numerów jest ujawnienie/pokazanie ich w rejestrze KRS. Rejestr w wersji elektronicznej dostępny jest na stronie https://ems.ms.gov.pl/

7

REGON i NIP dla organizacji zarejestrowanych w KRS przed 1 grudnia 2014 r. - jak je uzyskać, czy trzeba zgłosić do KRS?

REGON - co trzeba zrobić, w jakim terminie?

Organizacje, które otrzymały wpis do KRS przed 1 grudnia 2014 muszą samodzielnie uzyskać numer REGON stosując się do zasad opisanych poniżej.

Wniosek o numer REGON składa się w urzędzie statystycznym (lub jego oddziale), właściwym ze względu na siedzibę organizacji. Wniosek można też przesłać pocztą. Mamy na to 14 dni od daty rejestracji w KRS. Organizacja wypełnia formularz wniosku RG-OP. Można go pobrać z internetu albo w oddziale GUS oraz w KRS. Wniosek, dla osób posiadających bezpieczny elektroniczny podpis, może być także złożony poprzez platformę eREGON - https://esp.stat.gov.pl/ESP/default.aspxotwiera się w nowej karcie  osoby posiadające bezpieczny profil zaufanyotwiera się w nowej karcie mogą złożyć wniosek za pomocą platformy ePUAP.

Informacja o nadaniu numeru REGON jest udostępniania na stronie Głównego Urzędu Statystycznego - http://www.stat.gov.pl/regon/otwiera się w nowej karcie lub na platformie ePUAP http://epuap.gov.pl/wps/portal/otwiera się w nowej karcie. Urząd może także wydać na żądanie organizacji zaświadczenie o nadaniu jej numeru REGON. Takie zaświadczenie wydawane jest  w ciągu 7 dni od daty otrzymania żądania. Poza numerem REGON  klub sportowy powinieny też założyć konto bankowe oraz uzyskać, w urzędzie skarbowym właściwym ze względu na siedzibę, numer NIP.

Informacje na temat składania wniosków do rejestru REGON dostępne także tutaj:http://bip.stat.gov.pl/dzialalnosc-statystyki-publicznej/rejestr-regon/skladanie-wnioskow/otwiera się w nowej karcie

Organizacja taka zgłasza samodzielnie informację  o numerze REGON do KRS (dotyczy organizacji, które zarejestrowały się w KRS przed 1 grudnia 2014 r.)

Po uzyskaniu numeru REGON fundacja/stowarzyszenie jest obowiązane złożyć wniosek o wpis numeru REGON do KRS. Wniosek taki składa się z:

 • formularza KRS-Z20 - Wniosek o zmianę danych podmiotu
 • formularza KRS-ZY - Numer identyfikacyjny REGON
 • zaświadczenia o numerze identyfikacyjnym REGON.

Za zgłoszenie numeru REGON do KRS nie płaci się.

NIP - co trzeba zrobić, w jakim terminie?

Organizacje, które otrzymały wpis do KRS przed 1 grudnia 2014 muszą samodzielnie uzyskać numer NIP stosując się do zasad opisanych poniżej.

O numer NIP występuje się do urzędu skarbowego właściwego dla siedziby organizacji, składając wypełniony druk zgłoszenia NIP-2.

przykładowo wypełniony formularz NIP-2 znajdziesz tutaj

Zaświadczenie o nadaniu numeru NIP jest wydawane niezwłocznie, nie później niż w ciąg 14 dni od daty otrzymania wniosku.

Organizacja taka zgłasza samodzielnie informację  o numerze NIP do KRS  (dotyczy organizacji, które zarejestrowały się w KRS przed 1 grudnia 2014 r.)

Wniosek taki składa się z:

 • formularza KRS-Z20 - Wniosek o zmianę danych podmiotu,
 • formularza KRS-ZY - Numer identyfikacyjny NIP,
 • zaświadczenia o numerze identyfikacyjnym NIP.

Za zgłoszenie NIP-u do KRS nie płaci się.

Przeczytaj też

 • poradnik dla nowych organizacji

 • Redakcja ngo.pl

  wideo serwisu poradnik.ngo.pl

 • Potrzebujesz pomocy w innej formie? Masz konkretne pytanie?

  Komentarze

  Redakcja www.ngo.pl nie ponosi odpowiedzialności za treść komentarzy. Przedruk, kopiowanie, skracanie, wykorzystanie tekstów (lub ich fragmentów) publikowanych w portalu www.ngo.pl w innych mediach lub w innych serwisach internetowych wymaga zgody Redakcji portalu.