Przeglądarka Internet Explorer, której używasz, uniemożliwia skorzystanie z większości funkcji portalu ngo.pl. Aby mieć dostęp do wszystkich funkcji portalu ngo.pl, zmień przeglądarkę na inną (np. Chrome, Firefox, Safari, Opera, Edge).
Od 20 lat portal ngo.pl bezpłatnie pomaga organizacjom pozarządowym. Pomóż nam pomagać dalej. Wspieraj NGO w PL

Organizacje pozarządowe muszą pamiętać o prawie podatkowym oraz regulacjach ustawy o rachunkowości. To najważniejsze, jedne z bardziej zawiłych, obciążone najpoważniejszymi sankcjami obowiązki każdej organizacji. Pomagamy się w nich zorientować.

Poniżej film „Księgowość w nowej NGO”. Film jest zapisem transmisji LIVE, przeprowadzonej na FB ngo.pl w grudniu 2019 r. Spotkanie prowadzi Rafał Kowalski, redaktor poradnik.ngo.pl, a na pytania odpowiada KRZYSZTOF ŚLIWIŃSKI – doradca serwisu poradnik.ngo.pl.

Podstawy Dokumenty księgowe

Co to jest księgowość

Księgowość to rejestrowanie wydarzeń finansowych. Mają one miejsce nawet w najmniejszej organizacji - np. w stowarzyszeniu, które (tylko) zbiera składki. Organizacja może zlecić prowadzenie księgowości na zewnątrz lub wyznaczyć do księgowania oddzielną osobę - jednak informacje o księgowości musi też mieć zarząd NGO. To dlatego, że księgowość formalnie porządkuje wiele spraw (zatrudnienie, wydatki w projektach, podatki etc.).

Co to jest księgowość 

Księgowość to obowiązek każdej organizacji pozarządowej

Prowadzenie księgowości to obowiązek każdej organizacji pozarządowej. Muszą ją prowadzić wszystkie fundacje i stowarzyszenia, w tym stowarzyszenia zwykłe. Podstawowe wytyczne w tym zakresie zawiera ustawa o rachunkowości.

Kto, kiedy i jak musi prowadzić księgowość?

Pełna księgowość i uproszczona ewidencja (UEPiK)

Zasady prowadzenia księgowości zawiera ustawa o rachunkowości. Prostszą wersją księgowości jest uproszczona ewidencja przychodów i kosztów (UEPiK), którą opisuje ustawa o działalności pożytku. Organizacja pozarządowa musi zdecydować, którą formę księgowania przyjmie.

Pełna księgowość

Uproszczona ewidencja przychodów i kosztów dla organizacji pozarządowych

Uproszczona ewidencja przychodów i kosztów dla kół gospodyń wiejskich

Plan kont i polityka rachunkowości w organizacji pozarządowej

Polityka rachunkowości to szczegółowe zasady, jakimi kieruje się organizacja pozarządowa rejestrując zdarzenia finansowe. Jednym z elementów polityki rachunkowości jest plan kont porządkujący poszczególne koszty i wydatki.

Jak powinna wyglądać polityka rachunkowości

Co to jest zakładowy plan kont? Z czego się składa?

Obowiązki księgowego - jak organizacja pozarządowa współpracuje z księgowym

Księgowa lub księgowy może być pracownikiem organizacji pozarządowej. Księgowość możemy też zlecać na zewnątrz np. biuru rachunkowemu. Jednak w każdej sytuacji potrzebne jest odpowiednie ułożenie współpracy organizacji (zarządu, dyrektora czy pracowników) z osobą prowadzącą księgowość.

Jak współpracować z księgowym/księgową?

Kto odpowiada za księgowość - obowiązki zarządu

To zarząd odpowiada za księgowość. Nawet jeśli zlecona jest na zewnątrz lub wyznaczona jest do jej prowadzenia osoba, to zarząd poniesie konsekwencje niewywiązywania się z poszczególnych obowiązków (np. niezłożenia w terminie sprawozdania finansowego).

Księgowość obowiązkiem zarządu

Zakończenie roku w organizacji pozarządowej - obowiązki ważne z punktu widzenia księgowości

Sporządzenie obowiązkowego sprawozdania finansowego organizacji pozarządowej, sprawozdania z realizacji projektów, rozliczenia z urzędem skarbowym - wszystko to może okazać się prostsze, jeśli będziemy pamiętali o paru czynnościach przed końcem roku.

Zamknięcie roku w księgowości organizacji

Sprawozdanie finansowe organizacji pozarządowej

Sporządzenie i złożenie w terminie sprawozdania finansowego to jeden z najważniejszych obowiązków organizacji pozarządowej związanych z księgowością.

Sprawozdanie finansowe

Organizacje pozarządowe mają wydatki

NGO-sy wciąż jeszcze stykają się ze stereotypem, że ich działania „nie kosztują”; że nie powinny płacić pracownikom, wszystko robić społecznie, a siedzibę mieć na zasadzie „przytulenia się” do jakiegoś innego podmiotu. Nierzadko więc same zaczynają się zastanawiać, czy mogą wydać pieniądze na jakąś rzecz lub usługę. Jak wydawać pieniądze w NGO? Zbieramy najważniejsze informacje o rodzajach kosztów (wydatków) w organizacjach pozarządowych.

Jak wydawać pieniądze w NGO?

Dokumenty księgowe

Księgowość to między innymi gromadzenie dokumentów. Należy to robić w odpowiedni sposób np. odpowiednio je zabezpieczając. Sam dokument musi spełniać kilka warunków, żeby uznać go za wartościowy dla księgowości (spełniający wymagania ustawy o rachunkowości i innych ustaw).

Co to są dokumenty księgowe, jak się je opisuje i przechowuje?

Jednolity plik kontrolny (JPK)

To sposób na wymianę informacji między organizacją pozarządową a urzędem skarbowym. Dotyczy tych organizacji, które prowadzą księgowość w komputerze. JPK będzie stosowany coraz powszechniej i już niedługo obowiązki z nim związane będą dotyczyć dużej części organizacji pozarządowych.

Co to jest jednolity plik kontrolny?

Dokumenty księgowe

Księgowość to między innymi gromadzenie dokumentów. Należy to robić w odpowiedni sposób np. odpowiednio je zabezpieczając. Sam dokument musi spełniać kilka warunków, żeby uznać go za wartościowy dla księgowości (spełniający wymagani ustawy o rachunkowości i innych ustaw).

Co to są dokumenty księgowe, jak się je opisuje i przechowuje?

Dokumenty księgowe - kiedy mogą znaleźć się poza biurem organizacji pozarządowej

Dokumenty mogą znaleźć się poza biurem co najmniej w dwóch sytuacjach: kiedy organizacja pozarządowa zleca prowadzenie księgowości na zewnątrz oraz wyniesienia dokumentów wymaga od organizacji kontrola.

Oryginały dokumentów poza biurem

Organizacja pozarządowa wystawia fakturę / rachunek

Faktura pojawia się kiedy organizacja pozarządowa dokonuje sprzedaży. Sprawdź czym różni się faktura od rachunku, kiedy się je wystawia i jak prawidłowo to robić.

Kiedy NGO może wystawiać faktury i rachunki?

Organizacja pozarządowa wystawia notę księgową

W jakich sytuacjach organizacja pozarządowa może posługiwać się dokumentem nazywanym notą księgową i czym ten dokument tak naprawdę jest.

Nota księgowa - kiedy organizacja może ją wystawić

Kasa fiskalna w organizacji pozarządowej

Kiedy organizacja pozarządowa ma obowiązek prowadzenia kasy fiskalnej. Czy kasa wymagana jest przy każdej sprzedaży?

Jak prowadzić kasę fiskalną w organizacji pozarządowej

Reklama