Poradnik - ngo.pl

Przeglądarka Internet Explorer, której używasz, uniemożliwia skorzystanie z większości funkcji portalu ngo.pl. Aby mieć dostęp do wszystkich funkcji portalu ngo.pl, zmień przeglądarkę na inną (np. Chrome, Firefox, Safari, Opera, Edge).
Prośba o wpłatę darowizny na Twój portal ngo.pl prowadzony przez Stowarzyszenie Klon/Jawor.
Prośba o wpłatę darowizny na Twój portal ngo.pl prowadzony przez Stowarzyszenie Klon/Jawor.
Reklama

Przejdź pomyślnie proces rejestracji nowego związku stowarzyszeń - federacji w rejestrze sądowym (KRS).

1

Wniosek do KRS

Zarząd federacji składa wniosek o wpis do Krajowego Rejestru Sądowego. Sprawami rejestrowymi dotyczącymi związków stowarzyszeń zajmuje się sąd rejonowy właściwy ze względu na siedzibę federacji / związku.

Wniosek składa się na formularzu KRS-W20 wraz z załącznikami:

  • KRS-WK – załącznik służący do zgłaszania członków zarządu oraz komisji rewizyjnej,

Formularze można też otrzymać w sądzie rejonowym lub też wydrukować ze strony Ministerstwa Sprawiedliwości (www.ms.gov.pl).

Do wypełnionego formularza KRS-W20 należy dołączyć następujące załączniki:

  • statut,
  • listę założycieli wraz z pełnomocnictwami / upoważnieniami osób reprezentujących organizacje tworzące federację,
  • protokół z zebrania założycielskiego wraz z uchwałą o powołaniu związku, uchwałą o przyjęciu statutu i o wyborze zarządu oraz o wyborze komisji rewizyjnej,
  • uchwały władz stowarzyszeń o przystąpieniu do federacji (nie jest jasne, czy trzeba te uchwały załączyć, sędziowie nie zawsze ich żądają)
  • oświadczenia o adresach do doręczeń członków zarządu federacji

Powyższe dokumenty muszą być dokumentami oryginalnymi albo poświadczonymi urzędowo odpisami lub wyciągami.

Wniosek wraz z załączonymi dokumentami należy złożyć w dwóch egzemplarzach, ponieważ jeden komplet sąd przesyła organowi nadzorującemu (staroście powiatu, na którego terenie mieści się siedziba federacji).

Jeśli federacja rejestruje od razu przy zakładaniu działalność gospodarczą składa dodatkowo:

  • KRS-WM – załącznik służący do zgłaszania działalności gospodarczej (jeśli organizacja zamierza taką działalność prowadzić),
Reklama
2

Opłaty w KRS

Zarejestrowanie związku stowarzyszeń nie podlega opłatom sądowym. Jeśli jednak organizacja zamierza prowadzić działalność gospodarczą i ubiega się o równoczesny wpis do rejestru przedsiębiorców, musi zapłacić za to 600 zł (500 zł za rejestrację oraz 100 zł za ogłoszenie w Monitorze Sądowym i Gospodarczym).

Uwaga

Wraz z dokonaniem wpisu do rejestru federacja uzyskuje osobowość prawną.

3

Odwołanie od odmowy wpisu do KRS

W razie odmowy wpisu do KRS, wybór sposobu postępowania zależy od motywów przytoczonych przez sąd w uzasadnieniu:

  • jeżeli faktycznie statut związku nie spełnił warunków czy też nie spełnia innych ustawowych warunków, lepiej będzie złożyć nowy, prawidłowy wniosek;
  • jeżeli natomiast zarząd uzna, iż odmowa jest nieuzasadniona powinien wnieść odwołanie.

Potrzebujesz pomocy w innej formie? Masz konkretne pytanie?

Komentarze

Redakcja www.ngo.pl nie ponosi odpowiedzialności za treść komentarzy. Przedruk, kopiowanie, skracanie, wykorzystanie tekstów (lub ich fragmentów) publikowanych w portalu www.ngo.pl w innych mediach lub w innych serwisach internetowych wymaga zgody Redakcji portalu.