Przeglądarka Internet Explorer, której używasz, uniemożliwia skorzystanie z większości funkcji portalu ngo.pl. Aby mieć dostęp do wszystkich funkcji portalu ngo.pl, zmień przeglądarkę na inną (np. Chrome, Firefox, Safari, Opera, Edge).
Od 20 lat portal ngo.pl bezpłatnie pomaga organizacjom pozarządowym. Pomóż nam pomagać dalej. Wspieraj NGO w PL

Obowiązki NGO, sprawozdanie, statut

NGO są podmiotami prawa, podobnie jak firmy czy instytucje publiczne. Dlatego ich prowadzenie wiąże się z licznymi obowiązkami. Tutaj znajdziesz informacje m.in. o obowiązkach sprawozdawczych, obowiązkach wobec ZUS, US, GUS, obowiązku odpowiedniego dokumentowania działań.

Obowiązki organizacji pozarządowej

Poniżej znajdziesz informacje o obowiązkach wynikających z przepisów prawa, związanych z różnymi sferami działania organizacji, np. finansami, księgowością i zatrudnianiem. Spośród nich wyodrębniliśmy obowiązki cykliczne, czyli te, o które trzeba zadbać co roku. Szukasz bardziej szczegółowych informacji? Sprawdź opracowane przez nas studia przypadków w kolumnie "Pytania i odpowiedzi". Być może ktoś miał podobny problem, do którego szukaliśmy rozwiązania.

Reklama
Formalno-prawne Cykliczne

Obowiązki związane z finansami

Twoja organizacja korzysta z różnych źródeł finansowania? Zobacz, o czym należy pamiętać przyjmując darowizny lub prowadząc działalność odpłatną. Poznaj standardy działania w tym zakresie.

Finanse

Obowiązki związane z księgowością i podatkami

Prowadzenie księgowości i podatki dotyczą każdego stowarzyszenia i fundacji. Sprawdź, o co powinna zadbać Twoja organizacja.

Księgowość i podatki

Obowiązki związane z ludźmi w organizacji

Z każdą organizacją związani są ludzie. Tutaj znajdziesz informacje o obowiązkach związanych z pracami władz stowarzyszenia i fundacji, obowiązkach wobec wolontariuszy i osób zatrudnionych.

Ludzie w organizacji

Okres przechowywania dokumentów z DANYMI OSOBOWYMI. RODO i inne przepisy

Obowiązki wobec różnych urzędów

Organizacje pozarządowe, podobnie jak inne osoby prawne mają szereg obowiązków wobec urzędów, np. urzędu skarbowego, ZUS lub GUS. Przeczytaj artykuły poniżej i poznaj te zobowiązania.

Jakie są terminy składania deklaracji miesięcznych do Urzędu Skarbowego?

Jakie obowiązki ma pracodawca wobec ZUS?

Czy i jakie obowiązki sprawozdawcze mają stowarzyszenie/fundacje wobec GUS?

Obowiązki realizowane co roku

Część obowiązków stowarzyszeń i fundacji wiąże się z wykonywaniem tych samych czynności co pewien czas. To np. obowiązki związane ze złożeniem zeznania CIT-8, sprawozdania finansowego albo z organizowaniem posiedzeń zarządu.

Cykliczne obowiązki

Kalendarz

Obowiązkowe dokumnety

Z życiem organizacji pozarządowych nierozerwalnie związane są dokumenty. Od rejestracji po likwidację. Poniżej znajdziesz informacje o dokumentach potrzebnych do rejestracji organizacji, dokumentach, bez których nie może funkcjonować i tych związanych z likwidacją stowarzyszenia i fundacji.

Obowiązkowe dokumenty

Stowarzyszenie rejestrowane w KRS - wzory dokumentów

Stowarzyszenie zwykłe – wzory dokumentów

Fundacja - wzory dokumentów

Statut – jaką rolę pełni, jak go zmienić?

REGON

NIP

Wypis i wyciąg z KRS

Likwidacja organizacji – jakie formularze KRS

Statut

Statut to najważniejszy dokument w organizacji, jej "konstytucja". Sprawdź jakie zapisy powinny się znaleźć w statucie. W poniższych artykułach znajdziesz również przykładowy wzór statutu stowarzyszenia.

Co musi zawierać statut stowarzyszenia?

Co musi zawierać statut fundacji?

Statut – jaką rolę pełni, jak go zmienić?

Reklama