Używasz nowego ngo.pl Widzisz błąd lub chcesz się podzielić z nami swoją opinią? Pisz na adres redakcja@portal.ngo.pl

Krok 7. Wniosek do KRS

Po podjęciu decyzji p przekształceniu stowarzyszenia zwykłego w rejestrowe na zebraniu, należy przygotować dokumenty i złożyć je do sądu rejestrowego.

1

Przekształcając się w stowarzyszenie rejestrowe składamy wniosek do KRS

Zarząd stowarzyszenia zwykłego przekształcającego się w rejestrowane w KRS składa do sądu wniosek o przerejestrowanie. Wniosek składa się z urzędowych formularzy oraz załączonych dokumentów.

Formularze to:

 • KRS-W20 – podstawowy formularz służący do rejestracji organizacji w Krajowym Rejestrze Sądowym
 • KRS-WH – służący do zgłoszenia informacji o przerejestrowaniu stowarzyszenia zwykłego w rejestrowane w KRS
 • KRS-WK – służący do zgłoszenia władz (zarządu i komisji rewizyjnej)

Jeśli stowarzyszenie od razu zamierza również zarejestrować się w rejestrze przedsiębiorców i prowadzić działalność gospodarczą składa także formularz KRS-WM służący do zgłoszenia przedmiotu działalności gospodarczej.

Wszystkie formularze są podpisywane przez wszystkich członków zarządu.

2

Zobacz puste oraz przykładowo wypełnione formularze.

Do formularzy dołączane są dokumenty potwierdzające decyzję członków i prawne możliwości (spełnienie warunków ustawowych np. minimum 7 członków) przekształcenia stowarzyszenia zwykłego w zarejestrowane w KRS. Większość z nich powstała w trakcie zebrania opisanego w poprzednim kroku (tam też zostały już raz omówione). Są to:

 • Lista obecności – imię i nazwisko oraz podpis członka stowarzyszenia
 • Protokół z zebrania - zawiera m. in. Informację o tym kiedy zostało dostarczone zawiadomienie o zebraniu, informację o liczbie osób uczestniczących w spotkaniu i podjętych przez nich decyzjach – podpisany przez przewodniczącego i protokolanta
 • Uchwała o przekształceniu stowarzyszenia zwykłego w rejestrowe, w której są informacje o:
  • uchwaleniu nazwy i siedziby
  • uchwaleniu statutu
  • powołaniu władz czyli zarządu i komisji rewizyjnej
  • przyjęciu sprawozdania finansowego ( Uwaga! Samo sprawozdanie finansowe podpisywanie jest przez osobę je sporządzającą oraz przez przedstawiciela albo zarząd stowarzyszenia zwykłego).

Uchwała jest podpisywania przed przewodniczącego i protokolanta. Warto wiedzieć, że może być to jeden dokument, a mogą być to odrębne uchwały. Ważne, by znalazły się tam wszystkie informacje niezbędne do przekształcenia stowarzyszenia zwykłego w rejestrowane w KRS.

 • Statut podpisany przez cały zarząd

 • Wyciąg z ewidencji stowarzyszeń zwykłych – zaświadczenie o wpisie do ewidencji wydane nie wcześniej niż 3 miesiące przed dniem podjęcia uchwały o przekształceniu.

Po zarejestrowaniu stowarzyszenia zwykłego w KRS, następny krok należy do sądu, który przesyła informację o rejestracji do stowarzyszenia w Krajowym Rejestrze Sądowym do starosty powiatu, prowadzącego ewidencję stowarzyszeń zwykłych. Starosta po otrzymaniu informacji (dostaje też zaświadczenie o wpisie) wykreśla z urzędu stowarzyszenie zwykłe z ewidencji. Nie ma więc obawy, by takie samo stowarzyszenie było wpisane i do ewidencji stowarzyszeń zwykłych i w KRS.

3

przejdź do kolejnego kroku: Krok 8. Publiczna informacja o przekształceniu (i inne obowiązki przedstawiciela lub zarządu)

Potrzebujesz pomocy w innej formie? Masz konkretne pytanie?
Poniedziałek-piątek 9:00-13:00
Do wypełnienia na stronie
Informatorium_ngo
Komentarze
Redakcja www.ngo.pl nie ponosi odpowiedzialności za treść komentarzy. Przedruk, kopiowanie, skracanie, wykorzystanie tekstów (lub ich fragmentów) publikowanych w portalu www.ngo.pl w innych mediach lub w innych serwisach internetowych wymaga zgody Redakcji portalu.