Przeglądarka Internet Explorer, której używasz, uniemożliwia skorzystanie z większości funkcji portalu ngo.pl. Aby mieć dostęp do wszystkich funkcji portalu ngo.pl, zmień przeglądarkę na inną (np. Chrome, Firefox, Safari, Opera, Edge).
Stowarzyszenia i fundacje! Macie pytania prawne, formalne, księgowe? Pomożemy je rozwiązać. Piszcie: info@ngo.pl i dzwońcie: 801 646 719 lub 22 828 91 21 (g. 9.00-13.00).
Reklama

Przejdź pomyślnie proces rejestracji nowego związku stowarzyszeń - federacji w rejestrze sądowym (KRS).

1

Wniosek do KRS

W terminie do 7 dni od zebrania założycielskiego należy złożyć wniosek o wpis do Krajowego Rejestru Sądowego. Sprawami rejestrowymi dotyczącymi związków stowarzyszeń zajmuje się sąd rejonowy właściwy ze względu na siedzibę federacji / związku.

Wniosek składa się na formularzu KRS-W20 wraz z załącznikami:

  • KRS-WK – załącznik służący do zgłaszania członków zarządu oraz komisji rewizyjnej (jeżeli dokonano wyboru tych ciał, nie ma konieczności składania formularza KRS-WF),
  • jeśli nie zostały od razu wybrane władze organizacji, to zamiast formularza KRS-WK wypełnia się KRS-WF – załącznik służący do zgłaszania członków komitetu założycielskiego.

Formularze można też otrzymać w sądzie rejonowym lub też wydrukować ze strony Ministerstwa Sprawiedliwości (www.ms.gov.pl).

Do wypełnionego formularza KRS-W20 należy dołączyć następujące załączniki:

  • statut,
  • listę założycieli wraz z pełnomocnictwami / upoważnieniami osób reprezentujących organizacje tworzące federację,
  • protokół z zebrania założycielskiego wraz z uchwałą o powołaniu związku, uchwałą o przyjęciu statutu i o wyborze komitetu założycielskiego oraz ewentualnymi uchwałami o wyborze zarządu i komisji rewizyjnej,
  • uchwały władz stowarzyszeń o przystąpieniu do federacji (nie jest jasne, czy trzeba te uchwały załączyć, sędziowie nie zawsze ich żądają).

Powyższe dokumenty muszą być dokumentami oryginalnymi albo poświadczonymi urzędowo odpisami lub wyciągami.

Wniosek wraz z załączonymi dokumentami należy złożyć w dwóch egzemplarzach, ponieważ jeden komplet sąd przesyła organowi nadzorującemu (staroście powiatu, na którego terenie mieści się siedziba federacji).

Jeśli federacja rejestruje od razu przy zakładaniu działalność gospodarczą składa dodatkowo:

  • KRS-WM – załącznik służący do zgłaszania działalności gospodarczej (jeśli organizacja zamierza taką działalność prowadzić),
Reklama
2

Opłaty w KRS

Zarejestrowanie związku stowarzyszeń nie podlega opłatom sądowym. Jeśli jednak organizacja zamierza prowadzić działalność gospodarczą i ubiega się o równoczesny wpis do rejestru przedsiębiorców, musi zapłacić za to 500 zł oraz 100 zł za ogłoszenie w Monitorze Sądowym i Gospodarczym.

Uwaga

Wraz z dokonaniem wpisu do rejestru federacja uzyskuje osobowość prawną.

3

Odwołanie od odmowy wpisu do KRS

W razie odmowy wpisu do KRS, wybór sposobu postępowania zależy od motywów przytoczonych przez sąd w uzasadnieniu:

  • jeżeli faktycznie statut związku nie spełnił warunków czy też nie spełnia innych ustawowych warunków, lepiej będzie złożyć nowy, prawidłowy wniosek;
  • jeżeli natomiast komitet założycielski uzna, iż odmowa jest nieuzasadniona powinien wnieść odwołanie.
Potrzebujesz pomocy w innej formie? Masz konkretne pytanie?
Poniedziałek-piątek 9:00-13:00
Do wypełnienia na stronie
Informatorium_ngo
Komentarze
Redakcja www.ngo.pl nie ponosi odpowiedzialności za treść komentarzy. Przedruk, kopiowanie, skracanie, wykorzystanie tekstów (lub ich fragmentów) publikowanych w portalu www.ngo.pl w innych mediach lub w innych serwisach internetowych wymaga zgody Redakcji portalu.