Przeglądarka Internet Explorer, której używasz, uniemożliwia skorzystanie z większości funkcji portalu ngo.pl. Aby mieć dostęp do wszystkich funkcji portalu ngo.pl, zmień przeglądarkę na inną (np. Chrome, Firefox, Safari, Opera, Edge).
Reklama

Może o tym nie wiesz, ale NGO może wynająć lokal od urzędu dzielnicy w Warszawie na preferencyjnych warunkach

1

Lokale dla NGO

Organizacja (NGO) może wynająć od urzędu dzielnicy w Warszawie lokal na preferencyjnych warunkach (po stawce niższej, niż komercyjna) na okres do 3 lub do 10 lat.

W Warszawie wynajmowanych jest już ok 800 takich lokali. Każdego roku dochodzi ok. 60 kolejnych.

Kto może?

Między innymi stowarzyszenia, stowarzyszenia zwykłe, fundacje.

Lokale przyznaje dzielnica (np. Wawer, Bielany)

Z jakim przeznaczeniem?

W takim lokalu NGO musi prowadzić działalność pożytku publicznego (np. w zakresie edukacji, kultury).

Uwaga

Organizacja może prowadzić w lokalu działalność gospodarczą, tylko jeśli dochody z niej przeznacza na cele statutowe

Jak otrzymać lokal?

Złóż wniosek o najem do danego urzędu dzielnicy(wzór na ngo.um.warszawa.pl).

Opisz w nim jakiego lokalu szukasz i co NGO będzie w nim robić.

Do wniosku dołącz:

 • Sprawozdanie finansowe NGO finansowe i merytoryczne
 • Statut NGO
 • Wyciąg z KRS. Możesz go wydrukować z ems.ms.gov.pl lub innej ewidencji (np. stowarzyszeń zwykłych)

Przyznanie lokalu

Jeśli urząd dzielnicy rozpatrzy Twój wniosek pozytywnie:

 • negocjujesz stawkę czynszu za najem (stawki różnią się między dzielnicami)
 • podpisujesz umowę z dzielnicowym ZGN

Stawki są co roku waloryzowane.

Uwaga

NGO poniesie dodatkowe koszty:

 • wpłaca kaucję
 • składa notarialne oświadczenie o dobrowolnym poddaniu się egzekucji

W trakcie najmu - pamiętaj!

 • NGO płaci podatek od nieruchomości (nie płaci organizacja mająca status OPP)
 • NGO ponosi opłaty za wywóz śmieci i inne media
 • NGO może podnająć część lokalu (za zgodą wynajmującego)
 • NGO może remontować lokal (za zgodą wynajmującego)
 • Urząd może kontrolować sposób wykorzystania lokalu
 • NGO musi oznaczyć lokal zgodnie z wymogami ZGN (np. naklejką informacyjną)
Reklama
2

Miejsca na działania organizacji

Organizacje, które szukają miejsca na swoje działania mogą:

 • Wynająć lokal użytkowy od miasta na dłuższy czas na prowadzenie stałej działalności;
 • Wynająć lokal na krótki czas na konkretne działanie;
 • Skorzystać z przestrzeni publicznej na określonych zasadach, więcej informacji w Przewodniku wydanym przez Urząd Miasta;
 • Wydzierżawić grunt na dłuższy czas;
 • Skorzystać z przestrzeni udostępnianej przez Miejsca Aktywności Lokalnej (MAL).
3

Na jak długo

Organizacje pozarządowe, spółdzielnie socjalne i inne podmioty prowadzące działalność pożytku publicznego mogą wynająć miejski lokal użytkowy na preferencyjnych warunkach na okres do 3 lat lub do 10 lat, poza trybem przetargowym lub konkursowym.

4

Na jakie działania

W lokalu wynajętym na preferencyjnych warunkach organizacja może prowadzić:

 • Działalność pożytku publicznego, o której mowa w art. 4 ust 1 i 2 ustawy o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie (np. działalność w zakresie pomocy społecznej, edukacji, kultury, sztuki, wspomagającej rozwój wspólnot i społeczności lokalnych zgodnie ze statutem organizacji),
 • Działalność gospodarczą, pod warunkiem, że całość dochodów z tej działalności jest przeznaczana na działalność statutową (przy czym w przypadku spółdzielni socjalnych warunek ten uznaje się za spełniony również, gdy całość dochodów z działalności jest dzielona i przeznaczana na dalszą działalność w sposób określony w statucie).
5

Czy organizacje mogą ubiegać się o konkretne lokale użytkowe?

Tak, organizacje mogą ubiegać się o konkretne wolne lokale. Ich spisy, zgodnie z położeniem, znajdują się na stronach odpowiednich dzielnicowych ZGN (zakładów gospodarowania nieruchomościami) lub na stronie Urzędu Miasta w zakładce „Nieruchomości miejskie – kup lub wynajmij”. Czasami są też organizowane specjalne konkursy na najem lokali dla organizacji np. Lokal na kulturę.

Organizacja może też złożyć wniosek o najem do urzędu dzielnicy m.st. Warszawy bez wskazywania konkretnego lokalu podając m.in. optymalne parametry lokalu, którym byłaby zainteresowana, działania, które planuje w nim prowadzić oraz korzyści, jakie odniosą mieszkańcy danej dzielnicy i m.st. Warszawa z działalności organizacji w lokalu. Wniosek można pobrać m.in. ze strony www.ngo.um.warszawa.pl.

Do składanego wniosku o najem należy załączyć:

 • Sprawozdanie finansowe;
 • Sprawozdanie merytoryczne;
 • Kopię aktualnego odpisu z Krajowego Rejestru Sądowego (może być to wydruk ze strony https://ems.ms.gov.pl/krs/wyszukiwaniepodmiotu) lub innego odpowiedniego rejestru lub ewidencji;
 • Statut wnioskodawcy.

Wnioski składane przez organizacje rozpatruje zarząd właściwej ze względu na lokalizację lokalu dzielnicy.

6

Preferencyjne warunki najmu

Stawki czynszu za najem lokalu przez organizacje są niższe niż w przypadku najmu komercyjnego i ustalane są podczas negocjacji przed podpisaniem umowy. Każda dzielnica ma ustaloną minimalną stawkę preferencyjną. Mogą one się różnić w zależności od prowadzonej działalności oraz od dzielnicy, umiejscowienia lokalu i jego stanu. Stawki czynszu są corocznie waloryzowane.

Stawka za część powierzchni lokalu, w której organizacja prowadzi działalność gospodarczą zależy od rodzaju tej działalności i może być zwiększona do poziomu stawki rynkowej. W przypadku spółdzielni socjalnej będzie to stawka preferencyjna, ze względu na specyfikę i cel działania spółdzielni.

O obniżenie czynszu mogą starać się organizacje, które w lokalu wynajmowanym przez Miasto prowadzą działania, na które otrzymały dotacje. Warunkiem jest podpisana umowa dotacyjna - kwota, o którą obniżany jest czynsz nie może przekroczyć kwoty otrzymanej dotacji.

7

O czym należy pamiętać

Wynajmując lokal od Urzędu Miasta organizacja powinna pamiętać, że:

 • Po podpisaniu umowy organizacja będzie musiała wpłacić zwrotną kaucję - jej wysokość jest każdorazowo ustalana, organizacje mogą się starać o jej zmniejszenie
 • Po podpisaniu umowy organizacja będzie musiała dostarczyć oświadczenie o dobrowolnym poddaniu się egzekucji (takie oświadczenie jest dodatkowym zabezpieczeniem), ponieważ musi być ono sporządzone przez notariusza oznacza to dodatkowe koszty - ich wysokość zależy od wielkości wynajmowanego lokalu; koszt ten jest dzielony po równo między organizację a Urząd Dzielnicy
 • Umowa może być podpisana na maksymalnie 10 lat, ale większość dzielnic podpisuje umowy 3-letnie, po upłynięciu tego czasu organizacje mogą się starać o podpisanie nowej umowy
 • Przed rozpoczęciem korzystania z lokalu obie strony podpisują protokół zdawczo-odbiorczy
 • W trakcie trwania umowy pracownicy Urzędu mogą kontrolować sposób wykorzystania lokalu. Jeśli organizacja będzie wykorzystywać lokal niezgodnie z przeznaczeniem umowa może być rozwiązana
 • Jeśli organizacja chce przeprowadzić w lokalu remont, musi najpierw uzyskać na to zgodę. Jeśli tak się stanie, obie strony podpisują porozumienie remontowe
 • Od wynajmowanych lokali organizacje muszą płacić podatek od nieruchomości wg. stawek podanych na stronie: http://www.um.warszawa.pl/zalatw-sprawe-w-urzedzie/artykuly-sprawy-urzedowe/podatek-od-nieruchomosci
 • Organizacje mogą podnajmować lokal innym organizacjom pozarządowym tylko za zgodą ZGN i tylko 50% - przy podnajmnie innym organizacjom stawka za powierzchnię podnajmowaną może być podwyższona o 50%
 • Organizacje mogą podnajmować lokal firmom tylko za zgodą ZGN i tylko 50% - przy podnajmnie firmom stawka za powierzchnię podnajmowaną będzie podwyższona do stawki rynkowej obowiązującej w danej lokalizacji
8

Wynajem na krótkie działania

Z lokalu można korzystać stale przez miesiąc lub sporadycznie - w określone dni - maksymalnie przez trzy miesiące. Lokale na krótkie działania wynajmowane są zarówno na projekty społeczne, jak i na komercyjne. Stawki za najem ustala Zarząd Dzielnicy. W przypadku wynajmu na projekty społeczne można starać się o obniżenie opłat za wynajem do wysokości kosztów mediów.

Tak samo jak w przypadku lokali użytkowych można się starać o konkretne lokale lub podać preferowane parametry i planowaną działalność, a lokal wskazują wtedy urzędnicy.

Formalności konieczne przy wynajmie na krótkie działania:

 • Krok 1: pismo z prośbą o udostępnienie lokalu składane do właściwego burmistrza lub do ZGN
 • Krok 2: W przypadku zgody na udostępnienie - ustalenie opłat
 • Krok 3: Ustalenie warunków użytkowania lokalu
 • Krok 4: Wpłacenie zwrotnej kaucji
 • Krok 5: Podpisanie protokołu zdawczo-odbiorczego przed rozpoczęciem i po zakończeniu korzystania z lokalu.
9

Informacja o lokalach

Projekt „Stołeczne Centrum Wspierania Organizacji Pozarządowych” jest współfinansowany przez Miasto Stołeczne Warszawa.

Potrzebujesz pomocy w innej formie? Masz konkretne pytanie?
Poniedziałek-piątek 9:00-13:00
Do wypełnienia na stronie
Informatorium_ngo
Komentarze
Redakcja www.ngo.pl nie ponosi odpowiedzialności za treść komentarzy. Przedruk, kopiowanie, skracanie, wykorzystanie tekstów (lub ich fragmentów) publikowanych w portalu www.ngo.pl w innych mediach lub w innych serwisach internetowych wymaga zgody Redakcji portalu.