Poradnik - ngo.pl

Przeglądarka Internet Explorer, której używasz, uniemożliwia skorzystanie z większości funkcji portalu ngo.pl. Aby mieć dostęp do wszystkich funkcji portalu ngo.pl, zmień przeglądarkę na inną (np. Chrome, Firefox, Safari, Opera, Edge).

Wszystko o działalności odpłatnej w jednym miejscu! Kup kurs online "Jak NGO może sprzedawać produkty i usługi"

Reklama

Czy organizacja musi mieć numery NIP i REGON? Jak i kiedy się je uzyskuje? Na co zwrócić uwagę przy zakładaniu konta w banku.

1

Czy organizacja musi mieć numer REGON? Jak i kiedy się go uzyskuje?

REGON to krajowy rejestr urzędowy podmiotów gospodarki narodowej. Numer REGON jest informacją o organizacji, służącą przede wszystkim do:

 • identyfikacji różnych podmiotów wpisywanych do różnych rejestrów i systemów informacyjnych administracji publicznej;
 • ujednoliceniu sposobu opisywania podmiotów;
 • dostarczeniu ogólnej charakterystyki działających podmiotów;
 • tworzenia baz adresowych działających podmiotów;
 • tworzenia baz potrzebnych do badań statystycznych.

Numer REGON będzie potrzebny organizacji w kontaktach z różnymi urzędami i instytucjami (np. przy ubieganiu się numer NIP, przy wypełnianiu wniosku o dotację, przy podpisywaniu umów z różnymi kontrahentami  np. na dostarczenie Internetu).

Każda nowo zarejestrowana w KRS organizacja otrzymuje  numer REGON.

Zasada ta obowiązuje od 1 grudnia 2014 r. Organizacje, które otrzymały wpis do KRS przed tą datą (chodzi o datę wpisuj do rejestru wcześniejszą niż 1.12.2014) stosują się do zasad opisanych dla organizacji rejestrujących się w innych niż KRS rejestrach.

Organizacje wpisane do Krajowego Rejestru Sądowego (KRS) uzyskują numer REGON automatycznie, bezpośrednio po zamieszczeniu w rejestrze podmiotów danych przekazanych z KRS. Organizacja wraz z decyzją o wpisie do KRS uzyskuje numer REGON ( a także identyfikator podatkowy NIP). Potwierdzeniem nadania numerów jest ujawnienie/pokazanie ich w rejestrze KRS. Rejestr w wersji elektronicznej dostępny jest na stronie https://ems.ms.gov.pl/

Po stronie organizacji pozostaje jeden obowiązek, dokonania zgłoszenia  tzw. danych uzupełniających, organizacja musi je sama zgłosić - do urzędu skarbowego (nie do urzędu statystycznego). Te dodatkowe informacje to między innymi:

 • miejsce przechowywania dokumentacji rachunkowej,
 • wykaz rachunków bankowych,
 • data powstania obowiązku płacenia składek,
 • data wyrejestrowania z ubezpieczenia ostatniej osoby, za którą płatnik ma obowiązek składania dokumentów ubezpieczeniowych,
 • przeważający rodzaj działalności statutowej (według PKD)

Organizacja robi to poprzez złożenie formularza NIP-8, ma na to 21 dni, licząc od daty wpisu w KRS. Jeżeli nastąpiły zmiany w zakresie informacji dodatkowych, organizacja zgłasza je w ciągu 7 dni – także do urzędu skarbowego.

Każda nowo zarejestrowana organizacja w innym niż KRS rejestrze np. klub sportowy rejestrowany w starostwie albo stowarzyszenie zwykłe musi uzyskać numer REGON. Ma też obowiązek informować o zmianie danych, które zgłosiła do rejestru REGON (np. o zmianie siedziby).

Organizacje, które otrzymały wpis do KRS przed 1 grudnia 2014 muszą samodzielnie uzyskać numer REGON stosując się do zasad opisanych poniżej.

Wniosek o numer REGON składa się w urzędzie statystycznym (lub jego oddziale), właściwym ze względu na siedzibę organizacji. Wniosek można też przesłać pocztą. Mamy na to 14 dni od daty rejestracji w KRS. Organizacja wypełnia formularz wniosku RG-OP. Można go pobrać z internetu albo w oddziale GUS oraz w KRS. Wniosek, dla osób posiadających bezpieczny elektroniczny podpis, może być także złożony poprzez platformę eREGON - https://esp.stat.gov.pl/ESP/default.aspx  osoby posiadające bezpieczny profil zaufany mogą złożyć wniosek za pomocą platformy ePUAP.

Informacja o nadaniu numeru REGON jest udostępniania na stronie Głównego Urzędu Statystycznego - http://www.stat.gov.pl/regon/ lub na platformie ePUAP http://epuap.gov.pl/wps/portal/. Urząd może także wydać na żądanie organizacji zaświadczenie o nadaniu jej numeru REGON. Takie zaświadczenie wydawane jest  w ciągu 7 dni od daty otrzymania żądania. Poza numerem REGON  klub sportowy powinieny też założyć konto bankowe oraz uzyskać, w urzędzie skarbowym właściwym ze względu na siedzibę, numer NIP.

Informacje na temat składania wniosków do rejestru REGON dostępne także tutaj:http://bip.stat.gov.pl/dzialalnosc-statystyki-publicznej/rejestr-regon/skladanie-wnioskow/

Reklama
2

Czy i kiedy musimy zgłosić posiadanie numeru REGON do KRS?

UWAGA!

Samodzielne zgłoszenie numeru REGON do KRS dotyczy organizacji, które zarejestrowały się w KRS przed 1 grudnia 2014 r.

Po uzyskaniu numeru REGON fundacja/stowarzyszenie jest obowiązane złożyć wniosek o wpis numeru REGON do KRS. Wniosek taki składa się z:

 • formularza KRS-Z20 - Wniosek o zmianę danych podmiotu
 • formularza KRS-ZY - Numer identyfikacyjny REGON
 • zaświadczenia o numerze identyfikacyjnym REGON.

Za zgłoszenie numeru REGON do KRS nie płaci się.

3

Czy każda organizacja musi mieć numer NIP? Jak i kiedy się go uzyskuje?

Uwaga

Każde stowarzyszenie i fundacja musi mieć Numer Identyfikacji Podatkowej (NIP). Nie ma tu znaczenia czy organizacja prowadzi działalność gospodarczą czy też to, że nie zatrudnia pracowników.

NIP służy do identyfikacji podmiotów prowadzących działalność i musimy go mieć nawet, jeżeli dochody organizacji pochodzą tylko ze składek członkowskich lub przez jakiś czas nie mamy żadnych dochodów.

Identyfikator podatkowy NIP jest potrzebny organizacji w kontaktach z różnymi urzędami i instytucjami (np. przy zakładaniu konta bankowego, przy wypełnianiu wniosku o dotację, przy podpisywaniu umów z różnymi kontrahentami).

Każda nowo zarejestrowana w KRS organizacja otrzymuje numer NIP.

Zasada ta obowiązuje od 1 grudnia 2014 r. Organizacje, które otrzymały wpis do KRS przed tą datą (chodzi o datę wpisuj do rejestru wcześniejszą niż 1.12.2014) stosują się do zasad opisanych dla organizacji rejestrujących się w innych niż KRS rejestrach.

Organizacje wpisane do Krajowego Rejestru Sądowego (KRS) uzyskują NIP automatycznie, bezpośrednio po zamieszczeniu w Centralnym Rejestrze Podmiotów – Krajowej Ewidencji Podatników (CRP KEP), danych przekazanych z KRS. Organizacja wraz z decyzją o wpisie do KRS uzyskuje identyfikator NIP ( a także numer REGON). Potwierdzeniem nadania numerów jest ujawnienie/pokazanie ich w rejestrze KRS. Rejestr w wersji elektronicznej dostępny jest na stronie https://ems.ms.gov.pl/

Po stronie organizacji pozostaje jeden obowiązek, dokonania zgłoszenia  tzw. danych uzupełniających, organizacja musi je sama zgłosić do urzędu skarbowego. Te dodatkowe informacje to między innymi:

 • miejsce przechowywania dokumentacji rachunkowej,
 • wykaz rachunków bankowych,
 • data powstania obowiązku płacenia składek,
 • data wyrejestrowania z ubezpieczenia ostatniej osoby, za którą płatnik ma obowiązek składania dokumentów ubezpieczeniowych,
 • przeważający rodzaj działalności statutowej (według PKD)

Uwaga

Każda nowo zarejestrowana organizacja w innym niż KRS rejestrze np.  klub sportowy rejestrowany w starostwie albo stowarzyszenie zwykłe musi uzyskać numer NIP. Ma też obowiązek informować o zmianie danych, które zgłosiła (np. o zmianie siedziby).

Organizacje, które otrzymały wpis do KRS przed 1 grudnia 2014 muszą samodzielnie uzyskać numer REGON stosując się do zasad opisanych poniżej.

O numer NIP występuje się do urzędu skarbowego właściwego dla siedziby organizacji, składając wypełniony druk zgłoszenia NIP-2.

Zaświadczenie o nadaniu numeru NIP jest wydawane niezwłocznie, nie później niż w ciąg 14 dni od daty otrzymania wniosku.

Organizacje niezarejestrowane w KRS (np. kluby sportowe) oraz organizacje zarejestrowane w KRS przed 1 grudnia 2014 r. posługują się nadal formularzem NIP-2, gdy występują o nadanie numeru NIP.

4

Czy i kiedy musimy zgłosić posiadanie numeru NIP do KRS?

Uwaga! Samodzielne zgłoszenie numeru NIP do KRS dotyczy organizacji, które zarejestrowały się w KRS przed 1 grudnia 2014 r.

Wniosek taki składa się z:

 • formularza KRS-Z20 - Wniosek o zmianę danych podmiotu,
 • formularza KRS-ZY - Numer identyfikacyjny NIP,
 • zaświadczenia o numerze identyfikacyjnym NIP.

Za zgłoszenie NIP-u do KRS nie płaci się.

5

Zakładanie konta bankowego przez organizację – na co zwrócić uwagę

Założenie konta jest obecnie bardzo proste. Problemów może nastręczyć jedynie wybór banku, tak wiele ich działa obecnie na polskim rynku. Jeśli będziemy chcieli telefonicznie poznać ofertę, przygotujmy się na konieczność podania danych osobowych (imię i nazwisko, numer telefonu), wyrażenia zgody na ich przetwarzanie i oczekiwania ok. 24 godzin na telefon od doradcy, który umówi się z nami na spotkanie.

Możemy założyć rachunek w banku, który ma swoje placówki, lub w banku elektronicznym, który nie posiada placówek. W każdym przypadku musimy podpisać umowę o prowadzenie rachunku. Mogą to zrobić osoby reprezentujące prawnie organizację – sposób reprezentacji jest opisany w statucie i w zgłoszeniu do KRS.

Na rynku bankowym znajduje się wiele ofert, z których mogą skorzystać organizacje. Na co warto zwrócić uwagę?

 • Jakie są opłaty: za otwarcie rachunku (najczęściej 0 zł), prowadzenie rachunku, za otwarcie subkonta, za otwarcie kolejnego rachunku, za przelewy krajowe i zagraniczne, przelewy do ZUS i US, za wypłatę gotówki w banku, za korzystanie z kart bankomatowych – w tym za wypłatę gotówki z bankomatów (w jakiej sieci bankomatów), za uzyskanie historii rachunku (dokument wymagany przez niektóre instytucje finansowe). Szczególnie należy zwrócić uwagę na opłaty za wielokrotnie powtarzalne operacje, np. przelewy krajowe, które zwykle stanowią największy element kosztów bankowych ponoszonych przez organizacje. Trzeba też pamiętać, że można z bankiem próbować negocjować warunki finansowe prowadzenia rachunku.
 • Dostęp do bankowości elektronicznej: to już usługa standardowa, niezwykle wygodna dla użytkownika, zapewniająca ciągły dostęp do informacji o stanie kont bankowych, dokonanych operacjach, pozwalająca zaplanować przelewy na konkretny dzień w przyszłości.
 • Sposób zatwierdzania przelewów internetowych: za pomocą tokena, karty z kodami, kodów sms (najbezpieczniejszy).
 • Dostępność finansowania zwrotnego (kredytów): tzw. kredyt w koncie i jego koszt, kredyt bankowy płynnościowy i jego koszt.
 • Sposób komunikacji banku z klientem: czy zostanie wyznaczony „opiekun” organizacji, czy istnieje możliwość komunikacji telefonicznej, np. za pośrednictwem dodatkowego hasła telefonicznego?
6

Jakie dokumenty są potrzebne do założenia konta bankowego?

Najczęściej do założenia rachunku w banku potrzebne są:

 • statut,
 • wypis z KRS (organizacje zarejestrowane w KRS po 1 grudnia 2014 r. otrzymują numer REGON i NIP automatycznie wraz z wpisem do KRS)
 • dokumenty tożsamości osób zawierających umowę w imieniu organizacji,
 • NIP i REGON – w zależności od banku trzeba je dostarczyć razem z pierwszym wnioskiem albo już po założeniu konta - dotyczy organizacji zarejestrowanych w KRS przed 1 grudnia 2014 r. albo w innym niż KRS rejestrze. 

Uruchomienie konta bankowego zwykle nie zajmuje więcej niż jeden dzień roboczy. W niektórych bankach rachunek zostanie uaktywniony już w dniu złożenia dyspozycji.

Więcej z tego działu

Potrzebujesz pomocy w innej formie? Masz konkretne pytanie?

Komentarze

Redakcja www.ngo.pl nie ponosi odpowiedzialności za treść komentarzy. Przedruk, kopiowanie, skracanie, wykorzystanie tekstów (lub ich fragmentów) publikowanych w portalu www.ngo.pl w innych mediach lub w innych serwisach internetowych wymaga zgody Redakcji portalu.