Poradnik - ngo.pl

Przeglądarka Internet Explorer, której używasz, uniemożliwia skorzystanie z większości funkcji portalu ngo.pl. Aby mieć dostęp do wszystkich funkcji portalu ngo.pl, zmień przeglądarkę na inną (np. Chrome, Firefox, Safari, Opera, Edge).
Prośba o wpłatę darowizny na Twój portal ngo.pl prowadzony przez Stowarzyszenie Klon/Jawor.
Prośba o wpłatę darowizny na Twój portal ngo.pl prowadzony przez Stowarzyszenie Klon/Jawor.

Sprawozdanie z działalności fundacji i sprawozdania merytoryczne innych organizacji

Reklama

Przegotowanie i przesłanie do swojego ministra sprawozdania z działalności fundacji to obowiązek fundacji określony w prawie. Inne organizacje (np. stowarzyszenia) mogą przygotowywać swoje sprawozdania z działalności - sprawozdania merytoryczne.

1

Co to jest sprawozdanie z działalności? Jak się je sporządza?

Sprawozdanie z działalności ma na celu pokazać jakie działania podjęła organizacja w określonym czasie. Działania te powinny być zgodne z celami statutowymi organizacji i mieścić się w sposobach realizacji tych celów, również wymienionych w statucie.

Coroczny obowiązek sprawozdawczy z działalności mają fundacje oraz organizacje pożytku publicznego (zobacz informacje o sprawozdaniach OPP). Sprawozdania z działalności fundacji zawierają wiele informacji o charakterze finansowym, chociaż fundacja może zawrzeć w nich również bardziej przystępny (nie koncentrujący się wyłącznie na kwotach) opis działań. Po sporządzeniu sprawozdania z działalności fundacji, zgodnie z obowiązującymi przepisami, zostaje ono wysłane do właściwego ministra. 

Stowarzyszenia nie mają takiego obowiązku. W praktyce jednak większość stowarzyszeń musi lub chce sprawozdania sporządzać aby podnosić swoją wiarygodność w oczach obywateli i darczyńców, czy na potrzeby wniosków o dotacje (do których zwykle musimy dołączyć takie sprawozdanie).

Nie ma jednego obowiązującego wszystkie organizacje wzoru sprawozdania. Fundacja przygotowuje sprawozdanie w oparciu o zapisy rozporządzenia udostępnianego przez ministra sprawiedliwości. Nie ma natomiast odrębnych aktów prawnych, które służyłyby stowarzyszeniu do sporządzenia sprawozdania merytorycznego działalności.

Reklama
2

Komu i kiedy wysyłają swoje sprawozdania fundacje?

Fundacje mają coroczny obowiązek sprawozdawczy. Muszą złożyć sprawozdanie z działalności do swojego organu nadzoru, czyli ministra, który jest wskazany w statucie fundacji, a także podać je do publicznej wiadomości np. poprzez zamieszczenie na stronie internetowej.

Sprawozdanie obejmuje okres roku kalendarzowego.

Termin: w przepisach nie został określony, można więc przyjąć, że do końca roku kalendarzowego (np. sprawozdanie za rok 2022 fundacja musi złożyć do końca roku 2023).

UWAGA: Nowe przepisy od 2023 roku
Od 2023 roku fundacje składają sprawozdania wg nowych regulacji. Pod koniec 2022 r. zmieniła się ustawa o fundacjach, a konkretnie artykuł 12, który opisuje m.in. właśnie obowiązki sprawozdawcze. Główną zmianą jest forma sprawozdań - możemy je złożyć tylko w formie elektronicznej. Jest też nowy wzór sprawozdania (ale tu zmiana jest raczej symboliczna). 

Poniższe informacje dotyczące sprawozdań fundacji omawiają zmienione przepisy - czyli sposób sprawozdawania się fundacji obowiązujący od 2023 roku.

Nowy wzór sprawozdania fundacji

Od 2023 roku składamy sprawozdania na nowym wzorze sprawozdania. Wzór jest zawarty w rozporządzeniu z 20 grudnia 2022 roku [zobacz rozporządzenie w Dzienniku Ustaw].

Według nowych przepisów z ustawy o fundacjach wzór sprawozdania udostępnia Ministerstwo Sprawiedliwości. Można stosować wzór ściągnięty ze strony tego resortu, ale aktualne wzory sprawozdania udostępniają też poszczególne ministerstwa.

WZÓR SPRAWOZDANIA ze strony Ministerstwa Sprawiedliwości [KLIKNIJ]

Nowy wzór stosujemy od 2023 roku, a więc dotyczy sprawozdań za 2022 rok (i oczywiście sprawozdań składanych w kolejnych latach). Na stronach części ministerstw znajdziemy jednak dodatkową informację, że również sprawozdania składane za poprzednie lata (czyli zaległe sprawozdania) należy składać używając nowego wzoru. Nie powinno to być kłopotliwe dla fundacji, ponieważ nowy wzór jest w praktyce powtórzeniem wzoru stosowanego w latach ubiegłych.

Elektroniczne podpisy pod sprawozdaniem fundacji

W ustawie o fundacjach wskazano, że sprawozdanie można podpisać "kwalifikowanym podpisem elektronicznym, podpisem zaufanym albo podpisem osobistym".

Dla organizacji pozarządowych najbardziej dostępnym i znanym rodzajem podpisu elektronicznego jest podpis zaufany. Rekomendujemy stosowanie tego podpisu (polecamy go również od kilku lat do podpisywania sprawozdań finansowych). Podpis zaufany jest bezpłatny. Informacje o wykorzystaniu podpisu zaufanego znajdziecie m.in. w artykule "Organizacjo, podpisuj dokumenty profilem zaufanym [infografika]".

Sprawozdanie podpisywane jest zgodnie z zasadami reprezentacji dla danej fundacji. Konkretnych wskazań nie szukamy na stronach ministerstw czy w aktach prawnych - zasady reprezentacji powinien opisywać nasz statut.

Wysyłka sprawozdań fundacji do ministerstw

Sprawozdanie fundacji sporządzone elektronicznie na nowym wzorze i podpisane elektronicznie wysyłamy do "swojego" ministerstwa - ministerstwa, które fundacja wskazała przy rejestracji.

Na stronach poszczególnych ministerstw spotkamy opisane trzy sposoby wysyłki sprawozdań: na adres e-mailowy ministerstwa, przez elektroniczną skrzynkę podawczą oraz w sposób analogowy (czyli pocztą tradycyjną). Przy tym niektóre resorty dopuszczają wiele sposobów (np. e-mail i elektroniczna skrzynka podawcza), a inne tylko jeden wybrany. 

Wydaje się, że najbezpieczniejszą formą wysłania będzie użycie e-maila. Mamy wtedy ślad, że zrealizowaliśmy obowiązek, a sam sposób wymaga najmniejszych i zwykle posiadanych przez większość osób kompetencji. Trzeba jednak uważać i zastosować odpowiedni adres e-mailowy. Zwykle znajdziemy go na stronie naszego ministerstwa. 

Rekomendujemy: Jeśli nie jesteście pewni czy wybrane przez Was forma wysyłki sprawozdania fundacji jest prawidłowa, skontaktujcie się ze swoim ministerstwem i poproście o wyjaśnienia. Będą one cenne szczególnie w sytuacji, kiedy będą korespondować z tym co ministerstwo ma na stronie.

Wdrożenie nowych przepisów i różnice w ich interpretacji przez poszczególne resorty staraliśmy się śledzić od początku 2023 roku. Opisywaliśmy je w artykułach: "Sprawozdania fundacji w 2023 roku" oraz wcześniejszym "Sprawozdanie fundacji za 2022 rok. Jak wyglądają nowe przepisy?". 

Sprawozdania fundacji a inne obowiązkowe sprawozdania

Jeżeli fundacja prowadzi działalność gospodarczą podlega dodatkowym obowiązkom sprawozdawczym do KRS.

Fundacje ze statusem organizacji pożytku publicznego zamieszczają sprawozdanie merytoryczne w bazie sprawozdań OPP, prowadzonej przez Dyrektora Narodowego Instytutu Wolności. W związku z tym, są zwolnione z obowiązku składania sprawozdania z działalności właściwemu ministrowi.

3

Komu i kiedy wysyłają swoje sprawozdania stowarzyszenia?

Stowarzyszenie nie ma obowiązku zrobienia i przesłania “gdzieś” (np. do organu nadzoru) sprawozdania z działalności. Najczęściej jednak tworzy takie sprawozdanie (raport roczny) dla własnych potrzeb. Zwykle przedstawiane jest ono walnemu zebraniu członków, a często też chcą je zobaczyć partnerzy lub sponsorzy. Dobrze też jest pokazać darczyńcom lub potencjalnym darczyńcom, odbiorcom naszych działań, co zrobiliśmy w danym roku.


Warto pamiętać, że właściwy organ kontroli i nadzoru dla stowarzyszenia (starosta powiatu) może zażądać przedstawienia sprawozdania z działalności.

Więcej z tego działu

Przeczytaj też

 • sprawozdania

 • sprawozdania

 • Infografika

 • sprawozdania

 • sprawozdania

 • sprawozdania

 • ustawa o fundacjach

 • sprawozdania

 • Redakcja ngo.pl

  sprawozdania

 • Prawo i obowiązki

 • Renata Niecikowska, ngo.pl

  Prawo i obowiązki

 • ustawa o fundacjach

 • Rafał Kowalski, ngo.pl

  ustawa o fundacjach

 • Redakcja ngo.pl

  sprawozdania

 • Redakcja ngo.pl

  sprawozdania

 • Redakcja ngo.pl

  sprawozdania

 • sprawozdania

 • Redakcja ngo.pl

  sprawozdania

 • sprawozdania

 • Rafał Kowalski, ngo.pl

  sprawozdania

 • Redakcja ngo.pl

  sprawozdania

 • sprawozdania

 • Potrzebujesz pomocy w innej formie? Masz konkretne pytanie?

  Komentarze

  Redakcja www.ngo.pl nie ponosi odpowiedzialności za treść komentarzy. Przedruk, kopiowanie, skracanie, wykorzystanie tekstów (lub ich fragmentów) publikowanych w portalu www.ngo.pl w innych mediach lub w innych serwisach internetowych wymaga zgody Redakcji portalu.