Przeglądarka Internet Explorer, której używasz, uniemożliwia skorzystanie z większości funkcji portalu ngo.pl. Aby mieć dostęp do wszystkich funkcji portalu ngo.pl, zmień przeglądarkę na inną (np. Chrome, Firefox, Safari, Opera, Edge).
Stowarzyszenia i fundacje! Macie pytania prawne, formalne, księgowe? Pomożemy je rozwiązać. Piszcie: info@ngo.pl i dzwońcie: 801 646 719 lub 22 828 91 21 (g. 9.00-13.00).

Obowiązki NGO, sprawozdanie, statut

NGO są podmiotami prawa, podobnie jak firmy czy instytucje publiczne. Dlatego ich prowadzenie wiąże się z licznymi obowiązkami. Tutaj znajdziesz informacje m.in. o obowiązkach sprawozdawczych, obowiązkach wobec ZUS, US, GUS, obowiązku odpowiedniego dokumentowania działań.

Obowiązki organizacji pozarządowej

Poniżej znajdziesz informacje o obowiązkach wynikających z przepisów prawa, związanych z różnymi sferami działania organizacji, np. finansami, księgowością i zatrudnianiem. Spośród nich wyodrębniliśmy obowiązki cykliczne, czyli te, o które trzeba zadbać co roku. Szukasz bardziej szczegółowych informacji? Sprawdź opracowane przez nas studia przypadków w kolumnie "Pytania i odpowiedzi". Być może ktoś miał podobny problem, do którego szukaliśmy rozwiązania.

Reklama
Formalno-prawne Cykliczne

Obowiązki związane z finansami

Twoja organizacja korzysta z różnych źródeł finansowania? Zobacz, o czym należy pamiętać przyjmując darowizny lub prowadząc działalność odpłatną. Poznaj standardy działania w tym zakresie.

Finanse

Obowiązki związane z księgowością i podatkami

Prowadzenie księgowości i podatki dotyczą każdego stowarzyszenia i fundacji. Sprawdź, o co powinna zadbać Twoja organizacja.

Księgowość i podatki

Obowiązki związane z ludźmi w organizacji

Z każdą organizacją związani są ludzie. Tutaj znajdziesz informacje o obowiązkach związanych z pracami władz stowarzyszenia i fundacji, obowiązkach wobec wolontariuszy i osób zatrudnionych.

Ludzie w organizacji

Okres przechowywania dokumentów z DANYMI OSOBOWYMI. RODO i inne przepisy

Obowiązki wobec różnych urzędów

Organizacje pozarządowe, podobnie jak inne osoby prawne mają szereg obowiązków wobec urzędów, np. urzędu skarbowego, ZUS lub GUS. Przeczytaj artykuły poniżej i poznaj te zobowiązania.

Jakie są terminy składania deklaracji miesięcznych do Urzędu Skarbowego?

Jakie obowiązki ma pracodawca wobec ZUS?

Czy i jakie obowiązki sprawozdawcze mają stowarzyszenie/fundacje wobec GUS?

Obowiązki realizowane co roku

Część obowiązków stowarzyszeń i fundacji wiąże się z wykonywaniem tych samych czynności co pewien czas. To np. obowiązki związane ze złożeniem zeznania CIT-8, sprawozdania finansowego albo z organizowaniem posiedzeń zarządu.

Cykliczne obowiązki

Kalendarz

Sprawozdania

Sprawozdawczość stowarzyszeń i fundacji dotyczy nie tylko sfery finansowej. Sprawdź kto i o jakich jeszcze sprawozdaniach powinien pamiętać. Poniżej znajdziesz informacje o sprawozdaniu finansowym, sprawozdaniu z działalności fundacji i sprawozdaniu OPP.

Sprawozdanie finansowe

Sprawozdanie finansowe organizacji pozarządowej (po raz pierwszy do sprawozdań za 2017 r.)

Sprawozdanie z działalności fundacji i sprawozdania merytoryczne innych organizacji

Sprawozdanie OPP

Jak czytać sprawozdanie finansowe

Protokoły, uchwały - zatwierdzenie sprawozdania finansowego fundacji

Protokoły, uchwały - zatwierdzenie sprawozdania finansowego stowarzyszenia

Obowiązkowe dokumnety

Z życiem organizacji pozarządowych nierozerwalnie związane są dokumenty. Od rejestracji po likwidację. Poniżej znajdziesz informacje o dokumentach potrzebnych do rejestracji organizacji, dokumentach, bez których nie może funkcjonować i tych związanych z likwidacją stowarzyszenia i fundacji.

Obowiązkowe dokumenty

Stowarzyszenie rejestrowane w KRS - wzory dokumentów

Stowarzyszenie zwykłe – wzory dokumentów

Fundacja - wzory dokumentów

Statut – jaką rolę pełni, jak go zmienić?

REGON

NIP

Wypis i wyciąg z KRS

Likwidacja organizacji – jakie formularze KRS

Statut

Statut to najważniejszy dokument w organizacji, jej "konstytucja". Sprawdź jakie zapisy powinny się znaleźć w statucie. W poniższych artykułach znajdziesz również przykładowy wzór statutu stowarzyszenia.

Co musi zawierać statut stowarzyszenia?

Co musi zawierać statut fundacji?

Statut – jaką rolę pełni, jak go zmienić?

Reklama