Poradnik - ngo.pl

Przeglądarka Internet Explorer, której używasz, uniemożliwia skorzystanie z większości funkcji portalu ngo.pl. Aby mieć dostęp do wszystkich funkcji portalu ngo.pl, zmień przeglądarkę na inną (np. Chrome, Firefox, Safari, Opera, Edge).

Od 20 lat portal ngo.pl bezpłatnie pomaga organizacjom pozarządowym. Pomóż nam pomagać dalej. Wspieraj NGO w PL

Reklama

Czy każda organizacja musi mieć numer NIP? Jaki i kiedy się go uzyskuje? Kiedy trzeba zgłosić ten numer do KRS?

1

Czy każda organizacja musi mieć numer NIP? Jak i kiedy się go uzyskuje?

Każde stowarzyszenie i fundacja musi mieć Numer Identyfikacji Podatkowej (NIP). Nie ma tu znaczenia czy organizacja prowadzi działalność gospodarczą czy też to, że nie zatrudnia pracowników.

NIP służy do identyfikacji podmiotów prowadzących działalność i musimy go mieć nawet, jeżeli dochody organizacji pochodzą tylko ze składek członkowskich lub przez jakiś czas nie mamy żadnych dochodów.

Identyfikator podatkowy NIP jest potrzebny organizacji w kontaktach z różnymi urzędami i instytucjami (np. przy zakładaniu konta bankowego, przy wypełnianiu wniosku o dotację, przy podpisywaniu umów z różnymi kontrahentami).

Każda nowo zarejestrowana w KRS organizacja otrzymuje numer NIP.

Organizacje wpisane do Krajowego Rejestru Sądowego (KRS) uzyskują NIP automatycznie, bezpośrednio po zamieszczeniu w Centralnym Rejestrze Podmiotów – Krajowej Ewidencji Podatników (CRP KEP), danych przekazanych z KRS. Organizacja wraz z decyzją o wpisie do KRS uzyskuje identyfikator NIP ( a także numer REGON). Potwierdzeniem nadania numerów jest ujawnienie/pokazanie ich w rejestrze KRS. Rejestr w wersji elektronicznej dostępny jest na stronie https://ems.ms.gov.pl (zasada ta obowiązuje od 1 grudnia 2014 r.; organizacje, które otrzymały wpis do KRS przed tą datą - chodzi o datę wpisuj do rejestru wcześniejszą niż 1.12.2014 - stosują się do zasad opisanych dla organizacji rejestrujących się w innych niż KRS rejestrach).

Po stronie organizacji pozostaje jeden obowiązek, dokonania zgłoszenia tzw. danych uzupełniających, organizacja musi je sama zgłosić do urzędu skarbowego. Te dodatkowe informacje to między innymi:

  • miejsce przechowywania dokumentacji rachunkowej,
  • wykaz rachunków bankowych,
  • data powstania obowiązku płacenia składek,
  • data wyrejestrowania z ubezpieczenia ostatniej osoby, za którą płatnik ma obowiązek składania dokumentów ubezpieczeniowych,
  • przeważający rodzaj działalności statutowej (według PKD)

Organizacja robi to poprzez złożenie formularza NIP-8. Przykładowo wypełniony formularz dostępny tutaj.

Każda nowo zarejestrowana organizacja w innym niż KRS rejestrze np. klub sportowy rejestrowany w starostwie albo stowarzyszenie zwykłe musi uzyskać numer NIP. Ma też obowiązek informować o zmianie danych, które zgłosiła (np. o zmianie siedziby).

O numer NIP występuje się do urzędu skarbowego właściwego dla siedziby organizacji, składając wypełniony druk zgłoszenia NIP-2 (przykładowo wypełniony formularz znajdziesz tutaj).

Zaświadczenie o nadaniu numeru NIP jest wydawane niezwłocznie, nie później niż w ciąg 14 dni od daty otrzymania wniosku.

Reklama
2

Czy i kiedy organizacja musi zgłosić posiadanie numeru NIP do KRS?

Samodzielne zgłoszenie numeru NIP do KRS dotyczy organizacji, które zarejestrowały się w KRS przed 1 grudnia 2014 r.

Wniosek taki składa się z:

  • formularza KRS-Z20 - Wniosek o zmianę danych podmiotu,

  • formularza KRS-ZY - Numer identyfikacyjny NIP,

  • zaświadczenia o numerze identyfikacyjnym NIP.

Za zgłoszenie NIP-u do KRS nie płaci się.

Więcej z tego działu
Potrzebujesz pomocy w innej formie? Masz konkretne pytanie?
Komentarze

Redakcja www.ngo.pl nie ponosi odpowiedzialności za treść komentarzy. Przedruk, kopiowanie, skracanie, wykorzystanie tekstów (lub ich fragmentów) publikowanych w portalu www.ngo.pl w innych mediach lub w innych serwisach internetowych wymaga zgody Redakcji portalu.