Przeglądarka Internet Explorer, której używasz, uniemożliwia skorzystanie z większości funkcji portalu ngo.pl. Aby mieć dostęp do wszystkich funkcji portalu ngo.pl, zmień przeglądarkę na inną (np. Chrome, Firefox, Safari, Opera, Edge).

Nieodpłatna umowa zlecenia – jakie koszty, opłaty, podatki?

Reklama

Zatrudniając kogoś na umowę zlecenie NIEODPŁATNIE jest się zwolnionym z ponoszenia jakichkolwiek kosztów i podatków związanych z pracownikiem. Dotyczy to również opodatkowania podatkiem od czynności cywilnoprawnych.

1

Wstęp

Interpretacja indywidualna Izby Skarbowej w Katowicach IBPBII/1/436-117/10/AŻ

Reklama
2

Opis sytuacji

Przedsiębiorca prowadzi jednoosobową działalność gospodarczą. Zamierza zatrudnić ok. 7 osób na podstawie umowy zlecenia na czas określony lub nieokreślony. Umowy zlecenia miałyby być wykonywane na zasadzie wolontariatu (nieodpłatnie), na co obie strony umowy wyrażają zgodę. Osoby, które wnioskodawca zamierza zatrudnić na podstawie umowy zlecenia są zatrudnione w innych miejscach na podstawie umowy o pracę. W związku z powyższym zadano m.in. następujące pytanie: Czy w związku z umową zlecenia wykonywaną nieodpłatnie związane są jakieś koszty, opłaty skarbowe, podatki…

3

Fragment interpretacji

Zdaniem wnioskodawcy zatrudniając kogoś na umowę zlecenie (nieodpłatnie) jest on zwolniony z ponoszenia jakichkolwiek kosztów i podatków związanych z pracownikiem. Wnioskodawca powołał się również na informacje uzyskane w punkcie informacyjnym urzędu skarbowego, iż zatrudniając osoby na podstawie umowy zlecenia na czas określony lub nieokreślony (w których jest zapis, że za wykonaną pracę nie będzie wypłacone wynagrodzenie) nie będzie ponosił żadnych kosztów, opłat lub podatków.

W świetle obowiązującego stanu prawnego stanowisko wnioskodawcy w sprawie oceny prawnej przedstawionego zdarzenia przyszłego uznaje się za prawidłowe.

Ustawodawca wprowadził zasadę enumeratywnego określenia czynności podlegających opodatkowaniu podatkiem od czynności cywilnoprawnych. Jednocześnie ustawowe wyliczenie zostało wzmocnione zasadą, zgodnie z którą o kwalifikacji określonej czynności prawnej, a w konsekwencji o jej podleganiu opodatkowaniu tym podatkiem decyduje jej treść (elementy przedmiotowo istotne), a nie nazwa. Tym samym, jeżeli strony zawierają umowę i układają stosunki w jej ramach w określony sposób, to dla oceny czy powstanie obowiązek podatkowy w podatku od czynności cywilnoprawnych, w związku z dokonaniem wskazanej w ustawie czynności, miarodajne będą rzeczywiste prawa i obowiązki stron tej umowy pozwalające na ich kwalifikacje pod względem prawnym.

Z opisu zdarzenia przyszłego wynika, iż wnioskodawca - prowadzący jednoosobową działalność gospodarczą zamierza zawrzeć nieodpłatne umowy zlecenia.

Zgodnie z art. 734 § 1 ustawy z dnia 23 kwietnia 1964r. Kodeks cywilny (Dz. U. Nr 16, poz. 93 ze zm.) przez umowę zlecenia przyjmujący zlecenie zobowiązuje się do dokonania określonej czynności prawnej dla dającego zlecenie. Z § 2 tego artykułu wynika, iż w braku odmiennej umowy zlecenie obejmuje umocowanie do wykonania czynności w imieniu dającego zlecenie. zgodnie z art. 1 ust. 1 pkt 1 ustawy o podatku od czynności cywilnoprawnych podatkowi temu podlegają tylko i wyłącznie czynności cywilnoprawne w nim wymienione, przy czym nie nazwa a cel umowy decyduje o charakterze czynności. Z uwagi na fakt, że zakresem przedmiotowym ustawy nie objęto umowy zlecenia, tym samym nie będzie ona podlegać opodatkowaniu podatkiem od czynności cywilnoprawnych.

Pełna treść interpretacji (dostęp do tekstu wymaga zalogowania się do serwisu PODATKI.BIZ) http://www.podatki.biz/interpretacje/0157052.txt

!
Projekt „Stołeczne Centrum Wspierania Organizacji Pozarządowych” jest współfinansowany przez Miasto Stołeczne Warszawa.

autor(ka): Katarzyna Sadło, FRSO

Potrzebujesz pomocy w innej formie? Masz konkretne pytanie?
Poniedziałek-piątek 9:00-13:00
Do wypełnienia na stronie
Informatorium_ngo
Komentarze
Redakcja www.ngo.pl nie ponosi odpowiedzialności za treść komentarzy. Przedruk, kopiowanie, skracanie, wykorzystanie tekstów (lub ich fragmentów) publikowanych w portalu www.ngo.pl w innych mediach lub w innych serwisach internetowych wymaga zgody Redakcji portalu.