Poradnik - ngo.pl

Przeglądarka Internet Explorer, której używasz, uniemożliwia skorzystanie z większości funkcji portalu ngo.pl. Aby mieć dostęp do wszystkich funkcji portalu ngo.pl, zmień przeglądarkę na inną (np. Chrome, Firefox, Safari, Opera, Edge).

Od 20 lat portal ngo.pl bezpłatnie pomaga organizacjom pozarządowym. Pomóż nam pomagać dalej. Wspieraj NGO w PL

Reklama

Czy organizacja musi mieć numer REGON? Jak i kiedy się go uzyskuje? Kiedy trzeba go zgłaszać do KRS?

1

Czy organizacja musi mieć numer REGON? Jak i kiedy się go uzyskuje?

REGON to krajowy rejestr urzędowy podmiotów gospodarki narodowej. Numer REGON jest informacją o organizacji, służącą przede wszystkim do:

  • identyfikacji różnych podmiotów wpisywanych do różnych rejestrów i systemów informacyjnych administracji publicznej;
  • ujednoliceniu sposobu opisywania podmiotów;
  • dostarczeniu ogólnej charakterystyki działających podmiotów;
  • tworzenia baz adresowych działających podmiotów;
  • tworzenia baz potrzebnych do badań statystycznych.

Numer REGON będzie potrzebny organizacji w kontaktach z różnymi urzędami i instytucjami (np. przy ubieganiu się numer NIP, przy wypełnianiu wniosku o dotację, przy podpisywaniu umów z różnymi kontrahentami np. na dostarczenie Internetu).

Każda nowo zarejestrowana w KRS organizacja otrzymuje numer REGON.

Organizacje wpisane do Krajowego Rejestru Sądowego (KRS) uzyskują numer REGON automatycznie, bezpośrednio po zamieszczeniu w rejestrze podmiotów danych przekazanych z KRS. Organizacja wraz z decyzją o wpisie do KRS uzyskuje numer REGON ( a także identyfikator podatkowy NIP). Potwierdzeniem nadania numerów jest ujawnienie/pokazanie ich w rejestrze KRS. Rejestr w wersji elektronicznej dostępny jest na stronie ems.ms.gov.pl (zasada ta obowiązuje od 1 grudnia 2014 r.; organizacje, które otrzymały wpis do KRS przed tą datą - chodzi o datę wpisuj do rejestru wcześniejszą niż 1.12.2014 - stosują się do zasad opisanych dla organizacji rejestrujących się w innych niż KRS rejestrach).

Po stronie organizacji pozostaje jeden obowiązek, dokonania zgłoszenia tzw. danych uzupełniających, organizacja musi je sama zgłosić - do urzędu skarbowego (nie do urzędu statystycznego). Te dodatkowe informacje to między innymi:

  • miejsce przechowywania dokumentacji rachunkowej,
  • wykaz rachunków bankowych,
  • data powstania obowiązku płacenia składek,
  • data wyrejestrowania z ubezpieczenia ostatniej osoby, za którą płatnik ma obowiązek składania dokumentów ubezpieczeniowych,
  • przeważający rodzaj działalności statutowej (według PKD)

Organizacja robi to poprzez złożenie formularza, ma na to 21 dni, licząc od daty wpisu w KRS. Jeżeli nastąpiły zmiany w zakresie informacji dodatkowych, organizacja zgłasza je w ciągu 7 dni – także do urzędu skarbowego. Aktualny formularz NIP-8 można ściągnąć ze stron Ministerstwa Finansów. Formularz jest interaktywny (można go wypełniać) - raczej nie da się go otworzyć w przeglądarce - najlepiej najpierw zapisać formularz na komputerze.

Każda nowo zarejestrowana organizacja w innym niż KRS rejestrze np. klub sportowy rejestrowany w starostwie albo stowarzyszenie zwykłe musi uzyskać numer REGON. Ma też obowiązek informować o zmianie danych, które zgłosiła do rejestru REGON (np. o zmianie siedziby).

Organizacje, które otrzymały wpis do KRS przed 1 grudnia 2014 muszą samodzielnie uzyskać numer REGON stosując się do zasad opisanych poniżej.

Wniosek o numer REGON składa się w urzędzie statystycznym (lub jego oddziale), właściwym ze względu na siedzibę organizacji. Wniosek można też przesłać pocztą. Mamy na to 14 dni od daty rejestracji w KRS.

Organizacja wypełnia formularz wniosku RG-OP. Można go pobrać z internetu albo w oddziale GUS oraz w KRS.

formularz wniosku RG-OP

Wniosek, dla osób posiadających bezpieczny elektroniczny podpis, może być także złożony poprzez platformę eREGON - https://esp.stat.gov.pl/ESP/default.aspx osoby posiadające bezpieczny profil zaufany mogą złożyć wniosek za pomocą platformy ePUAP.

Informacja o nadaniu numeru REGON jest udostępniania na stronie Głównego Urzędu Statystycznego - http://www.stat.gov.pl/regon/ lub na platformie ePUAP http://epuap.gov.pl/wps/portal/. Urząd może także wydać na żądanie organizacji zaświadczenie o nadaniu jej numeru REGON. Takie zaświadczenie wydawane jest w ciągu 7 dni od daty otrzymania żądania.

Poza numerem REGON klub sportowy powinieny też założyć konto bankowe oraz uzyskać, w urzędzie skarbowym właściwym ze względu na siedzibę, numer NIP (więcej tutaj:poradnik.ngo.pl/x/443004).

Informacje na temat składania wniosków do rejestru REGON dostępne także tutaj:http://bip.stat.gov.pl/dzialalnosc-statystyki-publicznej/rejestr-regon/skladanie-wnioskow/

Przykładowo wypełniony formularz wraz z instrukcją w zakresie uzyskania numeru REGON dostępny tutaj.

Reklama
2

Czy i kiedy organizacja musi zgłosić numer REGON do KRS?

Uwaga! Samodzielne zgłoszenie numeru REGON do KRS dotyczy organizacji, które zarejestrowały się w KRS przed 1 grudnia 2014 r.

Po uzyskaniu numeru REGON fundacja/stowarzyszenie jest obowiązane złożyć wniosek o wpis numeru REGON do KRS. Wniosek taki składa się z:

Za zgłoszenie numeru REGON do KRS nie płaci się.

Więcej z tego działu
Potrzebujesz pomocy w innej formie? Masz konkretne pytanie?
Komentarze

Redakcja www.ngo.pl nie ponosi odpowiedzialności za treść komentarzy. Przedruk, kopiowanie, skracanie, wykorzystanie tekstów (lub ich fragmentów) publikowanych w portalu www.ngo.pl w innych mediach lub w innych serwisach internetowych wymaga zgody Redakcji portalu.