Przeglądarka Internet Explorer, której używasz, uniemożliwia skorzystanie z większości funkcji portalu ngo.pl. Aby mieć dostęp do wszystkich funkcji portalu ngo.pl, zmień przeglądarkę na inną (np. Chrome, Firefox, Safari, Opera, Edge).

Opodatkowanie nieodpłatnej pomocy prawnej o niewielkiej wartości

Reklama

Osoba fizyczna otrzymująca nieodpłatną usługę prawną nie zapłaci podatku dochodowego od wartości tej usługi, jeśli jej jednorazowa wartość nie przekroczy 200 zł - wyjaśnia Ministerstwo Finansów.

1

Rozwinięcie

Interpelacja poselska nr 2616 posła Sławomira Kowalskiego do Ministra Finansów

Fragment interpelacji
Czy osoba otrzymująca bezpłatną poradę prawną winna wykazać przychód w formularzu PIT-8C?

Fragment odpowiedzi na interpelację
Otrzymanie przez osobę fizyczną świadczenia w postaci bezpłatnej pomocy prawnej powoduje rozpoznanie u tej osoby przychodu z tytułu otrzymania nieodpłatnego świadczenia, o którym mowa w art. 11 ust. 1 ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych.

Katalog zwolnień przedmiotowych, określony w art. 21 ust. 1 ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych nie wymienia wartości świadczeń otrzymanych w postaci nieodpłatnych porad prawnych, również minister finansów nie zaniechał poboru podatku do tego rodzaju świadczeń. Stąd też, co do zasady, wartość nieodpłatnego świadczenia stanowi dla beneficjenta takiego świadczenia przychód podlegający opodatkowaniu podatkiem dochodowym od osób fizycznych.

Jednocześnie na podstawie art. 21 ust. 1 pkt 68a ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych wolna od podatku jest wartość nieodpłatnych świadczeń otrzymanych od świadczeniodawcy w związku z jego promocją lub reklamą - jeżeli jednorazowa wartość tych świadczeń nie przekracza kwoty 200 zł.

Zatem o ile spełnione są przesłanki zawarte w tym przepisie, wówczas świadczenie korzysta z przedmiotowego zwolnienia. W przeciwnym wypadku uzyskany przez podatnika przychód podlega opodatkowaniu na ogólnych zasadach.

Podsumowanie
Osoba fizyczna otrzymująca nieodpłatną usługę prawną nie zapłaci podatku dochodowego od wartości tej usługi, jeśli jej jednorazowa wartość nie przekroczy 200 zł, a sama usługa jest świadczona nieodpłatnie w ramach działań mających promować lub reklamować świadczącego tę pomoc.

Interpelacja nr 2616 do ministra finansów w sprawie niejasności wynikających z przepisów podatkowych dotyczących kwestii opodatkowania bezpłatnych porad prawnych http://www.sejm.gov.pl/Sejm7.nsf/InterpelacjaTresc.xsp?key=224E2FAE&view=null

Odpowiedź podsekretarza stanu w Ministerstwie Finansów - z upoważnienia ministra - na interpelację nr 2616 w sprawie niejasności wynikających z przepisów podatkowych dotyczących kwestii opodatkowania bezpłatnych porad prawnych http://www.sejm.gov.pl/Sejm7.nsf/InterpelacjaTresc.xsp?key=19E709CF

!
Projekt „Stołeczne Centrum Wspierania Organizacji Pozarządowych” jest współfinansowany przez Miasto Stołeczne Warszawa.

autor(ka): Katarzyna Sadło, FRSO

Reklama
Potrzebujesz pomocy w innej formie? Masz konkretne pytanie?
Poniedziałek-piątek 9:00-13:00
Do wypełnienia na stronie
Informatorium_ngo
Komentarze
Redakcja www.ngo.pl nie ponosi odpowiedzialności za treść komentarzy. Przedruk, kopiowanie, skracanie, wykorzystanie tekstów (lub ich fragmentów) publikowanych w portalu www.ngo.pl w innych mediach lub w innych serwisach internetowych wymaga zgody Redakcji portalu.