Przejdź do treści głównej

Formularz RG-OP – zgłoszenie identyfikacyjne dla organizacji niezarejestrowanej w KRS

Pusty i przykładowo wypełniony formularz RG-OP przydatny przy zakładaniu organizacji pozarządowej lub ubieganiu się o nr REGON przez klub sportowy.
PUSTY FORMULARZ RG-OP PRZYKŁAD WYPEŁNIONEGO FORMULARZA

Uwaga! Od 1 grudnia 2014 r. obowiązuje nowy formularz dostępny tutaj:

RG-OP  - służy do uzyskania albo aktualizacji numeru REGON przez organizacje nie wpisane do KRS, np. kluby sportowe, uczniowskie kluby sportowe, stowarzyszenia zwykłe.


Ponadto o numer REGON występują także organizacje zarejestrowane w KRS przed 1 grudnia 2014 r.

 

RG-OP – przykład zgłoszenia identyfikacyjnego o nadanie numeru REGON dla klubu sportowego/uczniowskiego klubu sportowego

Zobacz instrukcję filmową: /instrukcja_zgloszenie_REGON

Wyraź opinię 62 4