Poradnik - ngo.pl

Przeglądarka Internet Explorer, której używasz, uniemożliwia skorzystanie z większości funkcji portalu ngo.pl. Aby mieć dostęp do wszystkich funkcji portalu ngo.pl, zmień przeglądarkę na inną (np. Chrome, Firefox, Safari, Opera, Edge).

Nie znalazłeś/-łaś w poradnik.ngo.pl odpowiedzi na swoje pytanie? Napisz info@ngo.pl, zadzwoń 22 828 91 21, pon.-pt. g. 9-13

Reklama

Menu Na skróty

Pomogliśmy?

Pomóż nam pomagać dalej Wspieraj NGO.PL

Dzięki Twojej darowiźnie powstaną nowe artykuły, porady i specjalistyczne opracowania, dostępne bezpłatnie dla wszystkich organizacji.

Czy organizacja musi mieć numer REGON? Jak i kiedy się go uzyskuje? Kiedy trzeba go zgłaszać do KRS?

1

Czy organizacja musi mieć numer REGON? Jak i kiedy się go uzyskuje?

REGON to krajowy rejestr urzędowy podmiotów gospodarki narodowej. Numer REGON jest informacją o organizacji, służącą przede wszystkim do:

 • identyfikacji różnych podmiotów wpisywanych do różnych rejestrów i systemów informacyjnych administracji publicznej;
 • ujednoliceniu sposobu opisywania podmiotów;
 • dostarczeniu ogólnej charakterystyki działających podmiotów;
 • tworzenia baz adresowych działających podmiotów;
 • tworzenia baz potrzebnych do badań statystycznych.

Numer REGON będzie potrzebny organizacji w kontaktach z różnymi urzędami i instytucjami (np. przy ubieganiu się numer NIP, przy wypełnianiu wniosku o dotację, przy podpisywaniu umów z różnymi kontrahentami np. na dostarczenie Internetu).

Każda nowo zarejestrowana w KRS organizacja otrzymuje numer REGON.

Organizacje wpisane do Krajowego Rejestru Sądowego (KRS) uzyskują numer REGON automatycznie, bezpośrednio po zamieszczeniu w rejestrze podmiotów danych przekazanych z KRS. Organizacja wraz z decyzją o wpisie do KRS uzyskuje numer REGON ( a także identyfikator podatkowy NIP). Potwierdzeniem nadania numerów jest ujawnienie/pokazanie ich w rejestrze KRS. Rejestr w wersji elektronicznej dostępny jest na stronie ems.ms.gov.pl (zasada ta obowiązuje od 1 grudnia 2014 r.; organizacje, które otrzymały wpis do KRS przed tą datą - chodzi o datę wpisuj do rejestru wcześniejszą niż 1.12.2014 - stosują się do zasad opisanych dla organizacji rejestrujących się w innych niż KRS rejestrach).

Po stronie organizacji pozostaje jeden obowiązek, dokonania zgłoszenia tzw. danych uzupełniających, organizacja musi je sama zgłosić - do urzędu skarbowego (nie do urzędu statystycznego). Te dodatkowe informacje to między innymi:

 • miejsce przechowywania dokumentacji rachunkowej,
 • wykaz rachunków bankowych,
 • data powstania obowiązku płacenia składek,
 • data wyrejestrowania z ubezpieczenia ostatniej osoby, za którą płatnik ma obowiązek składania dokumentów ubezpieczeniowych,
 • przeważający rodzaj działalności statutowej (według PKD)

Organizacja robi to poprzez złożenie formularza, ma na to 21 dni, licząc od daty wpisu w KRS. Jeżeli nastąpiły zmiany w zakresie informacji dodatkowych, organizacja zgłasza je w ciągu 7 dni – także do urzędu skarbowego. Aktualny formularz NIP-8 można ściągnąć ze stron Ministerstwa Finansów. Formularz jest interaktywny (można go wypełniać) - raczej nie da się go otworzyć w przeglądarce - najlepiej najpierw zapisać formularz na komputerze.

Każda nowo zarejestrowana organizacja w innym niż KRS rejestrze np. klub sportowy rejestrowany w starostwie albo stowarzyszenie zwykłe musi uzyskać numer REGON. Ma też obowiązek informować o zmianie danych, które zgłosiła do rejestru REGON (np. o zmianie siedziby).

Organizacje, które otrzymały wpis do KRS przed 1 grudnia 2014 muszą samodzielnie uzyskać numer REGON stosując się do zasad opisanych poniżej.

Wniosek o numer REGON składa się w urzędzie statystycznym (lub jego oddziale), właściwym ze względu na siedzibę organizacji. Wniosek można też przesłać pocztą. Mamy na to 14 dni od daty rejestracji w KRS.

Organizacja wypełnia formularz wniosku RG-OP. Można go pobrać z internetu albo w oddziale GUS oraz w KRS.

formularz wniosku RG-OP

Wniosek, dla osób posiadających bezpieczny elektroniczny podpis, może być także złożony poprzez platformę eREGON - https://esp.stat.gov.pl/ESP/default.aspx osoby posiadające bezpieczny profil zaufany mogą złożyć wniosek za pomocą platformy ePUAP.

Informacja o nadaniu numeru REGON jest udostępniania na stronie Głównego Urzędu Statystycznego - http://www.stat.gov.pl/regon/ lub na platformie ePUAP http://epuap.gov.pl/wps/portal/. Urząd może także wydać na żądanie organizacji zaświadczenie o nadaniu jej numeru REGON. Takie zaświadczenie wydawane jest w ciągu 7 dni od daty otrzymania żądania.

Poza numerem REGON klub sportowy powinieny też założyć konto bankowe oraz uzyskać, w urzędzie skarbowym właściwym ze względu na siedzibę, numer NIP.

Informacje na temat składania wniosków do rejestru REGON dostępne także tutaj:http://bip.stat.gov.pl/dzialalnosc-statystyki-publicznej/rejestr-regon/skladanie-wnioskow/

Przykładowo wypełniony formularz wraz z instrukcją w zakresie uzyskania numeru REGON dostępny tutaj.

Reklama
2

Czy i kiedy organizacja musi zgłosić numer REGON do KRS?

Uwaga! Samodzielne zgłoszenie numeru REGON do KRS dotyczy organizacji, które zarejestrowały się w KRS przed 1 grudnia 2014 r.

Po uzyskaniu numeru REGON fundacja/stowarzyszenie jest obowiązane złożyć wniosek o wpis numeru REGON do KRS. Wniosek taki składa się z:

 • zaświadczenia o numerze identyfikacyjnym REGON.

Za zgłoszenie numeru REGON do KRS nie płaci się.

Więcej z tego działu

Potrzebujesz pomocy w innej formie? Masz konkretne pytanie?

Komentarze

Redakcja www.ngo.pl nie ponosi odpowiedzialności za treść komentarzy. Przedruk, kopiowanie, skracanie, wykorzystanie tekstów (lub ich fragmentów) publikowanych w portalu www.ngo.pl w innych mediach lub w innych serwisach internetowych wymaga zgody Redakcji portalu.