Poradnik - ngo.pl

Przeglądarka Internet Explorer, której używasz, uniemożliwia skorzystanie z większości funkcji portalu ngo.pl. Aby mieć dostęp do wszystkich funkcji portalu ngo.pl, zmień przeglądarkę na inną (np. Chrome, Firefox, Safari, Opera, Edge).
Prośba o wpłatę darowizny na Twój portal ngo.pl prowadzony przez Stowarzyszenie Klon/Jawor.
Prośba o wpłatę darowizny na Twój portal ngo.pl prowadzony przez Stowarzyszenie Klon/Jawor.

Obowiązki NGO z ustawy o przeciwdziałaniu praniu pieniędzy / CRBR

Reklama

Ustawa o przeciwdziałaniu praniu pieniędzy i finansowaniu terroryzmu nakłada na organizacje pozarządowe różne, trudne obowiązki. Łatwo się w nich pogubić. Poniżej próbujemy uporządkować temat obowiązków z ustawy o przeciwdziałaniu praniu pieniędzy.

1

POBIERZ PDF z najważniejszymi informacjami o zgłaszaniu beneficjentów do CRBR przez organizacje!

Wyrażam zgodę na:
Wyślij Anuluj
Reklama
2

Instytucje obowiązane i pozostali

Zebrane na tej stronie obowiązki organizacji pozarządowych wynikają z ustawy o przeciwdziałaniu praniu pieniędzy i finansowaniu terroryzmu. To ustawa, z którą NGO-sy mają do czynienia od kilku lat. Przed 2021 rokiem nieliczne NGO musiały się bezpośrednio stosować do jej zapisów. Dopiero na przełomie 2021 i 2022 roku ustawa zaczęła dotyczyć dużej części NGO (ale tylko w zakresie obowiązku zgłaszania danych do CRBR).

Większość stowarzyszeń i fundacji będzie musiała realizować obowiązki związane z Centralnym Rejestrem Beneficjentów Rzeczywistych (CRBR). Znacznie mniej liczna grupa będzie realizować obowiązki wynikające z tego, że spełniają definicję "instytucji obowiązanej". Warto pamiętać o tym podziale - to, że NGO zgłaszają się do CRBR, nie oznacza automatycznie, że muszą realizować pozostałe, trudne zalecenia z ustawy!

Które organizacje pozarządowe dokonują zgłoszeń do CRBR?

Zgodnie z ustawą o przeciwdziałaniu praniu pieniędzy i o finansowaniu terroryzmu, obowiązek zgłaszania beneficjentów rzeczywistych w Centralnym Rejestrze Beneficjentów Rzeczywistych mają wpisane do Krajowego Rejestru Sądowego organizacje pozarządowe działające w formie stowarzyszeń i fundacji – dotyczy to także organizacji znajdujących się w likwidacji.

Które organizacje pozarządowe realizują obowiązki instytucji obowiązanych

Instytucjami obowiązanymi wg ustawy o przeciwdziałaniu praniu pieniędzy będą organizacje pozarządowe (np. fundacje, stowarzyszenia), które spełniają jedno z poniższych kryteriów.

 1. Przyjmują lub dokonują płatności w gotówce o wartości równej lub przekraczającej równowartość 10 000 euro, bez względu na to, czy płatność jest przeprowadzana jako pojedyncza operacja, czy kilka operacji, które wydają się ze sobą powiązane.

 2. Prowadzą działalność w zakresie gier losowych w rozumieniu ustawy o grach hazardowych – taką grą losową jest na przykład popularna wśród organizacji pozarządowych charytatywna loteria fantowa.

 3. Prowadzą działalność w zakresie usługowego prowadzenia ksiąg rachunkowych (zgodnie z definicją zawartą w Ustawie o rachunkowości, usługowe prowadzenie ksiąg rachunkowych to działalność gospodarcza wykonywana przez przedsiębiorców, nie dotyczy więc sytuacji kiedy organizacja świadczy innym organizacjom takie wsparcie nieodpłatnie lub w ramach odpłatnej działalności pożytku publicznego), świadczą usługi tworzenia osoby prawnej lub jednostki nieposiadającej osoby prawnej, świadczą usługi polegające na zapewnieniu siedziby, adresu prowadzenia działalności lub adresu korespondencyjnego oraz innych pokrewnych usług osobie prawnej lub jednostce organizacyjnej nieposiadającej osoby prawnej.

Organizacje pozarządowe, które mają obowiązek zgłaszania się do CRBR, nie mają obowiązków instytucji obowiązanej (piszemy o nich na końcu artykuły), jeżeli nie spełniają definicji instytucji obowiązanej. Realizując obowiązki z ustawy o przeciwdziałaniu praniu pieniędzy ustalcie:

 1. czy jesteście zarejestrowaną w KRS fundacją lub stowarzyszeniem (będą Was wtedy dotyczyły obowiązki związane z CRBR)
 2. czy spełniacie podaną wyżej definicję instytucji obowiązanej - wystarczy jeden z warunków! (jeśli mieścicie się w definicji dotyczyć Was będą dodatkowe obowiązki).
3

Centralny Rejestr Beneficjentów Rzeczywistych – co musi wiedzieć NGO? [FILM]

4

Zgłoszenie do CRBR

Zgłoszenia do Centralnego Rejestru Beneficjentów Rzeczywistych będzie obowiązywało zarejestrowane w Krajowym Rejestrze Sądowym fundacje i stowarzyszenia (więcej na ten temat, także ze wskazaniem kogo te obowiązki nie dotyczą, przeczytasz m.in. w informacji: Nie zapominajmy o CRBR…).  

Centralny Rejestr Beneficjentów Rzeczywistych to rejestr elektroniczny i zgłoszenia do niego możemy dokonywać tylko w formie elektronicznej. Wniosek (zgłoszenie) do CRBR - podpisują (elektronicznie np. profilem zaufanym ePUAP) członkowie zarządu zgodnie ze sposobem reprezentacji określonym w statucie. Instrukcję jak radzić sobie z elektronicznymi zgłoszeniami do CRBR znajdziecie w informacji: Jak NGO zgłasza się…

Ważnym pojęciem, które trzeba poznać i zrozumieć, jest pojęcie beneficjenta rzeczywistego organizacji. Do rejestru zgłaszamy naszych beneficjentów - kluczowe jest więc, żeby wiedzieć kogo zgłosić. Choć samo pojęcie „beneficjenta” jest dobrze znane NGO-som, w tym przypadku „beneficjent rzeczywisty” nie ma wiele wspólnego z beneficjentem organizacji w znaczeniu, jakiego używamy najczęściej w projektach. W skrócie – beneficjenta rzeczywistego będziemy szukać w organie stanowiącym naszej organizacji. Więcej o beneficjentach rzeczywistych piszemy we wskazanej już instrukcji, a także w informacji: Przeciwdziałanie praniu pieniędzy. Nowe obowiązki…

Przełom 2021 i 2022 roku był okresem "włączania się" nowych obowiązków dla organizacji - obowiązków związanych ze zgłoszeniami beneficjentów do CRBR. Finał tego okresu mieliśmy w styczniu. Ale powstają przecież ciągle nowe organizacje pozarządowe, a te, które dokonały już zgłoszeń do rejestru muszą zadbać, żeby w CRBR znajdowały się aktualne dane - czyli dokonywać aktualizacji danych w CRBR. Centralny Rejestr Beneficjentów Rzeczywistych jest więc czymś, co z organizacjami zostanie już na zawsze i zawsze będą musiały pamiętać o tych obowiązkach. 

Dlatego warto, żeby nowe organizacje, oraz organizacje które dokonują zmian (np. w zarządach) przeczytały poniższe artykuły:

5

CRBR, NGO-sy i banki

Nie tylko organizacje mają obowiązki związane z CRBR - mają je też inne instytucje w tym banki. Ponieważ niemal każda organizacja będzie mieć konto w banku, będą ją również dotyczyć procedury zbierania przez banki informacji o beneficjentach. Banki zbierają więc informacje o naszych beneficjentach i zdarza się, że nie podoba im się to, jakich beneficjentów wskazujemy. Może być to kłopotliwe dla organizacji, a nawet utrudniać im korzystanie z usług konkretnych banków. Trzymajmy się prostej zasady: wybrani przez nas beneficjenci naszej NGO, zgłoszeni następnie do CRBR, to będą te same osoby co zgłoszone bankowi - nie "wymyślajmy" innych beneficjentów na potrzeby banku! W poniższych artykułach opisujemy problem i wskazujemy co zrobić.

6

"Drugi poziom" - obowiązki instytucji obowiązanych

Ponieważ o instytucjach obowiązanych i tych podmiotach, które nimi nie są, mówiliśmy na samym początku tego tekstu, podkreślmy tu jeszcze raz. NGO może być instytucją obowiązaną - jednak takich organizacji będzie niewiele. Znacznie więcej organizacji NIE jest instytucjami obowiązanymi i wszystko co muszą wiedzieć ogranicza się do spraw związanych ze zgłoszeniami do CRBR (co opisaliśmy wyżej).

Obowiązki instytucji obowiązanych pojawiły się znacznie wcześniej niż CRBR. Dotyczyły jednak znacznie mniejszej grupy organizacji (zobacz jeszcze raz powyżej na definicję instytucji obowiązanej). 

Bycie instytucją obowiązaną wiąże się z szeregiem obowiązków. Do tych obowiązków będzie należeć m.in. szkolenie pracowników, przyjęcie i stosowanie wewnętrznej procedury bezpieczeństwa, wyznaczenie osób odpowiedzialnych czy ocena ryzyka.


Śledź na bieżąco wątek "ustawa o przeciwdziałaniu praniu pieniędzy" - aktualne informacje o obowiązkach z ustawy dotyczących organizacji pozarządowych.

7

Ustawa o przeciwdziałaniu praniu pieniędzy - FILMY

Nagranie lajw "Jak, gdzie i kiedy zgłaszać beneficjentów rzeczywistych NGO?"

Nagranie webinarium SCWO/BORIS 2018: Ustawa o przeciwdziałaniu praniu pieniędzy

Przeczytaj też

 • Redakcja ngo.pl

  ustawa o przeciwdziałaniu praniu pieniędzy / CRBR

 • Katarzyna Sadło dla ngo.pl

  ustawa o przeciwdziałaniu praniu pieniędzy / CRBR

 • ustawa o przeciwdziałaniu praniu pieniędzy / CRBR

 • ustawa o przeciwdziałaniu praniu pieniędzy / CRBR

 • ustawa o przeciwdziałaniu praniu pieniędzy / CRBR

 • Monika Chrzczonowicz, ngo.pl

  ustawa o przeciwdziałaniu praniu pieniędzy / CRBR

 • ustawa o przeciwdziałaniu praniu pieniędzy / CRBR

 • ustawa o przeciwdziałaniu praniu pieniędzy / CRBR

 • ustawa o przeciwdziałaniu praniu pieniędzy / CRBR

 • Prawo i obowiązki

 • ustawa o przeciwdziałaniu praniu pieniędzy / CRBR

 • ustawa o przeciwdziałaniu praniu pieniędzy / CRBR

 • Katarzyna Sadło dla ngo.pl

  ustawa o przeciwdziałaniu praniu pieniędzy / CRBR

 • ustawa o przeciwdziałaniu praniu pieniędzy / CRBR

 • wideo serwisu poradnik.ngo.pl

 • ustawa o przeciwdziałaniu praniu pieniędzy / CRBR

 • Monika Chrzczonowicz, Wojciech Lipiński, ngo.pl

  ustawa o przeciwdziałaniu praniu pieniędzy / CRBR

 • Redakcja ngo.pl

  ustawa o przeciwdziałaniu praniu pieniędzy / CRBR

 • Potrzebujesz pomocy w innej formie? Masz konkretne pytanie?

  Komentarze

  Redakcja www.ngo.pl nie ponosi odpowiedzialności za treść komentarzy. Przedruk, kopiowanie, skracanie, wykorzystanie tekstów (lub ich fragmentów) publikowanych w portalu www.ngo.pl w innych mediach lub w innych serwisach internetowych wymaga zgody Redakcji portalu.