Używasz nowego ngo.pl Widzisz błąd lub chcesz się podzielić z nami swoją opinią? Pisz na adres redakcja@portal.ngo.pl

Instrukcje, formularze i kalkulatory

Tu znajdziesz formularze wraz z instrukcjami ich wypełnienia i kalkulatory, które pomogą Ci w prowadzeniu organizacji. Pliki do pobrania udostępniamy bezpłatnie.

Formularze Kalkulatory

Zakładanie stowarzyszenia / fundacji

Tu pobierzesz puste formularze potrzebne do założenia stowarzyszenia lub fundacji.

Obok pustych formularzy do pobrania udostępniamy też przykładowo wypełnione jako instrukcje, które pomogą Ci w ich prawidłowym wypełnieniu.

Zakładanie stowarzyszenia

Zakładanie fundacji

Przerejestrowanie stowarzyszenia zwykłego do KRS

Rejestracja działalności gospodarczej

Status Organizacji Pożytku Publicznego (OPP / 1%)

Poniżej znajdują się puste formularze do pobrania wraz z przykładowo wypełnionymi formularzami, które pomogą Ci w ich prawidłowym wypełnieniu.

Rejestracja statusu OPP

Zmiana statusu OPP

Aktualizacja konta OPP do wpłat 1%

PIT-OP - emeryci i renciści przekazują 1%

Zgłaszanie zmian w KRS

Komplet formularzy potrzebny do zgłaszania zmian w KRS:

  • działalność gospodarcza
  • reprezentacja i władze
  • zmiana statutu
  • likwidacja

Obok pustych formularzy do pobrania udostępniamy też przykładowo wypełnione jako instrukcje, które pomogą Ci w ich prawidłowym wypełnieniu.

Zmiana statutu fundacji (w tym zmiana celu i sposobu reprezentacji)

Rejestracja działalności gospodarczej

Zmiana działalności gospodarczej

Zawieszenie oraz wyrejestrowanie działalności gospodarczej

Likwidacja / wykreślenie z KRS

Prowadzenie kasy

Druki KP (kasa przyjmie), KW (kasa wyda), raport kasowy, formularz wniosku o zaliczkę, protokół kontroli kasy.

Formularze do prowadzenia kasy

Zbiórki publiczne

Zgłoszenie zbiórki publicznej (zarząd jednoosobowy, dwuosobowy, komitet społeczny), sprawozdanie ze zbiórki, sprawozdanie ze sposobu rozdysponowania zebranych ofiar.

Formularze związane ze zbiórkami publicznymi

Kalkulatory do umów cywilnoprawnych wraz ze wzorami umów 

Umowy o pracę, zlecenie i o dzieło (50% i 20% kosztów uzyskania przychodu).

Wzory i kalkulatory do umów o pracę, o dzieło i zlecenie

Kalkulatory podróży służbowych

Zarządzanie finansami w organizacji

Cash-flow, finanse w projektach na rok i 3 lata (z przykładami)

Zarządzanie finansami w organizacji - kalkulatory cash flow i projektów

Uproszczona ewidencja przychodów i kosztów

Przygotowane przez nas arkusze dostosowane są do wymogów prawa (art. 10a ustawy o działalności pożytku oraz rozporządzenia w sprawie prowadzenia uproszczonej ewidencji).

Wystarczy je zapisać i uzupełniać danymi organizacji!

Arkusze do prowadzenia uproszczonej ewidencji przychodów i kosztów