Poradnik - ngo.pl

Przeglądarka Internet Explorer, której używasz, uniemożliwia skorzystanie z większości funkcji portalu ngo.pl. Aby mieć dostęp do wszystkich funkcji portalu ngo.pl, zmień przeglądarkę na inną (np. Chrome, Firefox, Safari, Opera, Edge).

Od 20 lat portal ngo.pl bezpłatnie pomaga organizacjom pozarządowym. Pomóż nam pomagać dalej. Wspieraj NGO w PL

Jakie są terminy składania deklaracji miesięcznych do Urzędu Skarbowego?

Reklama

Podstawowe informacje o obowiązkach które mają organizacje pozarządowe, wobec Urzędu Skarbowego.

1

Zaliczki i deklaracje

Do 20 dnia każdego miesiąca wpłata do US zaliczki na podatek dochodowy od osób fizycznych za miesiąc poprzedni

Organizacja, która zatrudnia osoby na umowy o pracę, o dzieło, umowy zlecenie lub wypłaca inne opodatkowane świadczenia dla osób fizycznych, przekazuje do odpowiednich US zaliczki na podatek dochodowy od osób fizycznych (z tytułu wypłaconych w poprzednim miesiącu należności).

Do 20 dnia każdego miesiąca wpłata do US zaliczki na podatek dochodowy od osób prawnych

Jeśli organizacja osiągnęła w miesiącu dochody niepodlegające zwolnieniu podatkowemu, wówczas musi od nich naliczyć 19% podatku dochodowego. Tę kwotę wpłaca do swojego US tytułem zaliczki na podatek dochodowy od osób prawnych (PDOP).

Do 25 dnia każdego miesiąca złożenie deklaracji VAT 7 i ewentualna zapłata podatku VAT za miesiąc poprzedni

Organizacja, która z racji wysokości przychodów objętych podatkiem VAT lub na mocy własnej decyzji jest zarejestrowana jako aktywny płatnik podatku VAT, tzw. VAT-owiec, ma obowiązek złożyć w swoim US deklarację VAT i ewentualnie zapłacić podatek.

Złożenie wniosku o zwrot podatku VAT do US

Organizacja, która jest VAT-owcem i dokonała zakupu towarów lub usług ze środków otrzymanych z bezzwrotnej pomocy zagranicznej, może ze swego US otrzymać zwrot podatku VAT za te zakupy. Musi w tym celu złożyć odpowiedni wniosek, zaświadczenie lub deklarację o pochodzeniu środków z bezzwrotnej pomocy zagranicznej i potwierdzenie tego faktu przez MSZ.

Reklama
Więcej z tego działu
Potrzebujesz pomocy w innej formie? Masz konkretne pytanie?
Komentarze

Redakcja www.ngo.pl nie ponosi odpowiedzialności za treść komentarzy. Przedruk, kopiowanie, skracanie, wykorzystanie tekstów (lub ich fragmentów) publikowanych w portalu www.ngo.pl w innych mediach lub w innych serwisach internetowych wymaga zgody Redakcji portalu.