Poradnik - ngo.pl

Przeglądarka Internet Explorer, której używasz, uniemożliwia skorzystanie z większości funkcji portalu ngo.pl. Aby mieć dostęp do wszystkich funkcji portalu ngo.pl, zmień przeglądarkę na inną (np. Chrome, Firefox, Safari, Opera, Edge).

Nie znalazłeś/-łaś w poradnik.ngo.pl odpowiedzi na swoje pytanie? Napisz info@ngo.pl, zadzwoń 22 828 91 21, pon.-pt. g. 9-13

Reklama

Menu Na skróty

Pomogliśmy?

Pomóż nam pomagać dalej Wspieraj NGO.PL

Dzięki Twojej darowiźnie powstaną nowe artykuły, porady i specjalistyczne opracowania, dostępne bezpłatnie dla wszystkich organizacji.

Czy każda organizacja musi mieć numer NIP? Jaki i kiedy się go uzyskuje? Kiedy trzeba zgłosić ten numer do KRS?

1

Czy każda organizacja musi mieć numer NIP? Jak i kiedy się go uzyskuje?

Każde stowarzyszenie i fundacja musi mieć Numer Identyfikacji Podatkowej (NIP). Nie ma tu znaczenia czy organizacja prowadzi działalność gospodarczą czy też to, że nie zatrudnia pracowników.

NIP służy do identyfikacji podmiotów prowadzących działalność i musimy go mieć nawet, jeżeli dochody organizacji pochodzą tylko ze składek członkowskich lub przez jakiś czas nie mamy żadnych dochodów.

Identyfikator podatkowy NIP jest potrzebny organizacji w kontaktach z różnymi urzędami i instytucjami (np. przy zakładaniu konta bankowego, przy wypełnianiu wniosku o dotację, przy podpisywaniu umów z różnymi kontrahentami).

Każda nowo zarejestrowana w KRS organizacja otrzymuje numer NIP.

Organizacje wpisane do Krajowego Rejestru Sądowego (KRS) uzyskują NIP automatycznie, bezpośrednio po zamieszczeniu w Centralnym Rejestrze Podmiotów – Krajowej Ewidencji Podatników (CRP KEP), danych przekazanych z KRS. Organizacja wraz z decyzją o wpisie do KRS uzyskuje identyfikator NIP ( a także numer REGON). Potwierdzeniem nadania numerów jest ujawnienie/pokazanie ich w rejestrze KRS. Rejestr w wersji elektronicznej dostępny jest na stronie https://ems.ms.gov.pl (zasada ta obowiązuje od 1 grudnia 2014 r.; organizacje, które otrzymały wpis do KRS przed tą datą - chodzi o datę wpisuj do rejestru wcześniejszą niż 1.12.2014 - stosują się do zasad opisanych dla organizacji rejestrujących się w innych niż KRS rejestrach).

Po stronie organizacji pozostaje jeden obowiązek, dokonania zgłoszenia tzw. danych uzupełniających, organizacja musi je sama zgłosić do urzędu skarbowego. Te dodatkowe informacje to między innymi:

  • miejsce przechowywania dokumentacji rachunkowej,
  • wykaz rachunków bankowych,
  • data powstania obowiązku płacenia składek,
  • data wyrejestrowania z ubezpieczenia ostatniej osoby, za którą płatnik ma obowiązek składania dokumentów ubezpieczeniowych,
  • przeważający rodzaj działalności statutowej (według PKD)

Organizacja robi to poprzez złożenie formularza NIP-8.

Każda nowo zarejestrowana organizacja w innym niż KRS rejestrze np. klub sportowy rejestrowany w starostwie albo stowarzyszenie zwykłe musi uzyskać numer NIP. Ma też obowiązek informować o zmianie danych, które zgłosiła (np. o zmianie siedziby).

O numer NIP występuje się do urzędu skarbowego właściwego dla siedziby organizacji, składając wypełniony druk zgłoszenia NIP-2.

Zaświadczenie o nadaniu numeru NIP jest wydawane niezwłocznie, nie później niż w ciąg 14 dni od daty otrzymania wniosku.

Reklama
2

Czy i kiedy organizacja musi zgłosić posiadanie numeru NIP do KRS?

Samodzielne zgłoszenie numeru NIP do KRS dotyczy organizacji, które zarejestrowały się w KRS przed 1 grudnia 2014 r.

Wniosek taki składa się z:

  • formularza KRS-Z20 - Wniosek o zmianę danych podmiotu,

  • formularza KRS-ZY - Numer identyfikacyjny NIP,

  • zaświadczenia o numerze identyfikacyjnym NIP.

Za zgłoszenie NIP-u do KRS nie płaci się.

Więcej z tego działu

Potrzebujesz pomocy w innej formie? Masz konkretne pytanie?

Komentarze

Redakcja www.ngo.pl nie ponosi odpowiedzialności za treść komentarzy. Przedruk, kopiowanie, skracanie, wykorzystanie tekstów (lub ich fragmentów) publikowanych w portalu www.ngo.pl w innych mediach lub w innych serwisach internetowych wymaga zgody Redakcji portalu.