Przeglądarka Internet Explorer, której używasz, uniemożliwia skorzystanie z większości funkcji portalu ngo.pl. Aby mieć dostęp do wszystkich funkcji portalu ngo.pl, zmień przeglądarkę na inną (np. Chrome, Firefox, Safari, Opera, Edge).

Dłużne papiery wartościowe

Reklama

Najważniejsze informacje o dłużnych papierach wartościowych w organizacjach pozarządowych.

1

Rozwinięcie

Nazwa dłużnych papierów wartościowych bierze się od pojęcia długu.

Załóżmy że A potrzebuje pieniędzy, które chce pożyczyć od B. A umawia się z B, że A zaciąga dług u B, w zamian za to B otrzyma papier wartościowy potwierdzający, że A odda zaciągnięty dług po umówionym czasie.

Podział papierów dłużnych może przebiegać w kilku płaszczyznach:

 • w zależności od emitenta (tego, kto zaciąga dług – nasz „A”);
 • w zależności od terminu zapadalności (terminu ostatecznego wykupu papierów dłużnych przez emitenta).

Podział papierów dłużnych w zależności od emitenta:

 • papiery emitowane przez Skarb Państwa: Obligacje Skarbu Państwa oraz Bony Skarbowe (nazwa papierów skarbowych pochodzi od Skarbu Państwa). Oznacza to, że Państwo emitując obligacje i bony skarbowe, zaciąga dług u obywateli;
 • papiery emitowane przez jednostki samorządu terytorialnego (gminy, miasta) tzw. obligacje komunalne;
 • papiery dłużne emitowane przez przedsiębiorstwa: obligacje przedsiębiorstw oraz papiery komercyjne (z ang. commercial papers): w tym przypadku firmy prywatne zaciągają dług u nabywców swoich papierów.

Podział papierów dłużnych ze względu na termin zapadalności instrumentów dłużnych:

 • papiery na okres do 1 roku najczęściej nazywane bonami;
 • papiery na okres powyżej 1 roku to obligacje.

Papiery dłużne, których zapadalność (czyli termin wykupu) jest krótsza niż rok zaliczane są do papierów rynku pieniężnego. Do takich papierów należą:

 • w przypadku Skarbu Państwa – bony skarbowe;
 • w przypadku jednostek samorządu terytorialnego – obligacje z terminem wykupu poniżej roku;
 • w przypadku przedsiębiorstw – krótkoterminowe (do 1 roku) papiery korporacyjne.

Papiery dłużne, których termin wykupu jest dłuższy niż rok zaliczane są do papierów rynku kapitałowego. Do takich papierów należą:

 • w przypadku Skarbu Państwa – Obligacje Skarbu Państwa;
 • w przypadku jednostek samorządu terytorialnego – obligacje z terminem wykupu powyżej 1 roku;
 • w przypadku przedsiębiorstw – obligacje przedsiębiorstw.
Reklama
Potrzebujesz pomocy w innej formie? Masz konkretne pytanie?
Poniedziałek-piątek 9:00-13:00
Do wypełnienia na stronie
Informatorium_ngo
Komentarze
Redakcja www.ngo.pl nie ponosi odpowiedzialności za treść komentarzy. Przedruk, kopiowanie, skracanie, wykorzystanie tekstów (lub ich fragmentów) publikowanych w portalu www.ngo.pl w innych mediach lub w innych serwisach internetowych wymaga zgody Redakcji portalu.