Poradnik - ngo.pl

Przeglądarka Internet Explorer, której używasz, uniemożliwia skorzystanie z większości funkcji portalu ngo.pl. Aby mieć dostęp do wszystkich funkcji portalu ngo.pl, zmień przeglądarkę na inną (np. Chrome, Firefox, Safari, Opera, Edge).

Od 20 lat portal ngo.pl bezpłatnie pomaga organizacjom pozarządowym. Pomóż nam pomagać dalej. Wspieraj NGO w PL

Zakładanie federacji - związku stowarzyszeń - i inne sposoby na współpracę między organizacjami pozarządowymi.

Federacja czyli związek stowarzyszeń Inne formy instytucjonalnej współpracy między NGO-sami [MATERIAŁ W PRZYGOTOWANIU]

Co to jest federacja

Federacja czyli związek stowarzyszeń pozwala współdziałać różnym organizacjom w ramach jednego, zarejestrowanego podmiotu. Zobacz jakie korzyści może to przynieść.

Kto i po co tworzy federację?

Federacja - od czego zacząć?

Budowanie federacji jest trudniejsze niż tworzenie fundacji czy stowarzyszenia. To proces dłuższy i mozolniejszy. Ale też zwykle z udziałem aktorów, którzy mają już doświadczenie w działalności społecznej.

Tworzenie federacji krok po kroku

Piszemy statut federacji

Podobnie jak w przypadku "pojedynczych" organizacji status jest najważniejszym dokumentem wewnętrznym, regulującym funkcjonowanie danego podmiotu. Statut federacji napisać jest o tyle trudniej, że ma on pogodzić interesy i pomysły nieraz naprawdę dużej grupy NGO-sów.

Statut federacji

Rejestracja federacji w KRS

Federacja czyli związek stowarzyszeń uzyskuje osobowość prawną po rejestracji w Krajowym Rejestrze Sądowym. Zobacz co zrobić, żeby gładko przejść ten proces.

Jak zarejestrować federację w KRS

Federacja – wzory dokumentów

Obowiązki, działalność gospodarcza, nowi członkowie federacji

Federacja - związek stowarzyszeń - jest zarejestrowana, działa, okrzepła. Zobacz na co powinna zwrócić uwagę już funkcjonująca federacja.

Federacja w działaniu

Partnerstwa, sieci

[MATERIAŁ W PRZYGOTOWANIU]

Reklama