Poradnik - ngo.pl

Przeglądarka Internet Explorer, której używasz, uniemożliwia skorzystanie z większości funkcji portalu ngo.pl. Aby mieć dostęp do wszystkich funkcji portalu ngo.pl, zmień przeglądarkę na inną (np. Chrome, Firefox, Safari, Opera, Edge).
Prośba o wpłatę darowizny na Twój portal ngo.pl prowadzony przez Stowarzyszenie Klon/Jawor.
Prośba o wpłatę darowizny na Twój portal ngo.pl prowadzony przez Stowarzyszenie Klon/Jawor.

Jakie są terminy składania deklaracji miesięcznych do Urzędu Skarbowego?

Reklama

Podstawowe informacje o obowiązkach które mają organizacje pozarządowe, wobec Urzędu Skarbowego.

1

Zaliczki i deklaracje

Do 20 dnia każdego miesiąca wpłata do US zaliczki na podatek dochodowy od osób fizycznych za miesiąc poprzedni

Organizacja, która zatrudnia osoby na umowy o pracę, o dzieło, umowy zlecenie lub wypłaca inne opodatkowane świadczenia dla osób fizycznych, przekazuje do odpowiednich US zaliczki na podatek dochodowy od osób fizycznych (z tytułu wypłaconych w poprzednim miesiącu należności).

Do 20 dnia każdego miesiąca wpłata do US zaliczki na podatek dochodowy od osób prawnych

Jeśli organizacja osiągnęła w miesiącu dochody niepodlegające zwolnieniu podatkowemu, wówczas musi od nich naliczyć 19% podatku dochodowego. Tę kwotę wpłaca do swojego US tytułem zaliczki na podatek dochodowy od osób prawnych (PDOP).

Do 25 dnia każdego miesiąca złożenie deklaracji VAT 7 i ewentualna zapłata podatku VAT za miesiąc poprzedni

Organizacja, która z racji wysokości przychodów objętych podatkiem VAT lub na mocy własnej decyzji jest zarejestrowana jako aktywny płatnik podatku VAT, tzw. VAT-owiec, ma obowiązek złożyć w swoim US deklarację VAT i ewentualnie zapłacić podatek.

Złożenie wniosku o zwrot podatku VAT do US

Organizacja, która jest VAT-owcem i dokonała zakupu towarów lub usług ze środków otrzymanych z bezzwrotnej pomocy zagranicznej, może ze swego US otrzymać zwrot podatku VAT za te zakupy. Musi w tym celu złożyć odpowiedni wniosek, zaświadczenie lub deklarację o pochodzeniu środków z bezzwrotnej pomocy zagranicznej i potwierdzenie tego faktu przez MSZ.

Reklama
Więcej z tego działu

Potrzebujesz pomocy w innej formie? Masz konkretne pytanie?

Komentarze

Redakcja www.ngo.pl nie ponosi odpowiedzialności za treść komentarzy. Przedruk, kopiowanie, skracanie, wykorzystanie tekstów (lub ich fragmentów) publikowanych w portalu www.ngo.pl w innych mediach lub w innych serwisach internetowych wymaga zgody Redakcji portalu.