Przeglądarka Internet Explorer, której używasz, uniemożliwia skorzystanie z większości funkcji portalu ngo.pl. Aby mieć dostęp do wszystkich funkcji portalu ngo.pl, zmień przeglądarkę na inną (np. Chrome, Firefox, Safari, Opera, Edge).

Forum Komisji Dialogu Społecznego

Reklama

Forum Komisji Dialogu Społecznego (FKDS) powstało w celu wzmocnienia i pogłębienia współpracy Miasta z organizacjami pozarządowymi.

1

Forum Dialogu Społecznego (historia)

Przez wiele lat w Warszawie działało Forum Dialogu Społecznego (FDS), które służyło porozumieniu i dialogowi pomiędzy organizacjami i Miastem. Po pewnym czasie funkcję tę przejęła Warszawska Rada Działalności Pożytku Publicznego. FDS stało się wówczas miejscem, w którym przedstawiciele różnych komisji dialogu społecznego mogli się spotykać i rozmawiać o tym, jak działają, z czym mają problemy, co im się udaje.

Badanie „Miasto w dialogu” (przeprowadzone w 2017 r.) pokazało, że FDS nie w pełni odpowiada na zapotrzebowanie organizacji i Miasta. W rekomendacjach z badania zaproponowano pewne zmiany, które zostały wprowadzone poprzez Program współpracy m.st. Warszawy z organizacjami pozarządowymi na 2018 rok.

Zgodnie z tym Programem Forum Dialogu Społecznego zostało zastąpione przez Forum Komisji Dialogu Społecznego.

Reklama
2

Kto zwołuje, kto organizuje?

FKDS zwoływane jest przez Pełnomocnika ds. współpracy z organizacjami pozarządowymi.

Program współpracy m.st. Warszawy z organizacjami w 2019 r. stanowi, że Miasto wspiera FKDS samodzielnie lub za pośrednictwem Stołecznego Centrum Wspierania Organizacji Pozarządowych (SCWO).

Obecnie FKDS organizacyjnie i merytorycznie jest przygotowywany przez SCWO. SCWO - przy udziale przedstawicieli ciał dialogu biorących udział w FKDS - proponuje i ustala tematy kolejnych posiedzeń FKDS.

FKDS zwoływane jest co trzy miesiące (nie rzadziej niż dwa razy w roku).

3

Kto bierze udział?

Posiedzenia FKDS są jawne i otwarte. W pracach FKDS biorą udział przedstawiciele ciał dialogu (Branżowych Komisji Dialogu Społecznego i Dzielnicowych Komisji Dialogu Społecznego) oraz zaproszeni goście.

4

Zadania FKDS

Organizacje pozarządowe współuczestniczą w kształtowaniu polityki Miasta, w szczególności poprzez udział swoich przedstawicieli w ciałach dialogu oraz FKDS.

Głównym zadaniem FKDS jest:

  • wymiana informacji,
  • komunikacja
  • wspieranie wspólpracy między poszczególnymi ciałami dialogu.

Zobacz także: FKDS. Nowa formuła, znane tematy, czas na rozmowy [wywiad]


FKDS przygotowuje (organizacyjnie i merytorycznie) Stołeczne Centrum Wspierania Organizacji Pozarządowych.

Stołeczne Centrum Wspierania Organizacji Pozarządowych to system bezpłatnego wsparcia dla organizacji pozarządowych działających na rzecz Warszawy i osób w niej mieszkających.

Pełna oferta i aktualności SCWO: warszawa.ngo.pl/scwo.

Projekt „Stołeczne Centrum Wspierania Organizacji Pozarządowych” współfinansuje m.st. Warszawa.

Potrzebujesz pomocy w innej formie? Masz konkretne pytanie?
Poniedziałek-piątek 9:00-13:00
Do wypełnienia na stronie
Informatorium_ngo
Komentarze
Redakcja www.ngo.pl nie ponosi odpowiedzialności za treść komentarzy. Przedruk, kopiowanie, skracanie, wykorzystanie tekstów (lub ich fragmentów) publikowanych w portalu www.ngo.pl w innych mediach lub w innych serwisach internetowych wymaga zgody Redakcji portalu.