Poradnik - ngo.pl

Przeglądarka Internet Explorer, której używasz, uniemożliwia skorzystanie z większości funkcji portalu ngo.pl. Aby mieć dostęp do wszystkich funkcji portalu ngo.pl, zmień przeglądarkę na inną (np. Chrome, Firefox, Safari, Opera, Edge).
Prośba o wpłatę darowizny na Twój portal ngo.pl prowadzony przez Stowarzyszenie Klon/Jawor.
Prośba o wpłatę darowizny na Twój portal ngo.pl prowadzony przez Stowarzyszenie Klon/Jawor.
Reklama

Zgłębianie wiedzy o księgowości w organizacji pozarządowej zacznijmy od definicji. Co to jest księgowość i dlaczego przejrzyste prowadzenie ksiąg rachunkowych w organizacji jest takie ważne.

1

Definicja księgowości

Punktem wyjścia jest tu ustawa o rachunkowości, która obowiązuje organizacje pozarządowe. Stowarzyszenia i fundacje muszą prowadzić rachunkowość niezależnie od tego, czy operują dużymi pieniędzmi czy utrzymują się tylko ze składek członkowskich.

Rachunkowość, prowadzona przez jednostki obejmuje m.in. zasady prowadzenia rachunkowości (politykę rachunkowości), okresowe inwentaryzacje, gromadzenie i przechowywanie dowodów księgowych, sporządzanie sprawozdań finansowych i poddawanie ich badaniu w określonych przypadkach. Składową rachunkowości jest także księgowość, czyli prowadzenie ksiąg rachunkowych, na podstawie dowodów księgowych, w porządku chronologicznym i systematycznym.

Właściwym celem prowadzenia ksiąg rachunkowych jest rejestracja wydarzeń finansowych przy zachowaniu obowiązujących przepisów, której efektem jest przejrzysty obraz działalności i finansów organizacji.

Innymi słowy - wszystko, co robicie musi mieć swoje odbicie w księgach rachunkowych.

Księgowość to nie tylko wypełnianie rubryk, zbieranie i przepisywanie kwot z rachunków i faktur, czyli prosta rejestracja wydarzeń finansowych. Od tego, jakie są przyjęte zasady finansowe w danej organizacji, czyli np. jak jest ułożony plan kont, jak są kwalifikowane wydatki programowe i administracyjne, zależy ostateczny wynik finansowy organizacji, a więc finansowy wskaźnik jej działalności.

Z drugiej strony, przejrzysty, konsekwentny i rzetelny sposób prowadzenia ksiąg finansowych jest jedną z najlepszych rekomendacji danej organizacji. Dopracowany plan kont i system księgowy bardzo ułatwia rozliczanie się z otrzymanych dotacji, pozwala na szybkie wygenerowanie potrzebnych informacji na temat np. kosztów danego programu, kosztów administracyjnych, pomaga przy ocenie rentowności działalności całej organizacji i usprawnia jej pracę.

Uwaga

Rachunkowość dotyczy każdej organizacji, która ma osobowość prawną, czyli jest zarejestrowana w Krajowym Rejestrze Sądowym, a także organizacji bez osobowości prawnej, np. stowarzyszeń zwykłych. Kluby sportowe i uczniowskie kluby sportowe, pomimo iż nie są rejestrowane w KRS to – zgodnie z ustawą o sporcie – mają osobowość prawną i – co za tym idzie – podlegają wymogom ustawy o rachunkowości.

Reklama
2

Sposób prowadzenia księgowości

Formalnie są tylko dwie możliwości – organizacje pozarządowe:

  • stosują się do zasad opisanych w ustawie o rachunkowości albo
  • stosują księgowość podatkową organizacji - formalnie nazwaną uproszczoną ewidencję przychodów i kosztów, opisaną w ustawie o pożytku i rozporządzeniu o sposobie jej prowadzenia

Pełna księgowość czyli stosowanie ustawy o rachunkowości

Co to jest uproszczona ewidencja przychodów i kosztów

Potrzebujesz pomocy w innej formie? Masz konkretne pytanie?

Komentarze

Redakcja www.ngo.pl nie ponosi odpowiedzialności za treść komentarzy. Przedruk, kopiowanie, skracanie, wykorzystanie tekstów (lub ich fragmentów) publikowanych w portalu www.ngo.pl w innych mediach lub w innych serwisach internetowych wymaga zgody Redakcji portalu.