Poradnik - ngo.pl

Przeglądarka Internet Explorer, której używasz, uniemożliwia skorzystanie z większości funkcji portalu ngo.pl. Aby mieć dostęp do wszystkich funkcji portalu ngo.pl, zmień przeglądarkę na inną (np. Chrome, Firefox, Safari, Opera, Edge).

Od 20 lat portal ngo.pl bezpłatnie pomaga organizacjom pozarządowym. Pomóż nam pomagać dalej. Wspieraj NGO w PL

Reklama

Likwidację stowarzyszenie lub fundacji należy zgłosić do Krajowego Rejestru Sądowego (KRS). Na jakich formularzach?

1

Rozpoczęcie likwidacji

O likwidacji czytaj też w: Likwidacja NGO

Wniosek, który powinie być złożony do Krajowego Rejestru Sądowego, o otwarcie (czyli rozpoczęcie) likwidacji stowarzyszenia lub fundacji składa się z formularzy:

  • KRS-Z61 – wniosek o zmianę wpisu w Krajowym Rejestrze Sądowym – likwidację
  • KRS-ZK – wniosek informujący o zmianie w organach, w tym wypadku chodzi o wykreślenie zarządu
  • KRS-ZR – zgłoszenie likwidatora, zarządcy, przedstawiciela lub reprezentanta likwidowanej organizacji.

Do wniosku dołączane są dokumenty potwierdzające zmianę, np.

  • uchwała walnego zebrania członków o rozwiązaniu stowarzyszenia czy też uchwała o likwidacji fundacji
  • uchwała o wyborze likwidatora lub likwidatorów.

Pod formularzami, podobnie jak pod całym wnioskiem, podpisuje się likwidator lub likwidatorzy.

Przykłady wypełnionych oraz pustych formularzy KRS dotyczących likwidacji i wykreślenia organizacji z KRS można znaleźć tutaj: https://poradnik.ngo.pl/formularze-krs-likwidacja-wykreslenie

Reklama
2

Wyrejestrowanie

Po przeprowadzeniu całego procesu likwidacji i jego zakończeniu likwidator składa do sądu wniosek o wyrejestrowanie organizacji, wypełniając w tym celu formularz KRS-X2.

Ponadto do wniosku dołączane są dokumenty potwierdzające zakończenie likwidacji np:

  • uchwała o zakończeniu likwidacji i przyjęciu sprawozdania z likwidacji, którego częścią jest sprawozdanie finansowe na dzień zakończenia likwidacji (uchwała jest podejmowana przez odpowiednią władzę np. walne zebranie członków czy radę fundacji)
  • ogłoszenie o likwidacji.

Wnioski składane do KRS podlegają opłacie.

O likwidacji czytaj też w: Likwidacja NGO

Więcej z tego działu
Potrzebujesz pomocy w innej formie? Masz konkretne pytanie?
Komentarze

Redakcja www.ngo.pl nie ponosi odpowiedzialności za treść komentarzy. Przedruk, kopiowanie, skracanie, wykorzystanie tekstów (lub ich fragmentów) publikowanych w portalu www.ngo.pl w innych mediach lub w innych serwisach internetowych wymaga zgody Redakcji portalu.