Przeglądarka Internet Explorer, której używasz, uniemożliwia skorzystanie z większości funkcji portalu ngo.pl. Aby mieć dostęp do wszystkich funkcji portalu ngo.pl, zmień przeglądarkę na inną (np. Chrome, Firefox, Safari, Opera, Edge).
Stowarzyszenia i fundacje! Macie pytania prawne, formalne, księgowe? Pomożemy je rozwiązać. Piszcie: info@ngo.pl i dzwońcie: 801 646 719 lub 22 828 91 21 (g. 9.00-13.00).
Reklama

Likwidację stowarzyszenie lub fundacji należy zgłosić do Krajowego Rejestru Sądowego (KRS). Na jakich formularzach?

1

Rozpoczęcie likwidacji

O likwidacji czytaj też w: Likwidacja NGO


Wniosek, który powinie być złożony do Krajowego Rejestru Sądowego, o otwarcie (czyli rozpoczęcie) likwidacji stowarzyszenia lub fundacji składa się z formularzy:

 • KRS-Z61 – wniosek o zmianę wpisu w Krajowym Rejestrze Sądowym – likwidację
 • KRS-ZK – wniosek informujący o zmianie w organach, w tym wypadku chodzi o wykreślenie zarządu
 • KRS-ZR – zgłoszenie likwidatora, zarządcy, przedstawiciela lub reprezentanta likwidowanej organizacji.

Do wniosku dołączane są dokumenty potwierdzające zmianę, np.

 • uchwała walnego zebrania członków o rozwiązaniu stowarzyszenia czy też uchwała o likwidacji fundacji
 • uchwała o wyborze likwidatora lub likwidatorów.

Poza tym likwidujące się fundacje i stowarzyszenia, które są wpisane również do rejestru przedsiębiorców (czyli te, które miały zarejestrowaną działalność gospodarczą) składają również zgodnie z zasadą „jednego okienka” dodatkowe załączniki czyli:

 • wniosek o zmianę danych w rejestrze REGON (RG-1)
 • wniosek o zmianę danych w urzędzie skarbowym (NIP-2)
 • ewentualnie, jeśli organizacja zatrudniała pracowników, także wniosek o zmianę danych w ZUS.

Pod formularzami, podobnie jak pod całym wnioskiem, podpisuje się likwidator lub likwidatorzy.

Przykłady wypełnionych oraz pustych formularzy KRS dotyczących likwidacji i wykreślenia organizacji z KRS można znaleźć tutaj: http://poradnik.ngo.pl/formularze-likwidacja-organizacji

Reklama
2

Wyrejestrowanie

Po przeprowadzeniu całego procesu likwidacji i jego zakończeniu likwidator składa do sądu wniosek o wyrejestrowanie organizacji, wypełniając w tym celu formularz KRS-X2.

Ponadto do wniosku dołączane są dokumenty potwierdzające zakończenie likwidacji:

 • uchwała o zakończeniu likwidacji i przyjęciu sprawozdania z likwidacji, którego częścią jest sprawozdanie finansowe na dzień zakończenia likwidacji (uchwała jest podejmowana przez odpowiednią władzę np. walne zebranie członków czy radę fundacji)
 • ogłoszenie o likwidacji.

Także w tym wypadku organizacje zarejestrowane również w rejestrze przedsiębiorców składają dokumenty związane z zasadą „jednego okienka”. W tym wypadku będzie to

 • wniosek o wyrejestrowanie podmiotu z rejestru REGON (RG-2)
 • wniosek o wyrejestrowanie podmiotu w urzędzie skarbowym, w formularzu NIP-2 wypełnia się dane identyfikacyjne oraz zaznacza w polu nr 38 kwadrat „zakończenie działalności”.

Sąd w ciągu 3 dni od daty podjęcia decyzji o wykreśleniu organizacji z KRS, przesyła odpowiednio formularze do GUS i urzędu skarbowego.

Zasady „jednego okienka” nie stosuje się, jeśli organizacja składa wnioski o otwarcie likwidacji i wyrejestrowanie drogą elektroniczną.

Wnioski składane do KRS podlegają opłacie.


O likwidacji czytaj też w: Likwidacja NGO

Więcej z tego działu
Potrzebujesz pomocy w innej formie? Masz konkretne pytanie?
Poniedziałek-piątek 9:00-13:00
Do wypełnienia na stronie
Informatorium_ngo
Komentarze
Redakcja www.ngo.pl nie ponosi odpowiedzialności za treść komentarzy. Przedruk, kopiowanie, skracanie, wykorzystanie tekstów (lub ich fragmentów) publikowanych w portalu www.ngo.pl w innych mediach lub w innych serwisach internetowych wymaga zgody Redakcji portalu.