Przeglądarka Internet Explorer, której używasz, uniemożliwia skorzystanie z większości funkcji portalu ngo.pl. Aby mieć dostęp do wszystkich funkcji portalu ngo.pl, zmień przeglądarkę na inną (np. Chrome, Firefox, Safari, Opera, Edge).
Od 20 lat portal ngo.pl bezpłatnie pomaga organizacjom pozarządowym. Pomóż nam pomagać dalej. Wspieraj NGO w PL
Reklama

Likwidację stowarzyszenie lub fundacji należy zgłosić do Krajowego Rejestru Sądowego (KRS). Na jakich formularzach?

1

Rozpoczęcie likwidacji

O likwidacji czytaj też w: Likwidacja NGO


Wniosek, który powinie być złożony do Krajowego Rejestru Sądowego, o otwarcie (czyli rozpoczęcie) likwidacji stowarzyszenia lub fundacji składa się z formularzy:

 • KRS-Z61 – wniosek o zmianę wpisu w Krajowym Rejestrze Sądowym – likwidację
 • KRS-ZK – wniosek informujący o zmianie w organach, w tym wypadku chodzi o wykreślenie zarządu
 • KRS-ZR – zgłoszenie likwidatora, zarządcy, przedstawiciela lub reprezentanta likwidowanej organizacji.

Do wniosku dołączane są dokumenty potwierdzające zmianę, np.

 • uchwała walnego zebrania członków o rozwiązaniu stowarzyszenia czy też uchwała o likwidacji fundacji
 • uchwała o wyborze likwidatora lub likwidatorów.

Poza tym likwidujące się fundacje i stowarzyszenia, które są wpisane również do rejestru przedsiębiorców (czyli te, które miały zarejestrowaną działalność gospodarczą) składają również zgodnie z zasadą „jednego okienka” dodatkowe załączniki czyli:

 • wniosek o zmianę danych w rejestrze REGON (RG-1)
 • wniosek o zmianę danych w urzędzie skarbowym (NIP-2)
 • ewentualnie, jeśli organizacja zatrudniała pracowników, także wniosek o zmianę danych w ZUS.

Pod formularzami, podobnie jak pod całym wnioskiem, podpisuje się likwidator lub likwidatorzy.

Przykłady wypełnionych oraz pustych formularzy KRS dotyczących likwidacji i wykreślenia organizacji z KRS można znaleźć tutaj: http://poradnik.ngo.pl/formularze-likwidacja-organizacji

Reklama
2

Wyrejestrowanie

Po przeprowadzeniu całego procesu likwidacji i jego zakończeniu likwidator składa do sądu wniosek o wyrejestrowanie organizacji, wypełniając w tym celu formularz KRS-X2.

Ponadto do wniosku dołączane są dokumenty potwierdzające zakończenie likwidacji:

 • uchwała o zakończeniu likwidacji i przyjęciu sprawozdania z likwidacji, którego częścią jest sprawozdanie finansowe na dzień zakończenia likwidacji (uchwała jest podejmowana przez odpowiednią władzę np. walne zebranie członków czy radę fundacji)
 • ogłoszenie o likwidacji.

Także w tym wypadku organizacje zarejestrowane również w rejestrze przedsiębiorców składają dokumenty związane z zasadą „jednego okienka”. W tym wypadku będzie to

 • wniosek o wyrejestrowanie podmiotu z rejestru REGON (RG-2)
 • wniosek o wyrejestrowanie podmiotu w urzędzie skarbowym, w formularzu NIP-2 wypełnia się dane identyfikacyjne oraz zaznacza w polu nr 38 kwadrat „zakończenie działalności”.

Sąd w ciągu 3 dni od daty podjęcia decyzji o wykreśleniu organizacji z KRS, przesyła odpowiednio formularze do GUS i urzędu skarbowego.

Zasady „jednego okienka” nie stosuje się, jeśli organizacja składa wnioski o otwarcie likwidacji i wyrejestrowanie drogą elektroniczną.

Wnioski składane do KRS podlegają opłacie.


O likwidacji czytaj też w: Likwidacja NGO

Więcej z tego działu
Potrzebujesz pomocy w innej formie? Masz konkretne pytanie?
Poniedziałek-piątek 9:00-13:00
Do wypełnienia na stronie
Poniedziałek-piątek 9:00-17:00
Komentarze
Redakcja www.ngo.pl nie ponosi odpowiedzialności za treść komentarzy. Przedruk, kopiowanie, skracanie, wykorzystanie tekstów (lub ich fragmentów) publikowanych w portalu www.ngo.pl w innych mediach lub w innych serwisach internetowych wymaga zgody Redakcji portalu.