Poradnik - ngo.pl

Przeglądarka Internet Explorer, której używasz, uniemożliwia skorzystanie z większości funkcji portalu ngo.pl. Aby mieć dostęp do wszystkich funkcji portalu ngo.pl, zmień przeglądarkę na inną (np. Chrome, Firefox, Safari, Opera, Edge).
Prośba o wpłatę darowizny na Twój portal ngo.pl prowadzony przez Stowarzyszenie Klon/Jawor.
Prośba o wpłatę darowizny na Twój portal ngo.pl prowadzony przez Stowarzyszenie Klon/Jawor.
Reklama

Od 2012 r. Ministerstwo Sprawiedliwości udostępnia na swojej stronie wyszukiwarkę podmiotów w KRS – znajduje się ona pod adresem: https://ems.ms.gov.pl/ Po podaniu, np. numeru KRS organizacji można: sprawdzić dane oraz pobrać odpis i wydrukować go. Taki odpis jest respektowany jako załącznik np. przy ubieganiu się o dotację w otwartym konkursie ofert.

1

Wstęp

Udzielaniem informacji z KRS zajmuje się Centralna Informacja Krajowego Rejestru Sądowego. Przy sądach funkcjonują oddziały Centralnej Informacji. Do nich należy się udać, aby uzyskać informacje, otrzymać odpisy, wyciągi i zaświadczenia z rejestru. Adresy sądów KRS – czytaj tutaj: http://www.ngo.pl/x/370192.

Rodzaje wydawanych dokumentów to m.in:

  • odpis pełny: zawiera treść wszystkich wpisów w rejestrze pod danym numerem KRS, dokonanych od chwili pierwszego wpisu, jest to historia organizacji, obejmująca oczywiście tylko te informacje/zmiany rejestrowane w KRSie .
  • odpis aktualny: zawiera aktualną treść wpisów w rejestrze - ten dokument jest najbardziej potrzebny podczas bieżącej działalności organizacji np. gdy organizacja stara się o dotację jest to jeden z podstawowych załączników
  • wyciąg z rejestru: zawiera aktualną treść wpisów, obejmującą wskazane przez podmiot działy rejestru np. z informacje z działu o oddziałach stowarzyszenia
  • zaświadczenia: o tym, że dany podmiot jest wpisany do KRS, że nie jest tam wpisany lub, że został z niego wykreślony np. może być potrzebne do wykreślenia informacji w REGONIE
  • informacje: np. o numerze KRS, pod którym wpisany jest dany podmiot
Reklama
2

Wyciąg bezpłatny można pobrać z internetu

Od 2012 r. Ministerstwo Sprawiedliwości udostępnia na swojej stronie nową wyszukiwarkę podmiotów w KRS – znajduje się ona pod adresem: https://ems.ms.gov.pl/

Po podaniu, np. numeru KRS danej organizacji można: sprawdzić jej dane oraz pobrać odpis i wydrukować go na własny użytek.

UWAGA:

Odpis zawiera: adres strony internetowej MS, z której został wydrukowany; formę graficzną zgodną z rozporządzeniem oraz identyfikator wydruku i dzięki temu ma charakter urzędowego dokumentu, choć nie ma pieczątki z KRS-u. Można więc wydrukować go i posługiwać się w kontaktach z urzędami, kiedy wymagany jest aktualny odpis organizacji. Nie trzeba potwierdzać za zgodność z oryginałem.

3

Co trzeba zrobić, gdy chcemy uzyskać taki dokument (np. odpis aktualny) z oddziału KRS?

Po pierwsze na odpowiednim formularzu złożyć wniosek o jego uzyskanie, np.:

  • CI KRS-COD – wniosek o wydanie odpisu z KRS,
  • CI KRS-CWY – wniosek o wydanie wyciągu z KRS,
  • CI KRS-CZ-OPP – wniosek o wydanie zaświadczenia, że podmiot wpisany do KRS jest organizacją pożytku publicznego.

Formularze dostępne są w oddziałach Centralnej Informacji KRS oraz na stronie internetowej Ministerstwa Sprawiedliwości: www.ms.gov.pl

Po drugie zapłacić za odpis, wyciąg czy zaświadczenie, a dowód wpłaty dołączyć do wniosku.

Po trzecie złożyć wniosek w Centralnej Informacji KRS lub jej oddziałach. Możemy to zrobić osobiście albo za pośrednictwem poczty.  Jeśli nieprawidłowo wypełnimy wniosek, nie opłacimy go albo zapłacimy mniej niż powinniśmy to taki wniosek nie jest rozpatrywany (pozostawia się go bez adania biegu) a informacja o tym jest do nas przesyłana (do wnioskodawcy).

Więcej z tego działu

Potrzebujesz pomocy w innej formie? Masz konkretne pytanie?

Komentarze

Redakcja www.ngo.pl nie ponosi odpowiedzialności za treść komentarzy. Przedruk, kopiowanie, skracanie, wykorzystanie tekstów (lub ich fragmentów) publikowanych w portalu www.ngo.pl w innych mediach lub w innych serwisach internetowych wymaga zgody Redakcji portalu.