Przeglądarka Internet Explorer, której używasz, uniemożliwia skorzystanie z większości funkcji portalu ngo.pl. Aby mieć dostęp do wszystkich funkcji portalu ngo.pl, zmień przeglądarkę na inną (np. Chrome, Firefox, Safari, Opera, Edge).
Szukasz organizacji, której chcesz przekazać 1%? Znajdziesz ją w serwisie http://pozytek.ngo.pl/

NGO organizujące loterię musi pamiętać o ustawie o przeciwdziałaniu praniu pieniędzy

Reklama

Należy uczulić stowarzyszenia organizujące loterie fantowe, że organizowanie tego rodzaju gier losowych wiąże się z obowiązkami jakie na „instytucje obowiązane” nakłada Ustawa o przeciwdziałaniu praniu pieniędzy i finansowaniu terroryzmu.

1

Rozwinięcie

Stowarzyszenie korzystające ze wsparcia doradczego Fundacji Rozwoju Społeczeństwa Obywatelskiego (FRSO) w ramach Stołecznego Centrum Wspierania Organizacji Pozarządowych planuje zorganizować charytatywną loterię fantową. Loterie fantowe są uregulowane przepisami Ustawy o grach hazardowych, tymczasem inna ustawa - Ustawa o przeciwdziałaniu praniu pieniędzy oraz finansowaniu terroryzmu - wśród tzw. „instytucji obowiązanych”, czyli takich, które przepisom ustawy podlegają, wymienia „podmioty prowadzące działalność w zakresie gier losowych, zakładów wzajemnych i gier na automatach”.

W przeciwieństwie do fundacji, które bez wyjątku podlegają Ustawie o przeciwdziałaniu praniu pieniędzy oraz finansowaniu terroryzmu, stowarzyszenia są „instytucjami obowiązanymi” tylko wtedy gdy posiadają osobowość prawną oraz przyjmują płatności w gotówce o wartości równej lub przekraczającej równowartość 15 000 euro. Choć więc stowarzyszenie o którym mowa nie przyjmuje takich płatności w gotówce, pojawiło się pytanie czy w momencie organizowania loterii fantowej nie staje się „instytucją obowiązaną” jako „podmiot prowadzący działalność w zakresie gier losowych”. FRSO zapytało o to w Ministerstwie Finansów, w ramach którego działa Generalny Inspektor Informacji Finansowej odpowiedzialny za ten dział.

Pytanie: Zwracam się z uprzejmą prośbą o informację czy stowarzyszenie organizujące charytatywną loterię fantową jest instytucją obowiązaną w rozumieniu przepisów Ustawy o przeciwdziałaniu praniu pieniędzy i finansowaniu terroryzmu.

Charytatywne loterie fantowe są grami losowymi uregulowanymi w Ustawie o grach hazardowych, a art. 2. ust. 1. lit. i. Ustawy o przeciwdziałaniu praniu pieniędzy i finansowaniu terroryzmu wśród instytucji obowiązanych wymienia m.in. „podmioty prowadzące działalność w zakresie gier losowych, zakładów wzajemnych i gier na automatach”.

Czy taki zapis oznacza, że każdy organizator charytatywnej loterii fantowej organizowanej zgodnie z przepisami Ustawy o grach hazardowych jest instytucją obowiązaną w rozumieniu Ustawy o przeciwdziałaniu praniu pieniędzy i finansowaniu terroryzmu i dotyczą go wszystkie przewidziane obowiązku przewidziane w ustawie dla instytucji obowiązanych?

Odpowiedź: Ustawodawca w Ustawie o przeciwdziałaniu praniu pieniędzy oraz finansowaniu terroryzmu nadał również status podmiotu obowiązanego podmiotom prowadzącym działalność w zakresie gier losowych (…) - bez względu na formę prawną prowadzonej przez taki podmiot działalności.

(…) stwierdzić należy, iż w świetle Ustawy o przeciwdziałaniu praniu pieniędzy oraz finansowaniu terroryzmu obowiązek przekazywania określonych informacji będzie ciążył (…) na każdym podmiocie prowadzącym działalność w zakresie gier losowych.

Należy zatem uczulić stowarzyszenia organizujące loterie fantowe, że organizowanie tego rodzaju gier losowych wiąże się z obowiązkami jakie na „instytucje obowiązane” nakłada Ustawa o przeciwdziałaniu praniu pieniędzy i finansowaniu terroryzmu.

pełna treść odpowiedzi Ministerstwa Finansów na pytanie FRSO

!
Projekt „Stołeczne Centrum Wspierania Organizacji Pozarządowych” jest współfinansowany przez Miasto Stołeczne Warszawa.

autor(ka): Katarzyna Sadło, FRSO

Reklama
Potrzebujesz pomocy w innej formie? Masz konkretne pytanie?
Poniedziałek-piątek 9:00-13:00
Do wypełnienia na stronie
Informatorium_ngo
Komentarze
Redakcja www.ngo.pl nie ponosi odpowiedzialności za treść komentarzy. Przedruk, kopiowanie, skracanie, wykorzystanie tekstów (lub ich fragmentów) publikowanych w portalu www.ngo.pl w innych mediach lub w innych serwisach internetowych wymaga zgody Redakcji portalu.