Poradnik - ngo.pl

Przeglądarka Internet Explorer, której używasz, uniemożliwia skorzystanie z większości funkcji portalu ngo.pl. Aby mieć dostęp do wszystkich funkcji portalu ngo.pl, zmień przeglądarkę na inną (np. Chrome, Firefox, Safari, Opera, Edge).
Prośba o wpłatę darowizny na Twój portal ngo.pl prowadzony przez Stowarzyszenie Klon/Jawor.
Prośba o wpłatę darowizny na Twój portal ngo.pl prowadzony przez Stowarzyszenie Klon/Jawor.

Co po rejestracji - dla NGO zarejestrowanych w ewidencjach starosty (stowarzyszeń zwykłych, klubów sportowych)

Reklama

Każda organizacja musi mieć numer REGON i NIP. Zarejestrowani w KRS, dostają go wraz z wpisem do rejestru. Organizacja zarejestrowana w innym rejestrze/ewidencji np. w ewidencji stowarzyszeń zwykłych albo w ewidencji klubów sportowych musi samodzielnie uzyskać numer REGON a potem numer NIP. Warto także, by założyła sobie konto bankowe.

1

Co to jest- REGON? Czy organizacja musi mieć numer REGON?

REGON to krajowy rejestr urzędowy podmiotów gospodarki narodowej. Numer REGON jest informacją o organizacji, służącą przede wszystkim do:

 • identyfikacji różnych podmiotów wpisywanych do różnych rejestrów i systemów informacyjnych administracji publicznej;
 • ujednoliceniu sposobu opisywania podmiotów;
 • dostarczeniu ogólnej charakterystyki działających podmiotów;
 • tworzenia baz adresowych działających podmiotów;
 • tworzenia baz potrzebnych do badań statystycznych.

Numer REGON będzie potrzebny organizacji w kontaktach z różnymi urzędami i instytucjami (np. przy ubieganiu się numer NIP, przy wypełnianiu wniosku o dotację, przy podpisywaniu umów z różnymi kontrahentami  np. na dostarczenie Internetu).

Reklama
2

Jak uzyskać numer REGON?

Każda nowo zarejestrowana organizacja w innym niż KRS rejestrze np. klub sportowy rejestrowany w starostwie albo stowarzyszenie zwykłe musi uzyskać numer REGON. Ma też obowiązek informować o zmianie danych, które zgłosiła do rejestru REGON (np. o zmianie siedziby).

Wniosek o numer REGON składa się w urzędzie statystycznym (lub jego oddziale), właściwym ze względu na siedzibę organizacji. Wniosek można też przesłać pocztą albo złożyć elektronicznie.  

Organizacja wypełnia formularz wniosku RG-OP. Można go pobrać z internetu albo w oddziale GUS. 

formularz wniosku RG-OP

Termin na złożenie wniosku to 14 dni od daty rejestracji.

Wniosek może być złożony elektronicznie https://bip.stat.gov.pl/e-urzad/elektroniczne-skrzynki-podawcze/  Konieczne jest posiadanie podpisu elektronicznego (profil zaufany albo podpis kwalifikowany). 

Informacja o nadaniu numeru REGON jest udostępniania na stronie Głównego Urzędu Statystycznego - http://www.stat.gov.pl/regon/ lub na platformie ePUAP http://epuap.gov.pl/wps/portal/ Urząd może także wydać na żądanie organizacji zaświadczenie o nadaniu jej numeru REGON. Takie zaświadczenie wydawane jest w ciągu 7 dni od daty otrzymania żądania.

Informacje na temat składania wniosków do rejestru REGON dostępne także tutaj:http://bip.stat.gov.pl/dzialalnosc-statystyki-publicznej/rejestr-regon/skladanie-wnioskow/

Przykładowo wypełniony formularz wraz z instrukcją w zakresie uzyskania numeru REGON dostępny tutaj. 

3

NIP co to jest? Czy każda organizacja musi mieć numer NIP?

Każde organizacja stowarzyszenie zwykłe, klub sportowy, stowarzyszenie zarejestrowane w KRS, fundacja musi mieć Numer Identyfikacji Podatkowej (NIP). Nie ma tu znaczenia czy organizacja prowadzi działalność gospodarczą czy też to, że nie zatrudnia pracowników.

NIP służy do identyfikacji podmiotów prowadzących działalność i musimy go mieć nawet, jeżeli dochody organizacji pochodzą tylko ze składek członkowskich lub przez jakiś czas nie mamy żadnych dochodów.

Identyfikator podatkowy NIP jest potrzebny organizacji w kontaktach z różnymi urzędami i instytucjami (np. przy zakładaniu konta bankowego, przy wypełnianiu wniosku o dotację, przy podpisywaniu umów z różnymi kontrahentami).

4

Jak uzyskać numer NIP?

Każda nowo zarejestrowana organizacja w innym niż KRS rejestrze np. klub sportowy rejestrowany w starostwie albo stowarzyszenie zwykłe musi uzyskać numer NIP. Ma też obowiązek informować o zmianie danych, które zgłosiła (np. o zmianie siedziby).

O numer NIP występuje się do urzędu skarbowego właściwego dla siedziby organizacji, składając wypełniony druk zgłoszenia NIP-2.

przykładowo wypełniony formularz NIP-2 znajdziesz tutaj

Zaświadczenie o nadaniu numeru NIP jest wydawane niezwłocznie, nie później niż w ciąg 14 dni od daty otrzymania wniosku.

5

Rachunek bankowy/konto bankowe

Zakładanie konta bankowego przez organizację – na co zwrócić uwagę

Założenie konta jest obecnie bardzo proste. Problemów może nastręczyć jedynie wybór banku, tak wiele ich działa obecnie na polskim rynku. Jeśli będziemy chcieli telefonicznie poznać ofertę, przygotujmy się na konieczność podania danych osobowych (imię i nazwisko, numer telefonu), wyrażenia zgody na ich przetwarzanie i oczekiwania ok. 24 godzin na telefon od doradcy, który umówi się z nami na spotkanie.

Możemy założyć rachunek w banku, który ma swoje placówki, lub w banku elektronicznym, który nie posiada placówek. W każdym przypadku musimy podpisać umowę o prowadzenie rachunku. Mogą to zrobić osoby reprezentujące prawnie organizację – sposób reprezentacji jest opisany w statucie i w zgłoszeniu do KRS.

Na rynku bankowym znajduje się wiele ofert, z których mogą skorzystać organizacje. Na co warto zwrócić uwagę?

 • Jakie są opłaty: za otwarcie rachunku (najczęściej 0 zł), prowadzenie rachunku, za otwarcie subkonta, za otwarcie kolejnego rachunku, za przelewy krajowe i zagraniczne, przelewy do ZUS i US, za wypłatę gotówki w banku, za korzystanie z kart bankomatowych – w tym za wypłatę gotówki z bankomatów (w jakiej sieci bankomatów), za uzyskanie historii rachunku (dokument wymagany przez niektóre instytucje finansowe). Szczególnie należy zwrócić uwagę na opłaty za wielokrotnie powtarzalne operacje, np. przelewy krajowe, które zwykle stanowią największy element kosztów bankowych ponoszonych przez organizacje. Trzeba też pamiętać, że można z bankiem próbować negocjować warunki finansowe prowadzenia rachunku.
 • Dostęp do bankowości elektronicznej: to już usługa standardowa, niezwykle wygodna dla użytkownika, zapewniająca ciągły dostęp do informacji o stanie kont bankowych, dokonanych operacjach, pozwalająca zaplanować przelewy na konkretny dzień w przyszłości.
 • Sposób zatwierdzania przelewów internetowych: za pomocą tokena, karty z kodami, kodów sms (najbezpieczniejszy).
 • Dostępność finansowania zwrotnego (kredytów): tzw. kredyt w koncie i jego koszt, kredyt bankowy płynnościowy i jego koszt.
 • Sposób komunikacji banku z klientem: czy zostanie wyznaczony „opiekun” organizacji, czy istnieje możliwość komunikacji telefonicznej, np. za pośrednictwem dodatkowego hasła telefonicznego?

Jakie dokumenty są potrzebne do założenia konta bankowego?

Najczęściej do założenia rachunku w banku potrzebne są:

 • statut,
 • wypis z KRS
 • dokumenty tożsamości osób zawierających umowę w imieniu organizacji

Uruchomienie konta bankowego zwykle nie zajmuje więcej niż jeden dzień roboczy. W niektórych bankach rachunek zostanie uaktywniony już w dniu złożenia dyspozycji.

Każdy nowy numer rachunku bankowego trzeba zgłosić do urzędu skarbowego. Zgłoszenie robi się na formularzu NIP-2.

Potrzebujesz pomocy w innej formie? Masz konkretne pytanie?

Komentarze

Redakcja www.ngo.pl nie ponosi odpowiedzialności za treść komentarzy. Przedruk, kopiowanie, skracanie, wykorzystanie tekstów (lub ich fragmentów) publikowanych w portalu www.ngo.pl w innych mediach lub w innych serwisach internetowych wymaga zgody Redakcji portalu.