Poradnik - ngo.pl

Przeglądarka Internet Explorer, której używasz, uniemożliwia skorzystanie z większości funkcji portalu ngo.pl. Aby mieć dostęp do wszystkich funkcji portalu ngo.pl, zmień przeglądarkę na inną (np. Chrome, Firefox, Safari, Opera, Edge).

Od 20 lat portal ngo.pl bezpłatnie pomaga organizacjom pozarządowym. Pomóż nam pomagać dalej. Wspieraj NGO w PL

Instrukcje, formularze i kalkulatory

Tu znajdziesz formularze wraz z instrukcjami ich wypełnienia i kalkulatory, które pomogą Ci w prowadzeniu organizacji. Pliki do pobrania udostępniamy bezpłatnie.

Formularze Kalkulatory Instrukcje wideo

Zakładanie stowarzyszenia / fundacji

Tu pobierzesz puste formularze potrzebne do założenia stowarzyszenia lub fundacji.

Obok pustych formularzy do pobrania udostępniamy też przykładowo wypełnione jako instrukcje, które pomogą Ci w ich prawidłowym wypełnieniu.

Zakładanie stowarzyszenia

Zakładanie fundacji

Przerejestrowanie stowarzyszenia zwykłego do KRS

Rejestracja działalności gospodarczej

Status Organizacji Pożytku Publicznego (OPP / 1%)

Poniżej znajdują się puste formularze do pobrania wraz z przykładowo wypełnionymi formularzami, które pomogą Ci w ich prawidłowym wypełnieniu.

Rejestracja statusu OPP

Zmiana statusu OPP

Aktualizacja konta OPP do wpłat 1%

PIT-OP - emeryci i renciści przekazują 1%

Zgłaszanie zmian w KRS

Komplet formularzy potrzebny do zgłaszania zmian w KRS:

  • działalność gospodarcza
  • reprezentacja i władze
  • zmiana statutu
  • likwidacja

Obok pustych formularzy do pobrania udostępniamy też przykładowo wypełnione jako instrukcje, które pomogą Ci w ich prawidłowym wypełnieniu.

Zmiana statutu fundacji (w tym zmiana celu i sposobu reprezentacji)

Zmiana władz stowarzyszenia (zarząd, komisja rewizyjna)

Rejestracja działalności gospodarczej

Zmiana działalności gospodarczej

Zawieszenie oraz wyrejestrowanie działalności gospodarczej

Likwidacja / wykreślenie z KRS

Prowadzenie kasy

Druki KP (kasa przyjmie), KW (kasa wyda), raport kasowy, formularz wniosku o zaliczkę, protokół kontroli kasy.

Formularze do prowadzenia kasy

Zbiórki publiczne

Zgłoszenie zbiórki publicznej (zarząd jednoosobowy, dwuosobowy, komitet społeczny), sprawozdanie ze zbiórki, sprawozdanie ze sposobu rozdysponowania zebranych ofiar.

Formularze związane ze zbiórkami publicznymi

Roczne sprawozdania finansowe

Wzór sprawozdania finansowego dedykowany organizacjom pozarządowym (załącznik 6) oraz wzór sprawozdania finansowego wg. załącznika nr 1 do ustawy o rachunkowości.

Wzory sprawozdań finansowych

Uzyskiwanie numeru REGON i NIP przez organizację niewpisaną do KRS

Formularze służące do uzyskania numerów REGON i NIP przez kluby sportowe, uczniowskie kluby sportowe oraz stowarzyszenia zwykłe. Puste wzory oraz przykładowo wypełnione formularze.

Formularze RG-OP i NIP-2

Kalkulatory do umów cywilnoprawnych wraz ze wzorami umów 

Umowy o pracę, zlecenie i o dzieło (50% i 20% kosztów uzyskania przychodu).

Wzory i kalkulatory do umów o pracę, o dzieło i zlecenie

Kalkulatory podróży służbowych

Zarządzanie finansami w organizacji

Cash-flow, finanse w projektach na rok i 3 lata (z przykładami)

Zarządzanie finansami w organizacji - kalkulatory cash flow i projektów

Uproszczona ewidencja przychodów i kosztów

Przygotowane przez nas arkusze dostosowane są do wymogów prawa (art. 10a ustawy o działalności pożytku oraz rozporządzenia w sprawie prowadzenia uproszczonej ewidencji).

Wystarczy je zapisać i uzupełniać danymi organizacji!

Arkusze do prowadzenia uproszczonej ewidencji przychodów i kosztów

KRS-W20 i KRS-WM: rejestracja stowarzyszenia z działalnością gospodarczą

KRS-W20: rejestracja stowarzyszenia bez działalności gospodarczej

Reklama