Przejdź do treści głównej

Zamówienia publiczne bez dialogu

Projekt nowej ustawy Prawo Zamówień Publicznych wymaga debaty publicznej oraz powołania grupy roboczej, która opracuje jednoznaczne i precyzyjne zapisy dotyczące kwestii społecznych, regulowanych tymi przepisami.

Petycje – startuje kampania informacyjna

We wrześniu wejdzie w życie ustawa o petycjach. W celu przygotowania administracji publicznej do przyjmowania petycji oraz dla spopularyzowania tego narzędzia wśród obywateli ruszyła kampania informacyjna. Organizatorzy zapraszają na stronę www.petycje.edu.pl. Petycja daje obywatelom szansę bezpośredniego wpływania na proces sprawowania władzy …

Miniprzewodnik po sprawozdaniu jednostki mikro (cz. 1)

Sprawozdanie finansowe dla jednostek mikro, o ile organizacja pozarządowa zdecydowała się nią zostać, jest przyjmowane przez cały zarząd organizacji. Niestety często zdarza się, że zarząd nie do końca rozumie podane w nim cyfry i zapisy. Podpowiadamy, zaczynając od rachunku zysków i strat, jak czytać sprawozdanie…

Nowela ustawy o pożytku. Wraca sprzedaż przedmiotów darowizn

Lokalna firma podarowała stowarzyszeniu partię koszulek. Organizacja chce je sprzedać podczas festynu rodzinnego, a zebrane w ten sposób pieniądze przekazać na swoje cele statutowe…

Nowela ustawy o pożytku. Inicjatywa lokalna nowa czy rozszerzona?

W sejmie toczą się obecnie prace nad dwoma aktami prawnymi, które mają wprowadzić zmiany w przepisach dotyczących inicjatywy lokalnej. Jedne mają rozszerzyć możliwości działań dla mieszkańców, drugie – mają pomóc samorządom w realizacji inwestycji…

Brak płynności finansowej w projekcie. Pożyczka?

Brak płynności finansowej to problem wielu organizacji. W niektórych projektach muszą założyć pieniądze na działania i poczekać na transzę albo przyjęcie sprawozdania i zwrot pieniędzy. Czy można pożyczyć pieniądze? …
4

Konto bankowe NGO [infografika]

Organizacje dysponujące środkami finansowymi powinny mieć rachunek (konto) w banku. Kiedy należy je założyć i o czym należy pamiętać przy jego zakładaniu oraz używaniu? Zapoznaj się z naszą infografiką.
15

POLECAMY

Czy organizacje mogą mieć pracowników?

Czy osoby pracujące na rzecz organizacji mogą pobierać wynagrodzenie czy muszą pracować społecznie? Z jakimi obowiązkami wobec urzędów wiąże się zatrudnianie pracowników? Więcej w dziale ZATRUDNIANIE.

Zbiórki publiczne

Co jest zbiórka publiczną? Gdzie należy je zgłaszać? Jak wygląda formularz zgłoszenia i inne informacje na temat zbiórek publicznych dostępne są w dziale ŹRÓDŁA FINANSOWANIA.

Kto, kiedy i jak musi prowadzić księgowość?

Czy każda organizacja musi prowadzić pełną księgowość? Czy są jakieś szczególne wymagania dotyczące organizacji? Czytaj więcej w dziale KSIĘGOWOŚĆ I FINANSE.

DZIAŁY PORADNIKA

Zakładanie organizacji krok po kroku, zakładanie oddziałów

Jak założyć fundację i napisać jej statut, o czym należy wiedzieć, zaczynając działalność

Najważniejsze informacje dla początkujących w trzecim sektorze

Założyliście fundację lub stowarzyszenie? Co na początek powinniście wiedzieć?

Statuty, uchwały, regulaminy

Najważniejsze dokumenty, które musi mieć każda organizacja pozarządowa

Siedziba, lokal, adres

Informacje o siedzibie i lokalu organizacji pozarządowej

Zarząd, walne, rada, komisja rewizyjna

Kto podejmuje decyzje w organizacji pozarządowej i kto ponosi odpowiedzialność

Pracownicy, współpracownicy, podróże, urlopy

Jakie obowiązki wiążą się z zatrudnianiem na etat, umowę-zlecenie i umowę o dzieło.

Wolontariusze - obowiązki i przywileje związane ze współpracą

Jakie obowiązki mają organizacje pozarządowe wobec wolontariuszy

Dotacje, darowizny, zbiórki, sprzedaż towarów i usług

Skąd pozyskiwać pieniądze na działalność organizacji pozarządowej

Zarządzanie, tworzenie projektów, wniosków, dane osobowe

Formalności i zasady związane z prowadzeniem organizacji pozarządowej

Obowiązki wobec urzędów, ważne terminy, sprawozdania

Jakie obopwiązki mają organizacje pozarządowe wobec KRS i urzędu skarbowego

Zmiany statutu, władz, siedziby

Co zrobić, kiedy w organizacji zmieniają się władze, adres, statut…

Rodzaje kontroli, audyt, orzecznictwa sądów

Kto może skontrolować organizację i w jakim zakresie

Rachunkowość, kasa, bank, środki trwałe, współpraca z księgowością

Informacje o prowadzeniu księgowości i rachunkowości w organizacji pozarządowej

PDOP, PDOF, VAT...

Jakie podatki i kiedy płacą organizacje pozarządowe

Stowarzyszenia zwykłe, organizacje sportowe, federacje

Informacje o specyficznych formach prawnych organizacji pozarządowych

1%, status pożytku publicznego

Prawa i obowiązki organizacji mających status pożytku publicznego, w tym informacje o możliwości przekazywania 1% podatku

Standardy współpracy, współpraca finansowa, program współpracy

Na jakich zasadach oraganizacje pozarządowe współpracują z samorządem

Budowanie wizerunku, komunikacja, współpraca z mediami

Jak skutecznie poinformować media i otoczenie, że organizacja istnieje i działa

Likwidacja organizacji

Jakie są formalności związane z końcem działalności organizacji